Хімія. 9 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

Вам видано розчини магній хлориду, калій карбонату, натрій гідроксиду і розбавлену сульфатну кислоту.

Скориставшись таблицею розчинності та рядом кислот за силою (форзац ІІ), з'ясуйте, чи відбудуться реакції в розчині (і які саме):

а) між двома солями;

б) між сіллю і лугом;

в) між сіллю і кислотою.

Здійсніть ці реакції, а також реакцію між лугом і кислотою.

Запишіть у клітинках поданої нижче таблиці формули реагентів й одного з продуктів кожної реакції, властивості якого уможливлюють її перебіг. Після формул продуктів поставте стрілки ↓ (якщо під час реакції сполука випадає в осад), ↑ (якщо сполука виділяється у вигляді газу) або позначку «сл.» (якщо речовина — слабкий електроліт).

Реагенти

...

(сіль 1)

...

(сіль 2)

...

(луг)

...

(кислота)

...

(сіль 1)

...

(сіль 2)

...

(луг)

Напишіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій.

Поясніть, чому реакції обміну між деякими сполуками не відбуваються.

  • 86. Яку реакцію, що в практичній роботі не відбувається, можна здійснити за інших умов? Укажіть ці умови, напишіть хімічне рівняння і дайте назви продуктам реакції.
  • 87. Якими були б результати практичної роботи, якби замість розчину натрій гідроксиду було видано розчин барій гідроксиду? Заповніть відповідну таблицю і складіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій.
ГДЗ до підручника можна знайти тут.