Хімія. 9 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Властивості оцтової (етанової) кислоти

ДОСЛІД 1

Дія оцтової кислоти на індикатор

Налийте в пробірку 1—2 мл розчину оцтової кислоти, занурте в нього скляну паличку і нанесіть нею краплю 2 розчину на універсальний індикаторний папірець1. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння електролітичної дисоціації оцтової кислоти.

1 Учитель може запропонувати використати інший індикатор.

ДОСЛІД 2

Реакція оцтової кислоти з металом

Обережно помістіть у пробірку невелику гранулу цинку і налийте 2 мл розчину оцтової кислоти. Що відбувається? Якщо ніяких змін не помічаєте, нагрійте вміст пробірки, але не до кипіння.

ДОСЛІД 3

Реакція оцтової кислоти з основним (амфотерним) оксидом

Помістіть у пробірку трохи порошку купрум(ІІ) оксиду або іншого виданого вам оксиду і налийте 2 мл розчину оцтової кислоти. Що спостерігаєте? За потреби нагрійте вміст пробірки, але не до кипіння.

ДОСЛІД 4

Реакція оцтової кислоти з лугом

Налийте в пробірку 1—2 мл розчину оцтової кислоти і додайте краплю розчину фенолфталеїну. Додавайте в пробірку по краплях при перемішуванні розчин натрій гідроксиду. Зафіксуйте зовнішній ефект, який засвідчить, що кислота повністю прореагувала з лугом.

ДОСЛІД 5

Реакція оцтової кислоти з нерозчинною основою (амфотерним гідроксидом)

Налийте в пробірку 1 мл розчину лугу і додайте стільки ж розчину купрум(ІІ) сульфату або виданого вам розчину іншої солі. Що спостерігаєте?

Перемішайте суміш з осадом і долийте до неї 2 мл розчину оцтової кислоти. Що відбувається в пробірці?

ДОСЛІД 6

Реакція оцтової кислоти із сіллю

Помістіть у пробірку трохи кальцій карбонату і налийте 2 мл розчину оцтової кислоти. Що спостерігаєте?

Під час проведення кожного досліду записуйте свої дії та спостереження в подану нижче таблицю. Після завершення дослідів запишіть у таблицю висновки і відповідні рівняння реакцій у молекулярній і йонно-молекулярній формах.

Послідовність дій

Спостереження

Висновок

Дослід 1. Дія оцтової кислоти...

...

...

...

Рівняння електролітичної дисоціації кислоти:

Дослід 2. Реакція оцтової кислоти...

...

...

...

Рівняння реакції:

...

  • 215. Поясніть, з якою метою в досліді 4 використовують індикатор.
  • 216. Яким буде результат досліду 6, якщо кальцій карбонат замінити: а) на натрій карбонат; б) на кальцій сульфат? Відповіді обґрунтуйте.
ГДЗ до підручника можна знайти тут.