Хімія. 9 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 38. Хімічна наука у світі та в Україні. Видатні хіміки

Матеріал параграфа допоможе вам:

  • переконатися у важливості розвитку хімічної науки;
  • отримати відомості про вчених-хіміків — лауреатів Нобелівської премії;
  • дізнатися про розвиток хімії в Україні й підготовку майбутніх хіміків.

Хімія у світі. Багато з того, що з'являється в нашому житті, побуті, зобов'язане досягненням хімічної науки. Комп'ютери, сучасні засоби зв'язку, космічні станції, ліки від раніше невиліковних хвороб, нові матеріали, які за властивостями значно переважають традиційні, — це далеко не повний перелік того, що стало реальним завдяки відкриттям, дослідженням і розробкам учених-хіміків. Хімічна наука має чудові перспективи для подальшого розвитку.

Хімія — одна з фундаментальних наук. Підтвердженням цього є щорічне присудження Нобелівської премії (мал. 105) ученим-хімікам за визначні досягнення — створення теорій, синтез та дослідження нових речовин, хімічних реакцій.

Мал. 105. Медаль лауреата Нобелівської премії

Починаючи з 1901 року, Нобелівською премією нагороджували вчених зі світовими іменами. С.-А. Арреніус (Швеція) у 1903 р. отримав цю премію за створення теорії електролітичної дисоціації, А. Муассан (Франція) у 1906 р. — за добування фтору, Д. Хевеші (Швеція) у 1943 р. — за використання ізотопів для вивчення хімічних реакцій, Дж. Полані (Канада), Лі Юаньчже і Д. Хершбах (США) у 1986 р. — за внесок у дослідження перебігу хімічних реакцій, Р. Керл, Р. Смоллі (США) і Г. Крото (Велика Британія) у 1996 р. — за відкриття фулеренів — незвичайних простих речовин Карбону (мал. 106). Чимало відкриттів нобелівських лауреатів відбулося на стику хімії з іншими науками, передусім з біологією, медициною.

Мал. 106. Модель молекули одного з фулеренів

Цікаво знати

Марія Склодовська-Кюрі (Франція) отримала Нобелівську премію двічі — з фізики у 1903 р. за дослідження радіоактивного розпаду та з хімії у 1911 р. за відкриття Радію і Полонію.

Хімічна наука й освіта в Україні. Хімічна наука посідає почесне місце в нашій країні. Національна академія наук має відділення хімії, об'єднує низку науково-дослідних інститутів хімічного профілю, в яких працюють тисячі науковців (мал. 107). Серед цих установ — Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського, Інститут органічної хімії, Інститут хімії високомолекулярних сполук, Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського.

Мал. 107. У хімічній лабораторії

Імена хіміків, на честь яких названо інститути, а також академіків О. І. Бродського, В. Н. Єременка, А. І. Кіпріанова, О. В. Кірсанова, Л. А. Кульського, Ф. Д. Овчаренка, А. Т. Пилипенка, К. Б. Яцимирського та багатьох інших відомі не лише в Україні, а й за її межами. Ці вчені створили наукові школи, які постійно поповнюються молодими хіміками — випускниками університетів.

Щороку чимало випускників шкіл і ліцеїв бажає продовжити освіту на хімічних факультетах Київського, Харківського, Львівського, Одеського, Донецького, Чернівецького та інших університетів України (мал. 108). Ці факультети мають кафедри неорганічної, органічної, фізичної, аналітичної хімії, хімії високомолекулярних сполук та ін. Серед нових спеціалізацій в університетах — хімія природних сполук, екологічна хімія, хімічний контроль навколишнього середовища. Студенти старших курсів виконують цікаві й актуальні наукові дослідження і невдовзі стають кваліфікованими хіміками. Маємо всі підстави стверджувати, що в молодої людини, яка цікавиться хімією і має хорошу загальноосвітню підготовку, є всі можливості для досягнення успіху на терені хімічної науки. Молодь із вищою хімічною освітою реалізує свій потенціал також у виробничій сфері, працюючи в лабораторіях металургійних комбінатів, хімічних і фармацевтичних заводів, підприємств харчової промисловості, медичних закладів, екологічних установ. Немає сумніву в тому, що нове покоління хіміків зробить вагомий внесок у розвиток людства.

Мал. 108. Першокурсники обговорюють результат проведеного досліду

ВИСНОВКИ

Позитивні зміни в житті людства, а також кожної людини значною мірою зобов'язані досягненням хімії. Ця наука посідає почесне місце серед фундаментальних наук. Видатним ученим-хімікам щороку присуджують Нобелівські премії.

Хімічна наука в Україні розвивається в інститутах Національної академії наук, на хімічних факультетах університетів. Чимало українських хіміків заснували дослідницькі заклади, створили наукові школи, внесок яких у світову науку є досить вагомим.

Здобувши вищу хімічну освіту, молоді люди отримають широкі можливості для застосування набутих знань у своїй практичній діяльності.

  • 277. Чому розвиток науки хімії є важливим для людства?
  • 278. За всю історію присудження Нобелівської премії з хімії один учений ставав лауреатом двічі. Скориставшись інтернетом, з'ясуйте прізвище вченого і те, за які досягнення йому було присуджено премії.
  • 279. Як представлена хімія в системі Національної академії наук України?
  • 280. Висловіть свою думку щодо того, опанування яких наук студентами хімічного факультету, крім хімії, найважливіше для їх майбутньої професії.
  • 281. Який матеріал з хімії виявився для вас найцікавішим за час вивчення цього предмета в школі?
ГДЗ до підручника можна знайти тут.