Підручник з історії України 7 клас - Гісем 2015

Юні друзі!

§ 1. Вступ: історія України в Середні віки (IX—XV ст.)

РОЗДІЛ І. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ

§ 2. Східні слов'яни у VI—IX ст.

§ 3. Київська держава (Русь-Україна) за перших князів

§ 4. Русь-Україна за князювання Ольги та Святослава

§ 5. Суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі-України в IX—X ст.

Практичне заняття «Князь Святослав та його походи»

РОЗДІЛ ІІ. НАПРИКІНЦІ X — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XI ст.

§ 6. Київська держава (Русь-Україна) Володимира Великого

§ 7. Київська держава (Русь-Україна) за правління Ярослава Мудрого

§ 8. Суспільний і політичний устрій та господарське життя Русі

§ 9. Культура Русі-України

РОЗДІЛ III. ПОЛОВИНІ XI — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIII ст.

§ 10. Київська держава (Русь-Україна) за правління Ярославичів

§ 11. Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого

§ 12. Роздробленість Київської держави Розвиток Київського, Переяславського, Чернігово-Сіверського, Галицького і Волинського князівств

§ 13. Культура Русі-України в другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.

Практичне заняття «"Повчання дітям" Володимира Мономаха — кодекс настанов князівської родини»

РОЗДІЛ IV. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА

§ 14. Утворення Галицько-Волинської держави

§ 15. Монгольська навала. Утворення Золотої Орди

§ 16. Галицько-Волинське князівство за князя Данила Галицького та його наступників

§ 17. Загибель Галицько-Волинської держави

§ 18. Культура Галицько-Волинської держави у другій половині ХІ — ХІІІ ст.

РОЗДІЛ V. КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIV — XV СТ.)

§ 19. Українські землі у складі Великого князівства Литовського

§ 20. Українські землі у складі Угорщини, Молдавії, Московії та Османської імперії. Кримське ханство

§ 21. Соціальна структура населення українських земель у другій половині ХІV — XV ст.

§ 22. Господарський розвиток українських земель у другій половині XIV — XV ст.

§ 23. Культура українських земель у другій половині XIV — XV ст.

ПОНЯТТЯ Й ТЕРМІНИ

ОСНОВНІ ДАТИ ТА ПОДІЇ