Хімія. Повторне видання. 9 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практична робота № 2. Розв’язування експериментальних задач

Вам видано певні речовини та розчини. У вашому розпорядженні — розчин натрій гідроксиду, розбавлена сульфатна кислота, а також промивалка з водою і скляні палички. Для виконання завдання 3 вам необхідно замовити в учителя додатковий реактив.

ВАРІАНТ І

Завдання 1. Розпізнавання твердих сполук.

У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться білі порошки натрій нітрату, натрій карбонату і кальцій карбонату. Визначте вміст кожної пробірки.

Завдання 2. Розпізнавання розчинів сполук.

У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться безбарвні розчини натрій хлориду, магній хлориду і цинк сульфату. Визначте вміст кожної пробірки.

Завдання 3. Виявлення йонів у розчині.

У виданому розчині містяться дві солі Натрію — карбонат і сульфат. Доведіть наявність у ньому аніонів СО32- та SO42-.

ВАРІАНТ II

Завдання 1. Розпізнавання твердих сполук.

У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться білі порошки калій нітрату, магній карбонату і барій сульфату. Визначте вміст кожної пробірки.

Завдання 2. Розпізнавання розчинів сполук.

У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться безбарвні розчини калій нітрату, барій хлориду і алюміній сульфату. Визначте вміст кожної пробірки.

Завдання 3. Виявлення йонів у розчині.

У виданому розчині містяться дві солі Калію — карбонат і хлорид. Доведіть наявність у ньому аніонів СО32- і Cl-.

Послідовність дій під час виконання кожного завдання, спостереження, висновки запишіть у зошит.

Складіть відповідні рівняння реакцій у молекулярній та йонно-молекулярній формах.

96. У вашому розпорядженні замість сульфатної кислоти є хлоридна кислота. Чи можна в цьому разі виконати завдання:

  • а) варіанта І;
  • б) варіанта II?

Відповіді аргументуйте.

97. Чи можна розпізнати сполуки в завданні 1 кожного варіанта за допомогою нагрівання? У разі позитивної відповіді розкажіть, як ви виконаєте завдання. Напишіть відповідні хімічні рівняння.