Хімія. 9 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Періодична система хімічних елементів (короткий варіант)

Шановні дев'ятикласники!

На уроках хімії у 8 класі ви дізналися багато нового і цікавого про хімічні елементи та різні речовини. Вам стало відомо, що в хімії порції речовин оцінюють за кількістю атомів, молекул, йонів, які в них містяться. Читаючи підручник і виконуючи досліди, ви вивчили властивості й способи добування найважливіших неорганічних сполук — оксидів, основ, кислот, амфотерних гідроксидів, солей.

Тепер ви знаєте, як було відкрито періодичний закон — основний закон хімії, що встановлює залежність хімічного характеру елементів, властивостей їхніх простих і складних речовин від зарядів ядер атомів.

Усі речовини існують завдяки тому, що атоми, молекули, йони здатні сполучатися одне з одним. Таку взаємодію частинок називають хімічним зв'язком. Знаючи будову речовини, можна прогнозувати її властивості.

У 9 класі продовжуватиметься ваше ознайомлення з основами хімії. Ви довідаєтеся про процеси, які відбуваються у водних розчинах різних речовин, типи хімічних реакцій і особливості їх перебігу, а також про найважливіші органічні сполуки, у тому числі й ті, що містяться в рослинах, тваринах і організмі людини. Упевнені, що нові хімічні досліди будуть для вас пізнавальними і цікавими.

Як користуватися підручником

Робота з підручником буде ефективнішою, якщо знати і розуміти його структуру.

На початку кожного параграфа вказано, яке значення має для вас викладений навчальний матеріал, а в кінці параграфів сформульовано висновки. Текст, відмічений зліва вертикальною кольоровою лінією, призначений для тих, хто бажає розширити й поглибити свої знання з хімії. Додаткову інформацію і цікаві факти вміщено на полях. Основні визначення виділено кольором, а нові терміни, важливі твердження і слова з логічним наголосом — курсивом. Текст до лабораторних дослідів і практичних робіт подано на кольоровому тлі.

Після кожного параграфа наведено завдання, вправи і задачі різних типів; вони розміщені переважно за зростанням складності.

У кінці підручника містяться відповіді до деяких задач і вправ, словник основних термінів, а також предметний покажчик. Він допоможе швидко знайти сторінку підручника, на якій ідеться про певний термін, речовину, явище тощо. Крім того, для тих, хто цікавиться хімією, наведено список відповідної літератури і назви інтернет-сайтів.

Вдумлива робота з підручником допоможе вам глибше усвідомити зв'язки між складом, будовою і властивостями речовин, навчитися прогнозувати й пояснювати хімічні перетворення.

Підготовка і виконання хімічного експерименту

Як і раніше, ви виконуватимете різні досліди на уроках хімії, а також удома, отримавши дозвіл батьків.

Нагадуємо, що до практичних робіт слід готуватися заздалегідь і досить ретельно. Варіант практичної роботи і завдання, які вам потрібно виконати, вкаже вчитель.

При здійсненні хімічного експерименту дуже важливо занотовувати всі дії та спостереження. Намагайтесь завжди знайти пояснення побаченому під час дослідів і зробити відповідні висновки. У 9 класі ви також повинні дотримуватися правил роботи і безпеки під час виконання хімічних дослідів.

Хімія — захоплююча наука. Ви вже переконалися, що вивчати її необхідно для того, щоб розуміти, як побудований навколишній світ, за якими законами він розвивається, щоб використовувати різні речовини, не завдаючи шкоди собі, не руйнуючи природу, а оберігаючи й примножуючи її багатства.

Бажаємо вам успіхів у навчанні.

Автори

1 Розділ. Вода. Розчини

Кожний із вас, почувши слово «розчин», передусім уявляє прозору рідину — безбарвну чи кольорову, а також згадує про воду, яка є компонентом багатьох розчинів.

Чому вода розчиняє деякі речовини? Чи існує зв'язок між здатністю речовини розчинятися та її будовою? Що відбувається при утворенні розчину? Відповіді на ці та інші запитання ви знайдете, уважно прочитавши параграфи першого розділу підручника. Дізнаєтеся і про те, які частинки містяться в розчинах основ, кислот, солей, зрозумієте суть хімічних реакцій між розчиненими речовинами.

§ 1. Суміші речовин. Розчини

Матеріал параграфа допоможе вам:

  • пригадати відомості про різні види сумішей;
  • з'ясувати, які розчини називають колоїдними.

Суміші речовин. Що спільного в повітря, морської води, нафти, граніту, молока, ювелірного сплаву, зубної пасти? Це — суміші речовин.

Ви знаєте, що суміші бувають однорідними і неоднорідними.

У неоднорідній суміші можна побачити неозброєним оком чи за допомогою мікроскопа часточки або крапельки речовин, пухирці газів. Коли наливаємо у склянку газований напій чи додаємо у воду рідкий пральний засіб при інтенсивному перемішуванні, утворюється піна. Це — неоднорідна суміш газу і рідини. Пінопласт також є піною; основу цього матеріалу становить тверда речовина, в якій містяться бульбашки газу. Молоко, майонез, косметичні креми — неоднорідні суміші, головними компонентами яких є рідини (вода і рідкі жири), що не розчиняються одна в одній. Такі суміші називають емульсіями. Рідина з добре перемішаною нерозчинною й подрібненою твердою речовиною — це суспензія. Суспензіями є суміші води з порошком крейди, борошном, глиною, деякі лікарські препарати.

• Які переваги, на ваш погляд, має пінобетон як будівельний матеріал порівняно зі «звичайним» бетоном?

Розчини. У будь-якій однорідній суміші рівномірно розподілені найдрібніші частинки компонентів — атоми, молекули, йони.

Однорідні суміші речовин називають розчинами.

Розчини бувають не лише рідкими, а й твердими і газуватими (мал. 1).

Мал. 1. Розчини (однорідні суміші): а — водний розчин солі FeCl3; б — повітря в скляній посудині; в — сплав міді й алюмінію

Один із компонентів розчину називають розчинником, інші — розчиненими речовинами. За розчинник приймають речовину, яка перебуває в такому ж агрегатному стані, що й розчин.

• Назвіть розчинник і розчинену речовину в таких однорідних сумішах: а) водному розчині цукру; б) йодній настоянці; в) хлоридній кислоті.

Якщо агрегатний стан усіх речовин, що утворили розчин, однаковий, то розчинником вважають речовину, маса якої найбільша. Щодо розчинів, які містять воду, існує традиція саме її називати розчинником.

Вода розчиняє багато речовин; це — найкращий розчинник.

Розрізняють концентровані та розбавлені розчини. У розбавленому розчині міститься значно більше розчинника, ніж розчиненої речовини, а в концентрованому — навпаки.

Властивості розчину відрізняються від властивостей його компонентів. Наприклад, водний розчин кухонної солі замерзає за температури, нижчої від 0 °С, закипає за температури, яка перевищує 100 °С, і, на відміну від води і кристалів натрій хлориду, добре проводить електричний струм.

Колоїдні розчини. Водні розчини крохмалю і натрій хлориду зовні нічим не відрізняються один від одного; вони безбарвні й прозорі. Однак якщо на кожний розчин спрямувати промінь світла, то його «шлях» можна побачити лише в розчині крохмалю (мал. 2). Світло розсіюють дуже великі молекули цієї речовини; кожна з них містить тисячі сполучених атомів1. Подібне явище спостерігається при проходженні сонячних променів крізь туман (мал. 3) або запилене повітря. У першому випадку світло відбивають дрібні краплинки води, у другому — часточки пилу.

1 Про крохмаль ітиметься в § 32.

Мал. 2. Проходження променя світла крізь розчин крохмалю

Мал. 3. Сонячні промені в лісі

Розчини, які містять великі частинки розчинених речовин, скупчення багатьох атомів чи молекул, називають колоїдними, а ті, в яких перебувають найдрібніші частинки речовин — окремі атоми, молекули, йони, — істинними.

Цікаво знати

Розмір молекули води — 0,25 нм.

Розміри частинок розчинених речовин у колоїдних розчинах становлять від 1 до 100 нм (1 нм = 10-9 м), тоді як в істинних розчинах не перевищують 1 нм.

Колоїдні розчини досить стійкі; частинки розчинених речовин у них не осідають протягом тривалого часу. Одна із причин цього — наявність на їхній поверхні однойменних електричних зарядів (тому частинки відштовхуються одна від одної і не «злипаються»). Викликати осадження частинок можна нагріванням колоїдного розчину або розчиненням у ньому будь-якої солі (наприклад, натрій хлориду).

Колоїдні розчини дуже поширені в живій природі. Серед них — кров, плазма крові, міжклітинні рідини, соки рослин тощо.

Загальна наукова назва неоднорідних сумішей і колоїдних розчинів — дисперсні системи.

Значення розчинів. Різні речовини, розчиняючись у воді річок, морів, океанів, «подорожують» планетою, беруть участь у хімічних реакціях з утворенням мінералів, компонентів ґрунту. Розчини надходять у рослини через коріння і листя, а в організми тварин і людини — разом із харчовими продуктами, постачаючи необхідні елементи.

Хімічні реакції в живих організмах відбуваються лише у водних розчинах (переважно колоїдних). У процесах травлення беруть участь слина, шлунковий сік, жовч. Разом із сечею і потом з організму виводяться продукти життєдіяльності, а іноді й токсичні речовини.

Вода, яку ми п'ємо, насправді є дуже розбавленим розчином. У ній розчинені малі кількості різних речовин1, які надають воді ледь відчутного смаку. За наявності в природній воді певних речовин і йонів вона може мати лікувальні властивості, відновлювати сольовий баланс в організмі. Багато рідких ліків є водними розчинами.

1 Пити лише чисту (дистильовану) воду не можна, оскільки організм не отримуватиме необхідні елементи в достатній кількості й з нього будуть «вимиватися» потрібні речовини.

Живі істоти дихають киснем, що входить до складу повітря — природного газового розчину. Якби ми дихали чистим киснем, то процеси окиснення в організмі відбувалися б дуже інтенсивно, а цього наш організм не витримав би.

Без води, водних розчинів не можуть працювати металургійні та хімічні заводи, підприємства легкої та харчової промисловості, побутового обслуговування, медичні установи.

ВИСНОВКИ

Суміші речовин бувають однорідними й неоднорідними. В однорідних сумішах, або розчинах, рівномірно розподілені між собою атоми, молекули чи йони речовин.

Колоїдні розчини відрізняються від істинних розчинів тим, що містять дуже великі молекули або скупчення частинок розчиненої речовини.

Вода в природі розчиняє різні речовини і перерозподіляє їх на планеті. За участю водних розчинів відбуваються біологічні процеси в організмах. Розчини широко використовують у технологічних процесах, медицині, інших галузях людської діяльності.

  • 1. Чим різняться розчини і неоднорідні суміші речовин?
  • 2. Чи можна стверджувати, що соки полуниці, чорної смородини є розчинами і містять кілька розчинених речовин? Відповідь аргументуйте.
  • 3. Які частинки містяться у водному розчині кухонної солі?
  • 4. Розчин, що складається зі 100 г етилового спирту і 30 г води, один учень назвав концентрованим, а інший — розбавленим. Яку рідину кожний учень вважав розчинником?
  • 5. У двох склянках без етикеток містяться вода і водний розчин кухонної солі. Як експериментально розрізнити ці рідини без застосування інших речовин або розчинів?
  • 6. Які розчини називають колоїдними? Чим вони відрізняються від істинних розчинів?
  • 7. Про що свідчить відсутність видимого шляху проходження світла крізь водні розчини глюкози, натрій гідроксиду?
  • 8. Наведіть приклади застосування розчинів у побуті.

ДОМАШНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Виготовлення колоїдних розчинів

1. Виготовлення колоїдного розчину крохмалю1.

Помістіть у склянку 1/2 чайної ложки крохмалю, додайте 50 мл холодної води і перемішайте суміш.

Налийте в невелику посудину приблизно 200 мл води і нагрійте до кипіння. При перемішуванні обережно вливайте в киплячу воду суміш води з крохмалем. Утворюватиметься колоїдний розчин. Тільки-но він закипить, припиніть нагрівання і залиште розчин охолоджуватися.

Спрямуйте промінь світла від ліхтарика на виготовлений розчин. Що спостерігаєте?

З'ясуйте, чи виділятиметься крохмаль із колоїдного розчину при додаванні концентрованого розчину кухонної солі. Для цього розчиніть чайну ложку солі у 50 мл води і влийте цей розчин у колоїдний розчин крохмалю. Які зміни відбуваються в рідині протягом 5—15 хв.?

1 Колоїдний розчин можна виготовити із пшеничного або рисового борошна, змеленого гороху.

2. Приготування киселю та ягідного желе.

Змішайте у склянці столову ложку крохмалю і 200 мл холодної води.

У посудину налийте 2 л води, закип'ятіть її, добавте ягоди і цукор (за смаком). Приблизно через 15 хв. у киплячу суміш1 почніть додавати при перемішуванні суміш води з крохмалем. Прокип'ятіть приготовлений кисіль протягом 3—5 хв.

Ягідне желе готують так само, як і кисіль, але беруть більше крохмалю. Після припинення нагрівання желе одразу розливають у форми і залишають застигати при кімнатній температурі.

1 Рідину можна відокремити від ягід.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст