Хімія. Повторне видання. 8 клас. Попель

Практична робота № 3

Розв’язування експериментальних задач

ВАРІАНТ І

Здійснення реакцій за схемою хімічних перетворень

У вашому розпорядженні — магній оксид1, розчини нітратної кислоти і солей Натрію — нітрату, карбонату та ортофосфату.

1 Учитель може замінити магній оксид магній гідроксидом.

Завдання. Доберіть реактиви (серед виданих) до схеми перетворень

ВАРІАНТ ІІ

Складання схеми хімічних перетворень і здійснення реакцій

У вашому розпорядженні — розчини ферум(ІІІ) хлориду, натрій гідроксиду, натрій ортофосфату, розбавлена сульфатна кислота.

Завдання. Запропонуйте схему перетворень (дозволяється використовувати лише видані реактиви)

де А — ферум(ІІІ) хлорид, Б, В і Г — інші сполуки Феруму, та здійсніть реакції.

Перед виконанням хімічного експерименту за варіантом І або ІІ заповніть таблицю:

Формули

речовин у схемі перетворень

реактивів (у порядку їх використання)

... → ... → ... → ... ( → ...)

... ... ... (...)

Під час здійснення реакції обміну додавайте невелику порцію розчину другого реагенту для досягнення необхідного результату. Так можна в деяких дослідах уникнути побічних реакцій між реактивом, який використовуємо, і залишком попереднього.

Ваші дії, спостереження (фіксуйте утворення осаду, його вигляд, виділення газу, наявність чи відсутність у нього запаху, зміну чи появу забарвлення), висновки, а також хімічні рівняння запишіть у таблицю:

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

Дослід 1. Здійснення перетворення ... → ...

...

...

...

Рівняння реакції:

Дослід 2. ...

До варіанта І.

268. Який реактив ви не використали в роботі? Чому?

269. Чи зашкодить надлишок реактиву, взятого для здійснення першого перетворення, перебігу другої реакції? Відповідь аргументуйте.

270. Чи можна із магній оксиду добути магній ортофосфат, використавши лише один із виданих реактивів? Чому?

271. Запропонуйте реактиви, за допомогою яких магній оксид можна безпосередньо перетворити на магній ортофосфат. Напишіть відповідні хімічні рівняння.

До варіанта ІІ.

272. Чи можна із ферум(ІІІ) хлориду добути сполуку, записану останньою в запропонованій вами схемі перетворень, якщо використати лише один із виданих реактивів? У разі позитивної відповіді напишіть рівняння реакції.

273. Які послідовні перетворення сполук Феруму можна здійснити за відсутності розчину:

  • а) натрій ортофосфату;
  • б) лугу?

Відповіді подайте у формі таблиці, наведеної першою в тексті практичної роботи.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.