Хімія. 9 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Відповіді до задач і вправ

1 розділ. Вода. Розчини

3. Молекули води, йони Na+, Cl-.

12. N(H) ≈ 6,7 · 1019.

13. w(D) = 20 %.

14. m(молекули Н2О) ≈ 3 · 10-23 г.

15. Молекули H2S, Н2Sе, Н2Те.

19. Так.

25. m(Ba(OH)2) = 3,42 г.

26. m(Na2CO3 · 10Н2О) = 14,3 г.

27. w(Li2SO4) = 12,5 %.

28. Врахувавши масу води, яка перейде з кристалогідрату в розчин, потрібно 5 г сполуки розчинити у 35 г води.

29. m(H2O) = 77,4 г.

30. m(Cu(NO3)2 · 3H2O) = 347 г.

31. m(Fe2(SO4)3 · 9H2O) = 14,05 г.

36. S(K2CO3) = 130 г /100 г води.

37. Концентрований, ненасичений.

38. V(N2) = 22,4 мл.

46. в) N(йонів) = 6,02 · 1023.

52. а) N(Li+) = N(OH-) = 6,02 · 1022;

б) N(K+) = 2,0 · 1022;

N(SO2-4) = 1,0 · 1022.

53. w(ОН-) = 4,25 %.

54. w(H+) = 0,025 %;

w(Cl-) = 0,89 %.

55. w(Na+) = 0,09;

w(SO2-4) = 0,094;

w(OH-) = 0,033.

56. а.

58. а; сильними електролітами є також практично нерозчинні йонні сполуки — BaSO4, CaCO3 та ін.

59. в.

61. а) HA — слабкий електроліт;

б) HA — сильний електроліт.

62. Найбільше — йонів Гідрогену.

63. а.

65. N(H+) = N(OH-) = 6,02 · 1012.

66. w(H+) = 1,0 · 10-10, або 1,0 · 10-8 %;

w(OH-) = 1,7 · 10-9, або 1,7 · 10-7 %.

68. 1Бв, 2Аа.

69. Концентрація катіонів Гідрогену більша в 100 разів у розчині з рН = 6.

71. Врахуйте наявність у повітрі вуглекислого газу.

72. а.

74. в) 2ОН-+ CO2 = CO2-3 + H2O.

75. г) H2S + 2NaOH = Na2S + 2H2O (можливі інші відповіді);

ґ) Na2SO3 + 2HCl = 2NaCl + SO2↑ + H2O (можливі інші відповіді).

76. a) Fe2+ + 2OH-= Fe(OH)2↓;

б) F- + H+ = HF.

77. в) Ba(OH)2 + FeSO4 = BaSO4↓ + Fe(OH)2↓ (можливі інші відповіді).

78. а) H3PO4 + 3OH- = PO3-4 + 3H2O.

81. a) Ba(NO3)2 + H2SO4 = 2HNO3 + BaSO4↓;

б) K2CO3 + FeSO4 = K2SO4 + FeCO3↓ (можливі інші відповіді);

в) Na[Al(OH)4] + 4HCl = NaCl + AlCl3 + 4H2O.

82. Можливі реакції б і г.

83. б, в, д.

84. б, в, г.

85. б) Na2SiO3 і HCl; K2SiO3 і H2SO4 (можливі інші відповіді).

90. Зважте на здатність солей реагувати з нітратною кислотою.

94. а) можна виконати завдання 1 і 2;

б) можна виконати завдання 1 і 2.

95. Так (для обох варіантів).

2 розділ. Хімічні реакції

102. m(солі) = 417,6 г.

103. а) Мсер.(SO2, O2) = 53,3 г/моль;

б) Dпов.(SO2, O2) = 1,84.

104. w(CaCO3) = 84,3 %;

w(CaO) = 15,7 %.

112. а) йон Са2+, атом F;

в) атом С, йон Fe2+.

115. а) атом Сульфуру приєднує два електрони.

116. V(H2) = 16 л.

118. в) 3H2S + 2HNO3 = 3S↓ + 2NO↑ + 4H2O.

119. a) 2FeCl3 + H2S = S↓ + 2FeCl2 + 2HCl.

121. Серед продуктів реакцій — кислоти H2SO4 і H3PO4.

122. a) N(e-) = 2NA;

б) N(e-) = 1/20 NA;

в) N(e-) = 1,07 · 1023;

г) N(e-) = 7,5 · 1022.

123. m(Zn) = 1,625 г.

3 розділ. Найважливіші органічні сполуки

144. a) w(O) = 0,7;

б) w(O) = 0,5.

145. CCl2F2.

151. m(CH4) = 0,65 г.

161. С9Н20.

162. C3H8.

167. ρ(C2H4) = 1,25 г/л;

Dпов.(C2H4) = 0,966.

168. w(C) = 92,3 %.

169. φ(СН4) = 0,2.

173. Так.

174. V(пов.) = 39,2 м3.

175. V(CО2) = 784 мл.

178. n= 450.

179. V(С2Н4) = 2,8 л.

180. V(пов.) = 1680 л.

187. V(пов.) = 10,25 м3.

188. w(C) = 96,4 %.

190. V(O2) = 6 л.

191. V(CO2) = 2 л;

V (O2) = 1,5 л.

192. V(O2) = V(H2) = 20 мл.

193. V(C5H12) : V(пов.) = 1 : 40.

194. V(O2) = 100 мл. Порівняйте співвідношення об'ємів реагуючих газів у кожній реакції.

195. С2Н2.

196. С4Н10.

197. С2Н6.

200. Зважте на тип хімічного зв'язку в молекулі спирту.

201. w(C2H5OH) = 72 %.

204. w(гліцерину) = 39 %.

211. а) w(CH3COOH) = 77 %;

б) w(CH3COOH) = 27,3 %;

в) w(CH3COOH) = 13,3 %.

212. Магній ацетат.

213. m(р-ну KOH) = 17,5 г.

214. m(оцт. ес.) = 18 г;

m(води) = 142 г.

225.3Н517Н35СОО)3 + 163О2 114СО2 + 110Н2О.

229. а) w(C) = 40 %;

б) w(C) = 42 %.

230. а) n(сахарози) = 1,46 моль.

231. m(води) = 150 г.

232. w(сахарози) = 14 %.

235. а) (С6Н10О5)n + 6nO2 6nCO2 + 5nH2O.

236. m(крохмалю) = 6,75 т.

241. m(N) = 3,68 г.

247. C6H6Cl6.

4 розділ. Узагальнення знань з хімії

248. Карбон(ІІ) оксид, карбон(IV) оксид, карбонатну кислоту та її солі, деякі інші сполуки Карбону.

251. Таких класів — два.

254. 2в.

256. г) ковалентний і водневий зв'язки.

258. в) 8Al + 30HNO3(розб.) = 8Al(NO3)3 + 3N2O↑ + 15H2O.

261. г) один із варіантів:

2СН3СООН + CuO → (CH3COO)2Cu + H2O;

(CH3COO)2Cu + Ва(ОН)2 (CH3COO)2Ba + Cu(OH)2↓.

265. а) так;

б) ні;

в) так;

г) так.

276. V(NH3) = 43,9 м3.

278. Ф. Сенгер.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.