Хімія. Повторне видання. 7 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Періодична система хімічних елементів (короткий варіант)

Шановні семикласники!

У цьому навчальному році ви розпочинаєте вивчати надзвичайно цікавий предмет — хімію. Учені-хіміки досліджують багато різних речовин, визначають їхній склад, властивості, здійснюють перетворення одних речовин на інші. Вони беруть участь у створенні матеріалів різноманітного призначення, ліків, косметичних засобів, удосконалюють виробництво металів і сплавів, добрив, переробку корисних копалин, промислових і побутових відходів. Людство використовує досягнення хімічної науки для поліпшення умов життя, збереження природи для майбутніх поколінь. Ми вже не можемо обійтися без знань, які надає ця наука.

Хімія розкриває свої таємниці всім, хто цікавиться нею, прагне зрозуміти будову речовин, їх здатність перетворюватися на інші речовини. Ця наука має свої закони, логіку, мову.

Ви навчитеся спостерігати за речовинами під час хімічних дослідів, зіставляти побачене і почуте на уроці з прочитаним у підручнику, робити висновки. Хімія допоможе вам набути навичок експериментування, сприятиме розширенню світогляду. Багато з того, про що дізнаєтесь під час уроків, знадобиться вам у житті.

Як вивчати хімію

Перша порада. Наполегливо працюйте на уроці, уважно слухайте розповідь учителя, спостерігайте за дослідами, які він показує вам і які ви здійснюєте в хімічному кабінеті; намагайтеся все зрозуміти.

Друга порада. Виконуючи домашнє завдання, спочатку прочитайте відповідний матеріал у параграфі підручника, уважно розгляньте малюнки, схеми, формули, а після цього розв'язуйте задачі і вправи. За потреби зверніться до записів, зроблених вами на попередніх уроках хімії.

Третя порада. Учіться досліджувати речовини. У цьому вам допоможуть домашні експерименти. Спосіб і послідовність їх виконання описано в підручнику. Здійснюйте ці досліди з дозволу батьків.

Будьте обережними. Невміле поводження з деякими речовинами може зашкодити вашому здоров'ю.

Як користуватися підручником

На початку кожного параграфа вказано, наскільки важливим і потрібним є розміщений у ньому матеріал, а наприкінці параграфів сформульовано висновки. У підручнику, крім основного тексту, є й допоміжний; його подано похилим шрифтом і виокремлено кольоровою вертикальною лінією. Додаткову інформацію і цікаві факти розміщено на полях. Основні означення виділено кольором, а нові терміни, важливі твердження і слова з логічним наголосом — курсивом. Текст до лабораторних дослідів і практичних робіт подано на кольоровому тлі.

Після кожного параграфа наведено завдання, вправи і задачі, які розміщено переважно за зростанням складності. Наприкінці підручника містяться відповіді до деяких задач і вправ, словник термінів, а також предметний покажчик. Він допоможе швидко знайти сторінку підручника, на якій ідеться про певний термін, речовину, явище тощо.

Ми прагнули створити підручник, за яким вам буде легко й цікаво навчатися. Сподіваємося, ви полюбите хімію. Щиро бажаємо вам успіхів.

Автори

Вступ

§ 1. Хімія — природнича наука

Матеріал параграфа допоможе вам:

  • з'ясувати, чому хімію вважають природничою наукою;
  • усвідомити зв'язок хімії з іншими науками;
  • дізнатися про внесок хіміків у розвиток людства;
  • зрозуміти, навіщо потрібно вивчати хімію.

Слово «хімія» має кілька значень. Хімією називають одну з наук, а також навчальний предмет у школі, університеті. Іноді це слово вживають як скорочену назву хімічної промисловості.

Хімія — природнича наука. На уроках природознавства ви дізналися, що існує кілька наук про природу. Серед них є й хімія.

Хімія — наука про речовини та їх перетворення.

У різні часи вчені здійснювали багато експериментів із речовинами і намагалися зрозуміти явища, які спостерігали. Вони висували різні гіпотези, створювали теорії, які перевіряли під час нових дослідів.

Нині, вивчаючи речовини — як природні, так і добуті в лабораторіях, — хіміки визначають їхній склад і внутрішню будову, досліджують властивості, пропонують сфери їх використання. Завдяки досягненням учених розвиваються промисловість, техніка, медицина, зростає рівень життя людей.

Речовини та їх перетворення в навколишньому світі. Речовини є всюди — в повітрі, природній воді, ґрунті, живих організмах (мал. 1). Вони поширені не лише на Землі, а й на інших планетах.

Мал. 1. Речовини та їх суміші в природі

У природі кожної миті відбуваються перетворення речовин. Так, живі істоти при диханні споживають частину кисню, що є в повітрі, а видихають повітря з підвищеним вмістом вуглекислого газу. Цей газ виділяється під час пожеж, гниття і розкладання решток рослин, тварин. Зелене листя вбирає вуглекислий газ і воду, які перетворюються в рослинах на органічні речовини та кисень, що надходить в атмосферу. У надрах планети протягом мільйонів років утворювалися різні мінерали, нафта, природний газ, вугілля. Безліч хімічних процесів відбувається в річках, морях і океанах.

Людина щодня здійснює перетворення речовин, навіть не здогадуючись про це. Мило, яким миємо руки, при розчиненні у воді перетворюється на речовини, що виявляють мийну дію. Зубна паста нейтралізує рештки кислот у роті. Під час приготування їжі з одних речовин утворюються інші, з новим смаком, кольором, запахом. Харчова сода, додана в борошно, при нагріванні виділяє вуглекислий газ, який розпушує тісто. Оцтом можна видалити накип у чайнику, а соком лимона — вивести деякі плями на одязі. Ці та інші явища пояснює наука хімія.

Хімія та інші науки. Усі природничі науки пов'язані між собою (схема 1), впливають одна на одну і взаємно збагачуються. Ізольований розвиток кожної з них неможливий.

Схема 1

Зв'язок хімії з іншими природничими науками

Перетворення одних речовин на інші супроводжуються різними фізичними явищами, наприклад виділенням чи поглинанням теплоти. Тому хімікам потрібно добре знати фізику. Учений-біолог, не обізнаний із законами хімії, не зможе зрозуміти і пояснити перетворення речовин, які відбуваються в живих організмах. Хімічні знання необхідні й геологу. Застосовуючи їх, він успішно здійснюватиме пошук корисних копалин. Лікар, фармацевт, косметолог, металург, кулінар, люди багатьох інших професій не досягнуть високої майстерності, якщо не матимуть відповідної хімічної підготовки.

Хімія — точна наука. Перед тим як провести хімічний експеримент і після його завершення вчений-хімік здійснює необхідні розрахунки. Їх результати дають змогу робити правильні висновки. Отже, діяльність хіміка неможлива без знання математики.

За останні півтора століття з'явилося багато нових наук, які стрімко розвиваються. Серед них — споріднені з хімією фізична хімія, біохімія, геохімія, агрохімія, космохімія, екологічна хімія.

Тисячоліттями люди жили в гармонії з природою. Але останнім часом ситуація погіршилася. Навколишнє середовище дедалі більше забруднюється виробничими та побутовими відходами. Внесення на поля надмірної кількості добрив, потрапляння вихлопних газів із двигунів автомобілів у повітря, шкідливих речовин із виробництв у водойми і ґрунт призводять до знищення рослин, загибелі тварин, погіршення здоров'я людей. Серйозну загрозу для всього живого становить хімічна зброя — особливі, надзвичайно отруйні речовини. Знищення запасів такої зброї потребує чималих зусиль, коштів і часу. У подоланні усіх цих проблем беруть участь хіміки.

Взаємини людини і природи вивчає наука екологія1. Головне завдання вчених-екологів — захист навколишнього середовища від забруднень. Збереження природи залежить і від дбайливого ставлення до неї кожної людини, розуміння процесів, які відбуваються при потраплянні різних речовин у довкілля.

1 Назва походить від грецьких слів oikos — дім, помешкання і logos — слово, вчення.

Хімічна промисловість. На хімічних заводах здійснюють переробку різної природної сировини і добувають багато речовин. Продукти хімічних виробництв необхідні людям для забезпечення належного рівня життя (схема 2).

Схема 2

Досягнення хімії — людині

Ще в середині XVIII ст., у період становлення науки хімії, видатний російський учений Михайло Ломоносов писав: «Широко простягає хімія руки свої у справи людські... Куди не поглянемо, скрізь постають перед очима нашими успіхи її старанності». У наш час слова вченого набули особливої актуальності.

Хімія — навчальний предмет. Хімія, як фізика і математика, є фундаментальною наукою. Тому предмет «хімія» — невід'ємний складник освіти (мал. 2).

Мал. 2. Експеримент у навчальній хімічній лабораторії

Хімічні знання необхідні для розуміння процесів, які відбуваються з речовинами в навколишній природі, надрах планети, живих організмах. Нестача цих знань може призвести до негативних наслідків при використанні речовин.

ВИСНОВКИ

Хімія — наука про речовини та їх перетворення, одна із природничих наук. Вона перебуває в тісних зв'язках із фізикою, біологією, математикою. Хімією також називають навчальний предмет.

Внесок хімічної науки в розвиток цивілізації невпинно зростає. Досягнення учених-хіміків впроваджують у промисловість, техніку, медицину.

Одним із найважливіших завдань людства є збереження природи, запобігання її забрудненню. Успішно виконувати його допомагають хімічні знання.

1. Наведіть визначення науки хімії та прокоментуйте його.

2. Знайдіть відповідність (запишіть номер кожного речення, а потім — літеру а, б чи в із відповідним значенням слова «хімія»):

Речення

  • 1) хімія, як і фізика, має свої закони;
  • 2) світова продукція хімії — сотні мільйонів тонн різних речовин;
  • 3) хімію викладають в усіх країнах світу;

Значення слова «хімія»

  • а) навчальний предмет;
  • б) галузь промисловості;
  • в) наука.

3. Наведіть приклади перетворень речовин, про які не згадано в параграфі.

4. Назвіть кілька речовин, які не існують у природі, а добуті людиною і використовуються в повсякденному житті.

5. Прокоментуйте вивіску «Побутова хімія» в супермаркеті.

6. Що ви знаєте про забруднення довкілля речовинами промислового походження?

ГДЗ до підручника можна знайти тут.
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст