Хімія. 9 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Розв'язування експериментальних задач

Вам видано деякі речовини та розчини. У вашому розпорядженні — розчин натрій гідроксиду, розбавлена сульфатна кислота, а також промивалка з водою і скляні палички. Для виконання завдання 3 вам необхідно замовити в учителя додатковий реактив.

ВАРІАНТ І

Завдання 1. Розпізнавання твердих сполук.

У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться білі порошки калій нітрату, натрій карбонату і кальцій карбонату. Визначте вміст кожної пробірки.

Завдання 2. Розпізнавання розчинів сполук.

У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться безбарвні розчини натрій хлориду, магній хлориду і цинк сульфату. Визначте вміст кожної пробірки.

Завдання 3. Виявлення йонів у розчині.

У виданому розчині містяться дві солі Натрію — карбонат і ортофосфат. Доведіть наявність у ньому аніонів СО2-3 та РО3-4.

ВАРІАНТ ІІ

Завдання 1. Розпізнавання твердих сполук.

У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться білі порошки натрій нітрату, магній карбонату і барій сульфату. Визначте вміст кожної пробірки.

Завдання 2. Розпізнавання розчинів сполук.

У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться безбарвні розчини калій нітрату, барій хлориду, алюміній сульфату. Визначте вміст кожної пробірки.

Завдання 3. Виявлення йонів у розчині.

У виданому розчині містяться дві солі Калію — карбонат і йодид. Доведіть наявність у ньому аніонів СО2-3 та І-.

Послідовність дій при виконанні кожного завдання, спостереження, висновки запишіть у зошит.

Складіть рівняння відповідних реакцій у молекулярній та йонно-молекулярній формах.

  • 94. У вашому розпорядженні замість розбавленої сульфатної кислоти є хлоридна кислота. Чи можна в цьому разі виконати завдання:

а) варіанта І;

б) варіанта ІІ?

Відповіді аргументуйте.

  • 95. Чи можна розпізнати сполуки в завданні 1 кожного варіанта за допомогою нагрівання? У разі позитивної відповіді розкажіть, як ви виконаєте завдання. Складіть відповідні хімічні рівняння.
ГДЗ до підручника можна знайти тут.