Хімія. Повторне видання. 8 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практична робота № 2

Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

ВАРІАНТ І

Вивчення хімічних властивостей хлоридної кислоти

ДОСЛІД 1

Дія хлоридної кислоти на індикатор

За допомогою піпетки або скляної палички нанесіть краплю розбавленої хлоридної кислоти на універсальний індикаторний папірець. Як змінюється його забарвлення?

ДОСЛІД 2

Реакція хлоридної кислоти з металом

У пробірку обережно помістіть гранулу цинку і налийте 1 мл розбавленої хлоридної кислоти. Вміст пробірки можна трохи підігріти. Що спостерігаєте?

ДОСЛІД 3

Реакція хлоридної кислоти з основним (амфотерним) оксидом

У пробірку внесіть трохи магній оксиду або ферум(ІІІ) оксиду і налийте 1 мл розбавленої хлоридної кислоти. (Для прискорення реакції між амфотерним оксидом і кислотою їхню суміш можна нагріти, але не до кипіння.) Які зміни відбуваються з речовинами?

ДОСЛІД 4

Реакція хлоридної кислоти з лугом

Налийте в пробірку 1 мл розбавленої хлоридної кислоти і додайте 1-2 краплі розчину фенолфталеїну. Доливайте до кислоти по краплях, перемішуючи, розчин натрій гідроксиду до появи малинового забарвлення. Про що свідчить цей ефект?

ДОСЛІД 5

Реакція хлоридної кислоти з нерозчинною основою (амфотерним гідроксидом)

Щоб добути осад магній гідроксиду або ферум(ІІІ) гідроксиду, налийте в пробірку 1 мл розчину магній хлориду чи ферум(ІІІ) хлориду і додавайте по краплях розчин натрій гідроксиду до появи осаду. Потім у пробірку з осадом гідроксиду додайте 1-2 мл розбавленої хлоридної кислоти. Які зміни відбуваються в пробірці?

ДОСЛІД 6

Реакція хлоридної кислоти із сіллю

Налийте в пробірку 1-2 мл розчину натрій карбонату і додайте 1-2 мл розбавленої хлоридної кислоти. Що спостерігаєте?

ВАРІАНТ ІІ

Вивчення властивостей нікель(ІІ) сульфату

ДОСЛІД 1

Вивчення фізичних властивостей нікель(ІІ) сульфату

Розгляньте видану вам сіль Нікелю та опишіть її. Вкажіть характер часточок сполуки (кристалики, порошок, кусочки довільної форми).

З’ясуйте, чи розчиняється нікель(ІІ) сульфат у воді. Для цього у склянку з водою помістіть невелику порцію сполуки (приблизно 1/4 чайної ложки) і перемішайте суміш скляною паличкою. Який результат досліду? Чи узгоджується він із даними, наведеними в таблиці розчинності?

Налийте в чотири пробірки по 1-2 мл виготовленого розчину.

ДОСЛІД 2

Реакція нікель(ІІ) сульфату з металом

У пробірку з розчином нікель(ІІ) сульфату обережно помістіть гранулу цинку. Нагрівайте вміст пробірки протягом 1-2 хв., але не до кипіння. Чи змінюється поверхня металу, забарвлення розчину?

ДОСЛІД 3

Реакція нікель(ІІ) сульфату з лугом

У другу пробірку з розчином нікель(ІІ) сульфату додайте такий самий об’єм розчину натрій гідроксиду. Які зміни відбуваються?

ДОСЛІД 4

Реакції нікель(ІІ) сульфату із солями

В одну із двох пробірок із розчином нікель(ІІ) сульфату, які залишилися, додайте розчин натрій карбонату, а в другу — розчин барій хлориду. Що спостерігаєте?

Під час виконання кожного досліду за варіантом І або ІІ записуйте в подану нижче таблицю свої дії, спостереження (фіксуйте розчинення речовини, утворення осаду, виділення газу, наявність чи відсутність у нього запаху, появу чи зміну забарвлення). Після завершення досліду запишіть у таблицю висновки і відповідні хімічні рівняння.

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

Дослід ...

...

...

...

Рівняння реакції:

247. Чи відбудеться реакція в досліді 2 кожного варіанта, якщо замість цинку взяти:

  • а) магній;
  • б) срібло?

Відповіді обґрунтуйте.

248. Чи відбудеться реакція в досліді 6 (варіант І) або досліді 4 (варіант ІІ), якщо натрій карбонат замінити: а) на кальцій карбонат; б) на натрій нітрат? Відповіді обґрунтуйте.

249. Реакції яких типів ви здійснювали під час виконання практичної роботи?

ГДЗ до підручника можна знайти тут.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.