Хімія. Повторне видання. 7 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Відповіді до задач і вправ

Розділ 1. Початкові хімічні поняття

45. Кава — розчинна або мелена.

46. Можна. Потрібно випарити з розчину воду, але не повністю.

55. У рідині могли міститися розчинені газ або речовина, яка під час нагрівання повністю перетворилася на газ (гази).

69. а) 3; 9;

б) 96.

71. O — 52,9 %, H — 23,5 %, Al — 11,8 %.

121. 5 молекул.

131. m(Са) = 19,04 г; m(H) = 0,96 г.

132. m(сполуки) = 200 г.

133. x = 3.

134. Зразок не є чистою сполукою.

135. 1б, 2а, 3б, 4а, 5а, 6б.

151. б) 2AlBr3 + 3Cl2 = 2AlCl3 + 3Br2.

Розділ 2. Кисень

160. в) w(O) = 53,3 % .

162. m(O2) = 2,99 г.

170. Ні.

173. Візьміть до уваги, що кисень трохи важчий за повітря.

180. а) n = 1, 2, 3 і 4;

б) n= 1, 3, 5 і 7.

181. w(O) = 68,6 %.

182. Вакуум утворився в колбі, в якій спалили магній.

187. CS2 + 3О2=t CO2 + 2SO2.

188. б) 4NH3 + 3O2 =t 2N2 + 6H2O.

190. 2Н5)2О + 6О2 =t 4СО2 + 5Н2О.

196. φ(Ο2) = 16 %.

Розділ 3. Вода

214. m(H2O) = 114 г.

216. m(солі) = 18 г; V(Н2О) = 1982 мл.

217. w(речовини) = 0,24.

219. m(гліцерину) = 8,8 г.

220. Необхідно в розчині розчинити ще 0,42 г сечовини.

221. Необхідно до розчину додати 10 мл води.

224. б) I2O5 + H2O = 2HIO3.

225. г) Cl2O7.

227. а) w(O) = 56,3 %;

б) w(O) = 65,3 % .

228. m(NaOH) = 750 г.

229. w(HNO3) = 24,4 %.

233. Можна, якщо хоча б один із оксидів реагує з водою.

237. 2MoS2 + 7O2 =t 2MoO3 + 4SO2.

240. m(SO2) = 120 кг.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.