Хімія. 9 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 22. Горіння вуглеводнів

Матеріал параграфа допоможе вам:

  • ознайомитися з реакціями горіння вуглеводнів;
  • з'ясувати, як впливає нестача повітря (кисню) на склад продуктів горіння вуглеводнів.

Вуглеводні, як і більшість органічних сполук, є горючими речовинами. Продукти горіння вуглеводнів за достатнього доступу повітря — вуглекислий газ і водяна пара.

Метан горить у повітрі блакитним полум'ям (мал. 52):

Зверніть увагу: у рівняннях реакцій за участю органічних сполук записують стрілки, а не знаки рівності.

Мал. 52. Горіння метану: а — в газовому пальнику; б — в побутовій плиті

Виявити продукти реакції горіння метану можна за допомогою досліду, зображеного на малюнку 53. Зміна білого кольору безводного купрум(ІІ) сульфату на блакитний свідчить про утворення при горінні метану водяної пари, яка взаємодіє із сіллю (продукт цієї реакції — мідний купорос). Помутніння вапняної води спричиняє нерозчинний кальцій карбонат, що утворюється під час реакції вуглекислого газу з розчином кальцій гідроксиду.

Мал. 53. Виявлення продуктів горіння метану

Якщо повітря (кисню) недостатньо, то при горінні метану може утворюватися чадний газ або вуглець:

• Перетворіть схеми цих реакцій на хімічні рівняння.

Про нестачу кисню під час горіння метану може свідчити збільшення яскравості полум'я (воно стає жовтим завдяки розжареним дрібним часточкам вуглецю) або поява кіптяви1 на поверхні предмета (каструлі, чайника), який перебуває в полум'ї.

1 Кіптява, або сажа, — речовина, яка майже повністю складається з атомів Карбону.

Суміші метану з повітрям (або киснем) є небезпечними. Достатньо іскри, щоб стався вибух. Тому потрібно бути дуже обережними, користуючись природним газом у побуті. Вибухи сумішей метану з повітрям, незважаючи на запобіжні заходи, час від часу трапляються у вугільних шахтах. Вони становлять загрозу життю шахтарів.

Усі гомологи метану також згоряють з утворенням вуглекислого газу і водяної пари. Зі зростанням молекулярної маси вуглеводнів полум'я стає більш яскравим. Парафінова свічка, на відміну від природного газу, горить яскраво-жовтим полум'ям (мал. 54, а). Такий колір зумовлений світінням розжарених часточок вуглецю1; ці часточки швидко згоряють. Якщо в полум'я свічки внести порцелянову чашку, обмеживши цим доступ повітря, то на поверхні чашки з'явиться кіптява (мал. 54, б).

1 Вуглець утворюється при термічному розкладі вуглеводнів.

Мал. 54. Горіння парафінової свічки: а — за звичайних умов; б — за нестачі повітря

Етилен і ацетилен горять на повітрі яскравішим полум'ям (мал. 55), ніж метан.

Мал. 55. Горіння ацетилену

• Напишіть рівняння реакцій горіння етилену та ацетилену за достатнього доступу повітря.

При горінні ацетилену в чистому кисні температура сягає майже 3000 °С. Суміші цього газу, а також інших вуглеводнів з повітрям або киснем вибухонебезпечні.

Оскільки вуглеводні — горючі речовини, то під час їх застосування слід дотримуватися певних правил. Потрібно користуватися лише справними газовими приладами, балонами і періодично провітрювати приміщення, де вони розташовані. Не можна залишати без нагляду плиту чи опалювальний прилад, у яких горить газ. Забороняється ставити поблизу газової плити посудини з горючими рідинами, легкозаймисті предмети.

Якщо ви відчули запах газу, негайно перекрийте кран на газопроводі та добре провітріть приміщення. У цей час не можна запалювати сірники, вмикати світло та електроприлади, бо іскра може спричинити вибух газоповітряної суміші.

ВИСНОВКИ

Усі вуглеводні — горючі речовини. Продуктами горіння вуглеводнів за достатньої кількості кисню (повітря) є вуглекислий газ і водяна пара. Якщо доступ повітря обмежений, можливе утворення карбон(ІІ) оксиду і вуглецю.

Суміші вуглеводнів з повітрям є вибухонебезпечними. При роботі з газовими приладами дотримуються певних правил.

  • 170. Розгляньте горіння метану як окисно-відновну реакцію: назвіть елемент-окисник і елемент-відновник, охарактеризуйте процеси окиснення і відновлення.
  • 171. Допишіть хімічні рівняння:

а) С3Н8 + ... О2 (надлишок) → ... ;

б) ... (гомолог метану) + ... О2 5СО2 + ... H2O.

  • 172. Напишіть рівняння реакцій горіння етилену та ацетилену за умови нестачі кисню (з утворенням карбон(ІІ) оксиду і водяної пари).
  • 173. Чи вистачить 100 л повітря для повного спалювання 5,6 л метану? Вважайте, що об'єми відповідають нормальним умовам, а об'ємна частка кисню в повітрі становить 20 %.
  • 174. Який об'єм повітря витратиться на спалювання 1,4 м3 суміші, яка складається із 60 % пропану і 40 % бутану (за об'ємом)?
  • 175. Який об'єм вуглекислого газу утворився після повного згоряння 560 мл суміші метану й етану, важчої за водень у 10,8 раза?
ГДЗ до підручника можна знайти тут.