Хімія. Повторне видання. 7 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 8. Чисті речовини і суміші

Матеріал параграфа допоможе вам:

  • переконатися в тому, що абсолютно чистих речовин не існує;
  • розрізняти однорідні й неоднорідні суміші речовин;
  • з'ясувати, в яких сумішах фізичні властивості речовин зберігаються, а в яких — ні.

Чисті речовини і суміші. У кожній речовині завжди міститься певна кількість домішок, тобто інших речовин. Вони потрапляють до неї переважно при її добуванні, іноді — під час пакування або використання. Речовину, в якій домішок дуже мало (наприклад, менше 1 г в 1 кг), прийнято вважати чистою. З такими речовинами працюють у науковій лабораторії, шкільному хімічному кабінеті. Чисті цукор і кухонну сіль ми використовуємо в харчуванні.

Якщо вміст домішок у речовині істотний, маємо суміш речовин. У природі дуже рідко трапляються чисті речовини, а переважають суміші. Те саме стосується харчових продуктів, лікарських і косметичних засобів, товарів побутової хімії, будівельних матеріалів.

Кожну речовину, що міститься в суміші, називають компонентом.

Існують однорідні та неоднорідні суміші.

Однорідні суміші. Помістимо невелику порцію цукру в склянку з водою і перемішуватимемо суміш, доки весь цукор не розчиниться. Утворена рідина матиме солодкий смак. Отже, цукор не зникає, а залишається в суміші. Проте його кристаликів ми не побачимо, навіть розглядаючи краплю рідини в потужний мікроскоп. Виготовлена суміш із цукру і води є однорідною (мал. 35); у ній рівномірно перемішані найдрібніші частинки (молекули) цих речовин.

Мал. 35. Однорідна суміш (водний розчин цукру)

Суміші, компоненти яких неможливо виявити спостереженням, називають однорідними.

Більшість металічних сплавів — теж однорідні суміші. Так, у сплаві золота з міддю, який використовують для виробництва ювелірних прикрас, немає червоних часточок міді й жовтих часточок золота, а містяться «ретельно» перемішані атоми обох металів.

Із матеріалів, що є однорідними сумішами речовин, виготовляють багато предметів різноманітного призначення (мал. 36).

Мал. 36. Предмети, виготовлені з однорідних сумішей

До однорідних сумішей належать усі суміші газів, у тому числі й повітря. Відомо чимало однорідних сумішей рідин. Така суміш утворюється при змішуванні, наприклад, спирту і води.

• Наведіть свій приклад однорідної суміші.

Однорідні суміші ще називають розчинами, навіть якщо вони тверді або газоподібні.

За деякими фізичними властивостями однорідні суміші відрізняються від їх компонентів. Так, сплав олова зі свинцем, який використовують для паяння, плавиться за нижчої температури, ніж чисті метали. Вода закипає при 100 °С, а водний розчин кухонної солі — за вищої температури. Якщо воду охолодити до 0 °С, вона почне перетворюватися на лід. Розчин солі за таких умов лишається рідиною. У цьому можна переконатися взимку, коли вкриті льодом дороги і тротуари посипають сіллю або сумішшю солі з піском. Лід під дією солі плавиться, й утворюється її водний розчин, який на слабкому морозі не замерзає. А пісок потрібен для того, щоб дорога не була слизькою.

Неоднорідні суміші. Вам відомо, що крейда не розчиняється у воді. Якщо її порошок всипати у склянку з водою, то в утвореній суміші завжди міститимуться часточки крейди, які видно неозброєним оком.

Суміші, компоненти яких можна виявити спостереженням, називають неоднорідними.

До неоднорідних сумішей (мал. 37) належать більшість мінералів, ґрунт, будівельні матеріали, каламутна вода, молоко і чимало інших харчових продуктів, деякі лікарські й косметичні засоби.

Мал. 37. Неоднорідні суміші: а — мінерал із часточками золота; б — суміш води і сірки; в — суміш води та олії; г — суміш рідини з газом

• Наведіть свій приклад неоднорідної суміші.

Деякі суміші цього типу мають загальні назви. Неоднорідну суміш рідини і газу називають піною. Вона утворюється, наприклад, коли у склянку наливають із пляшки газований напій (компоненти піни — рідина і вуглекислий газ) або перемішують розчин прального засобу (компоненти піни — рідина і повітря). Добре струшену суміш двох рідин, які не розчиняються одна в одній, називають емульсією. Прикладом емульсії є молоко; його основні складники — вода і рідкі жири. Якщо перемішати рідину із нерозчинними в ній дрібними часточками твердої речовини (наприклад, борошна), то отримаємо суспензію. В атмосфері нерідко утворюються аерозолі — дим, туман.

Цікаво знати

Пінопласт і пінобетон — неоднорідні суміші твердих речовин із газом (повітрям).

• У яких агрегатних станах перебувають компоненти в аерозолях?

У неоднорідній суміші фізичні властивості компонентів зберігаються. Якщо цукор змішати з борошном або крохмалем, то ці суміші також матимуть солодкий смак. Залізні ошурки, змішані з мідними або алюмінієвими, не втрачають здатності притягуватися до магніту. Вода в суміші з піском, крейдою або глиною замерзає за температури 0 °С і закипає при 100 °С.

ВИСНОВКИ

Кожна речовина містить домішки. Чистою вважають речовину, в якій кількість домішок незначна.

Суміші речовин бувають однорідними і неоднорідними. В однорідній суміші (розчині) окремі речовини, або компоненти, не можна виявити спостереженням, а в неоднорідній суміші це можливо.

Деякі фізичні властивості однорідної суміші відрізняються від властивостей її компонентів. У неоднорідній суміші властивості компонентів зберігаються.

42. Поясніть, чому абсолютно чистих речовин не буває.

43. Які типи сумішей речовин існують і чим вони різняться?

44. Запишіть наведені слова і словосполучення у відповідні стовпчики поданої нижче таблиці: алюміній, ртуть, йодна настоянка, граніт, лід із джерельної води, вуглекислий газ, залізобетон.

Чисті речовини

Суміші

однорідні

неоднорідні

45. Який популярний напій залежно від способу приготування буває однорідною або неоднорідною сумішшю?

46. Чи можна водний розчин кухонної солі перетворити на неоднорідну суміш? Якщо так, то як це зробити?

47. Наведіть один-два приклади металічних сплавів (однорідних сумішей металів). Які переваги мають ці сплави у використанні порівняно із чистими металами — їх компонентами?

ГДЗ до підручника можна знайти тут.