Хімія. Повторне видання. 7 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 14. Складні речовини

Матеріал параграфа допоможе вам:

  • вирізняти серед усіх речовин складні речовини;
  • розрізняти органічні й неорганічні речовини.

Складні речовини. Сполучення атомів різних хімічних елементів породжує надзвичайно велику кількість відповідних речовин, у десятки тисяч разів більшу, ніж простих речовин.

Речовину, утворену двома або більшою кількістю елементів, називають складною речовиною, або хімічною сполукою1.

1 Зазвичай слово «хімічна» опускають.

Більшість складних речовин мають молекулярну будову. Тому температури їх плавлення і кипіння невисокі. Частина таких речовин має запах.

Молекулярною сполукою є вода. Її молекула складається з двох атомів Гідрогену й одного атома Оксигену (с. 42, мал. 32, б). Молекулярну будову мають чадний і вуглекислий гази (обидва утворені Карбоном і Оксигеном), цукор, етиловий спирт, оцтова кислота (утворені Карбоном, Гідрогеном і Оксигеном) та ін. Кількість атомів у молекулах складних речовин може бути різною — від двох до сотень і навіть тисяч.

Цікаво знати

У бактеріях виявлено речовину, молекула якої містить 19 913 атомів.

Деякі сполуки мають атомну будову. Однією з них є мінерал кварц — головний складник піску. У ньому містяться сполучені між собою атоми Силіцію й Оксигену (мал. 49).

Мал. 49. Модель будови кварцу

Існують також складні речовини, утворені йонами. Це — кухонна сіль, крейда, харчова і кальцинована сода, вапно, гіпс і багато інших.

Кристали кухонної солі складаються з позитивно заряджених йонів Натрію і негативно заряджених йонів Хлору (мал. 50).

Мал. 50. Модель будови кухонної солі

Назви складних речовин. У цьому і попередніх параграфах підручника ми наводили традиційні, технічні або побутові назви складних речовин — крейда, кварц, харчова сода тощо. Крім них, використовують і хімічні назви. Наприклад, хімічна назва кухонної солі — натрій хлорид. У ній перше слово є назвою одного із двох елементів, якими утворена речовина (його пишуть з малої літери), а друге походить від назви іншого елемента.

Органічні та неорганічні речовини. На уроках природознавства ви дізналися, що речовини поділяють на органічні та неорганічні. Раніше органічними речовинами називали ті, які містяться в живих організмах. Це білки, жири, цукор, крохмаль, вітаміни, сполуки, що зумовлюють колір, запах, смак овочів і фруктів. Згодом учені виявили, що існують й інші, подібні за складом речовини, які можна добути лише в хімічній лабораторії. Серед них — фармацевтичні препарати, синтетичні барвники, полімери. Тепер до органічних речовин зараховують майже всі сполуки Карбону (за винятком чадного і вуглекислого газів, крейди, харчової та кальцинованої соди, деяких інших сполук).

Цікаво знати

У молекулах органічних речовин, крім атомів Карбону, є атоми Гідрогену, нерідко — атоми Оксигену, деяких інших елементів.

До неорганічних речовин належить решта складних речовин, а також усі прості. Неорганічні речовини, як і органічні, поширені в природі. Вони містяться в ґрунті, мінералах, гірських породах, повітрі, природній воді. Деякі з них є в живих організмах.

Матеріал параграфів 13 і 14 узагальнює схема 4, яка ілюструє багатоманітність речовин.

Схема 4

Типи речовин

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 4

Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин

Вам видано такі речовини:

  • варіант І — цукор, крейда (кальцій карбонат), графіт, мідь;
  • варіант ІІ — крохмаль, алюміній, сірка, кухонна сіль (натрій хлорид).

Речовини містяться в склянках з етикетками.

Уважно розгляньте речовини, зверніть увагу на їхні назви. Виявіть серед речовин прості (метали, неметали) і складні речовини, а також органічні та неорганічні.

Внесіть у таблицю назву кожної речовини і вкажіть її тип, записавши у відповідному стовпчику знак «+»:

Назва речовини

Проста речовина

Складна речовина

Органічна речовина

Неорганічна речовина

метал

неметал

ВИСНОВКИ

Складні речовини (хімічні сполуки) утворені двома або більшою кількістю хімічних елементів. Багато складних речовин мають молекулярну будову, деякі складаються зі сполучених між собою атомів.

Розрізняють органічні та неорганічні речовини. До органічних речовин належать майже всі сполуки Карбону, а до неорганічних — решта сполук і прості речовини.

91. Яку речовину називають складною? Назвіть кілька таких речовин.

92. Простими чи складними речовинами є металічні руди (переробляючи їх, добувають метали)? Відповідь обґрунтуйте.

93. Простою чи складною є речовина, якщо:

  • а) під час її нагрівання утворюються натрій хлорид і кисень;
  • б) за звичайних умов вона поступово перетворюється на кисень?

Відповіді поясніть.

94. Якими елементами утворені складні речовини з такими хімічними назвами: алюміній оксид, силіцій нітрид, калій гідроген-сульфід?

95. У наведеному переліку вкажіть органічні та неорганічні речовини: алмаз, глюкоза, вода, крейда, олія, вітамін С (аскорбінова кислота).

ГДЗ до підручника можна знайти тут.