Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ратушняк - Нова програма

§ 20. Праця неповнолітніх

Очікувані результати

Опрацювавши параграф, ви зможете:

• називати, які документи потрібні при прийомі на роботу неповнолітнього;

• описувати особливості прийому неповнолітніх на роботу;

• описувати порядок укладення трудового договору з неповнолітнім;

• висловлювати судження щодо обмеження прийому на окремі види робіт неповнолітніх.

20.1. Прийняття на роботу неповнолітніх

Існує близько 100 народних прислів’їв та приказок про працю («Без труда нема плода», «Будеш трудиться — будеш кормиться», «Хочеш їсти калачі — не сиди на печі», «Лежачого хліба ніде нема», «Праця — мати багатства», «Як ручки зароблять, так ніжки сходять»...).

Праця є однією з найважливіших форм життєдіяльності людини. Саме працею людина забезпечує своє існування (харчі, одяг, квартира, будинок, автомобіль тощо). Праця для одних — це засіб існування, для інших — збагачення, для третіх — можливість себе реалізувати, для четвертих — зробити щось корисне...

Хтось починає працювати з раннього дитинства. Хтось — у юнацькому віці, тому що хоче допомогти батькам, чи потрібні кишенькові гроші. Хтось спочатку намагається отримати освіту й професію. Життя кожної людини складається по-різному. Проте, рано чи пізно, кожен починає працювати.

Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (ст. 43).

Реалізовуючи свої життєві плани, людина може працювати й заробляти кошти особисто, сама для себе, ні від кого не залежачи. Це — приватний підприємець.

Людина може шукати собі роботу й влаштуватися на завод чи фабрику, державну службу, у правоохоронні органи, дитячий садок, магазин, приватне підприємство. Така людина називається працівником. Той, хто бере її (приймає) на роботу (власник, директор, начальник, приватний підприємець) — роботодавець.

Відносини між працівником та роботодавцем, які виникають на основі трудового договору, називають трудовими відносинами й регулюються нормами трудового права.

За загальним правилом працівником може бути особа, яка досягла 16-річного віку (для окремих категорій працівників законом може бути встановлено вищий віковий ценз).

За згодою одного з батьків (осіб, що їх заміняють) можливе працевлаштування з 15 років, а з 14 років дозволяється прийом на роботу з метою підготовки особи для виробничої праці (освоєння професії) за згодою одного з батьків для виконання легшої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процес навчання, у вільний від навчання час.

Для участі у концертах, виставах, у створенні кінофільмів або інших творів мистецтва дозволяється приймати на роботу осіб віком до 14 років за письмовим дозволом одного з батьків (осіб, що їх заміняють) за наявності дозволу служби у справах неповнолітніх у разі погодження умов праці та її оплати з цією службою.

Трудовий договір із неповнолітнім обов’язково укладається у письмовій формі на підставі заяви про прийом на роботу.

Заяву працівник пише на ім’я роботодавця (власник, керівник, уповноважена особа). У заяві особа вказує:

• назву підприємства, куди вона влаштовується;

• прізвище, ім’я, по батькові роботодавця (особа, на ім’я якої пишеться заява);

• прізвище, ім’я, по батькові;

• домашню адресу;

• місце роботи і посаду, на яку влаштовується особа;

• термін роботи (якщо договір строковий чи на час виконання робіт);

• дату і підпис.

Зразок заяви про прийом на роботу

Трудові відносини виникають з моменту початку праці працівника.

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.

Законодавство забороняє встановлювати для неповнолітнього випробувальний термін при прийомі на роботу.

20.2. Документи, необхідні неповнолітньому при прийнятті на роботу

Обов’язковими документами при прийомі на роботу неповнолітнього є:

• паспорт або інший документ, що посвідчує особу (свідоцтво про народження);

• трудова книжка (у разі працевлаштування вперше, — заводиться на підприємстві протягом 5 днів). До трудової книжки заносять відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи у роботі. Відомості про стягнення до трудової книжки не заносять;

• медична довідка про стан здоров’я (обов’язковим є медичний огляд осіб віком до 21 року);

• свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

• довідка про присвоєння ідентифікаційного номера із податкової.

20.3. Де можуть і де не можуть працювати підлітки

Умови праці неповнолітніх на виробництві, тобто осіб, які не досягли 18 років, повинні відрізнятися від умов праці дорослих працівників. Це пояснюється як фізіологічними особливостями організму підлітків, який тільки формується, так і відсутністю у більшості з них відповідної професії та спеціальності.

Тому наша держава, прирівнюючи неповнолітніх у трудових відносинах у всіх правах до дорослих працівників, встановлює для підлітків цілий комплекс пільг.

Забороняється використання праці неповнолітніх осіб, якщо це завдає шкоди їх здоров’ю, моральності, навчанню, фізичному і духовному розвитку.

Забороняється використовувати осіб, яким не виповнилося 18 років, на важких роботах, роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах (бурильник, машиніст вантажної машини, дробильник, вибійник, різальник гарячого металу, горновий доменної печі, машиніст преса, газозварник, коваль; маляр, зайнятий на роботах з фарбами, що містять свинець; бетонник, машиніст автогрейдера, водій тролейбуса, клеєвар, машиніст холодильних установок...).

Забороняється використання праці неповнолітніх осіб на роботах, на яких вони можуть зазнавати загрози фізичного, психологічного чи сексуального насильства, або виконання яких може завдати шкоди їх здоров’ю, призвести до негативних наслідків у моральному розвитку (роботи у сфері грального бізнесу, роботи з перевезення та продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, медичних препаратів тощо).

Забороняється залучати цих осіб до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Граничні норми підіймання та переміщення вантажів підлітками під час короткочасної та тривалої роботи

Календарний вік (років)

Граничні норми ваги (вантажу) в кг

Короткочасна робота

Тривала робота

Юнаки

Дівчата

Юнаки

Дівчата

14

5

2,5

-

-

15

12

6

8,4

4,2

16

14

7

11,2

5,6

17

16

8

12,6

6,3

Короткочасна робота — 1—2 підняття та переміщення вантажу.

Тривала робота — більш ніж 2 підняття та переміщення протягом 1 год робочого часу.

Граничні норми сумарної ваги вантажу для підлітків у розрахунку на 1 год робочого часу

Календарний вік (років)

Сумарна вага вантажів, що піднімаються (переміщуються) при виконанні роботи

З рівня робочої поверхні

З підлоги

Юнаки

Дівчата

Юнаки

Дівчата

14

10

5

7

3,5

15

48

12

24

6

16

160

40

80

20

17

272

72

130

32

Сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на кількість його підйомів (переміщень).

Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень стола, верстата, конвеєра тощо.

Висота підіймання не повинна перевищувати 1 м.

Відстань переміщення вантажу вручну не повинна перевищувати 5 м.

Кодекс законів про працю. Конституція України. Відеофільм «На роботі».

1) Продовжте перелік професій, визначених у п. 20.3., де заборонена праця неповнолітніх. Проаналізуйте запропоновані варіанти й визначте причини заборони.

2) Проведіть дискусію на тему «Чому закон забороняє роботу неповнолітніх у сфері грального бізнесу, роботи з перевезення та продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, медичних препаратів...»

3) Розгляньте та проаналізуйте таблиці у п. 20.3.

Завдання та запитання

1. Вкажіть роботи, на яких може і на яких не може бути використана праця неповнолітніх.

2. Що лежить в основі такого поділу?

3. Поясніть, у чому особливість прийому на роботу неповнолітніх.

4. Чому, на вашу думку, медична довідка про стан здоров’я є обов’язковим документом при прийомі на роботу?

5. Класифікуйте пільги та обмеження щодо праці неповнолітніх.

6. Оцініть роль батьків у питаннях працевлаштування неповнолітніх.