Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ратушняк - Нова програма

ОРІЄНТОВНІ ЗАВДАННЯ НА УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ

1 рівень (тестові завдання першого рівня містять лише одну правильну відповідь)

1. Ознакою адміністративного правопорушення є:

А суспільна небезпечність;

Б суспільна шкідливість;

В матеріальна шкода;

Г немає правильної відповіді.

2. Не є заходом адміністративного впливу на неповнолітнього:

А попередження;

Б догана;

В вказівка;

Г зобов’язання попросити вибачення у потерпілого.

3. Позбавлення волі не може бути призначене неповнолітньому, який вперше вчинив злочин:

А невеликої тяжкості;

Б середньої тяжкості;

В тяжкий злочин.

4. До неповнолітнього може бути застосовано:

А один примусовий захід виховного характеру;

Б максимум два примусових заходи виховного характеру;

В кілька заходів примусового виховного характеру.

5. Правоздатність виникає з:

А народження;

Б 14 років;

В 16 років;

Г 18 років.

6. Об’єктами цивільних правовідносин є:

А нематеріальні блага;

Б юридичні факти;

В фізичні особи.

7. Здатність особи своїми діями набувати прав та обов’язків:

А правоздатність;

Б дієздатність;

В деліктоздатність.

8. Особа з неповною дієздатністю:

А може самостійно розпоряджатися своїм заробітком;

Б може розпоряджатися своїм заробітком лише за згодою батьків;

В повинна віддавати свій заробіток на користь сім’ї.

9. Шлюбний вік чоловіків в Україні становить ... років:

А 15;

Б 16;

В 17;

Г 18.

10. Вкажіть помилку. У випадку позбавлення батьків батьківських прав:

А вони перестають бути законними представниками дитини;

Б вони втрачають обов’язок утримувати дитину;

В вони не можуть бути опікунами;

Г немає помилки.

11. Рішення про зменшення шлюбного віку приймає:

А суд;

Б орган реєстрації актів цивільного стану;

В управління у справах сім’ї та молоді;

Г немає правильної відповіді.

12. При прийомі на роботу випробувальний строк встановлюється:

А для неповнолітніх;

Б для вагітних жінок;

В при переведенні робітника;

Г при переміщенні робітника.

13. Трудовий договір укладається між:

А підприємством та робітником;

Б власником та робітниками;

В уповноваженою особою та робітником;

Г усі відповіді правильні.

14. Для працівників віком від 16 до 18 років тривалість робочого часу встановлюється ... годин на тиждень:

А 24;

Б 36;

В 38;

Г 40.

15. Які документи при укладенні трудового договору зобов’язаний подати громадянин?

А паспорт;

Б характеристику з попереднього місця роботи;

В автобіографію;

Г військовий квиток.

16. Який із перелічених документів є обов’язковим при прийнятті на роботу 16-літньої особи?

А довідка про навчання зі школи;

Б довідка про стан здоров’я;

В дозвіл одного з батьків.

2 рівень (тестові завдання другого рівня містять 3 (2) правильних відповіді)

1. Ознаками злочину є:

А винність;

Б протиправність;

В караність;

Г суспільно-небезпечні наслідки діяння;

Ґ наявність мотиву.

2. Обов’язковими умовами трудового договору є:

А місце роботи;

Б трудова функція;

В випробування;

Г перепідготовка та підвищення кваліфікації;

Ґ режим праці та відпочинку.

3. Випробування при прийомі на роботу не встановлюється для:

А неповнолітніх;

Б офіцерів Збройних сил України, звільнених у запас;

В робітників, які змінюють місце роботи по переводу;

Г випускників ПТУ, що вперше стають до роботи за спеціальністю;

Ґ вагітних жінок.

4. Обов’язковими документами при прийнятті на роботу є:

А паспорт;

Б трудова книжка;

В документ про освіту;

Г довідка про стан здоров’я;

Ґ характеристика особи.

5. Оберіть правильні відповіді. Скорочений робочий час встановлюється:

А для працівників з 16 до 18 років — 30 годин на тиждень;

Б для працівників 15—16 років — 28 годин на тиждень;

В для працівників 14—16 років під час канікул — 24 години на тиждень;

Г для працівників 16—18 років під час навчання — 18 годин на тиждень;

Ґ для осіб, які працюють у шкідливих умовах — до 36 годин на тиждень.

6. Оберіть твердження, які характеризують неповний робочий час:

А встановлюється за згодою сторін для будь-яких категорій працівників;

Б заробітна плата залишається на рівні повного робочого часу;

В власник зобов’язаний встановити його для вагітних жінок;

Г його тривалість встановлюється законом;

Ґ його тривалість не повинна бути меншою ніж половина робочого дня.

7. Не можуть бути усиновлювачами особи, які:

А обмежені у дієздатності,

Б до цього були позбавлені батьківських прав, хоча на момент подачі заяви були поновлені в батьківських правах;

В якщо різниця між ними у віці становить 15 і більше років;

Г були усиновлювачами іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їхньої вини;

Ґ визнані недієздатними;

Д не мають постійного місця проживання.

8. Умовами вступу до шлюбу є:

А згода на шлюб батьків чоловіка і жінки;

Б досягнення шлюбного віку подружжям;

В вільна згода чоловіка і жінки;

Г взаємне обов’язкове надання довідок про стан здоров’я.

3 рівень (у завданнях третього рівня складності слід вставити пропущені слова, закінчити речення (дати визначення поняттям), встановити відповідності чи послідовності, класифікувати...)

1. Ознаками адміністративного правопорушення є:

А ... ;

Б ... ;

В ... ;

Г вина.

2. Видами адміністративних стягнень є:

А ... ;

Б ... ;

В ... ;

Г ... ;

Ґ штраф;

Д попередження;

Е адміністративний арешт.

3. Метою кримінального покарання є:

А ... ;

Б ... ;

В ... .

4. Елементами цивільних правовідносин є:

А суб’єкти;

Б ... ;

В ... ;

5. Повна дієздатність до повноліття настає у разі:

А одруження;

Б ... ;

В ... ;

Г ... .

6. Батьки можуть бути позбавлені батьківських прав, коли він (вона):

А не забрали дитину з пологового будинку без поважних причин;

Б ... ;

В ... ;

Г ... ;

Ґ ... ;

Д засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.

4 рівень (у завданнях четвертого рівня слід розкрити зміст питання, скласти схему чи алгоритм дій, порівняти тощо...)

1. Вкажіть підстави та особливості притягнення до адміністративної відповідальності батьків неповнолітніх за скоєння правопорушень їхніми дітьми.

2. Перерахуйте пом’якшуючі обставини у кримінальному праві.

3. Перерахуйте та охарактеризуйте обставини, що звільняють від кримінальної відповідальності.

4. Розкрийте особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.

5. Охарактеризуйте особливості цивільно-правової відповідальності неповнолітніх.

6. Порівняйте опіку і піклування.

7. Визначте правовий статус осіб із неповною дієздатністю.

8. Розкрийте особливості праці неповнолітніх.