Хімія. Повторне видання. 7 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. Повторне видання. 7 клас. Попель

Підручник підготовлено за навчальною програмою з хімії для 7—9 класів закладів загальної середньої освіти. Він містить матеріал із розділів «Початкові хімічні поняття», «Кисень», «Вода», практичні роботи, лабораторні досліди, вправи, задачі, завдання для домашнього експерименту, додатковий матеріал для допитливих, а також словник хімічних термінів, предметний покажчик, список літератури для учнів і перелік інтернет-сайтів із цікавим матеріалом з хімії.

Вступ

§ 1. Хімія — природнича наука

§ 2. Як виникла і розвивалася наука хімія

§ 3. Правила роботи в хімічному кабінеті. Лабораторний посуд і обладнання

§ 4. Найпростіші операції в хімічному експерименті

§ 5. Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням. Маркування небезпечних речовин

Практична робота № 1. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Найпростіші операції в хімічному експерименті

Розділ 1. Початкові хімічні поняття

§ 6. Речовини. Атоми, молекули

§ 7. Фізичні властивості речовин. Як вивчають речовини

§ 8. Чисті речовини і суміші

§ 9. Способи розділення сумішей

Практична робота № 2. Розділення суміші

§ 10. Атоми. Хімічні елементи

§ 11. Поширеність хімічних елементів

§ 12. Маса атома. Відносна атомна маса

§ 13. Прості речовини. Метали і неметали

§ 14. Складні речовини

§ 15. Хімічні формули

§ 16. Валентність хімічних елементів

§ 17. Відносна молекулярна маса

§ 18. Масова частка елемента у складній речовині

§ 19. Фізичні та хімічні явища (хімічні реакції). Хімічні властивості речовин

§ 20. Як досліджують хімічні реакції

Практична робота № 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ

§ 21. Схема хімічної реакції. Закон збереження маси речовин під час хімічної реакції. Хімічне рівняння

Розділ 2. Кисень

§ 22. Оксиген. Кисень

§ 23. Добування кисню

Практична робота № 4. Добування кисню з гідроген пероксиду

§ 24. Хімічні властивості кисню: реакції з простими речовинами. Оксиди

§ 25. Хімічні властивості кисню: реакції зі складними речовинами. Процеси окиснення

§ 26. Колообіг Оксигену в природі. Біологічна роль і застосування кисню

Розділ 3. Вода

§ 27. Вода

§ 28. Розчин і його компоненти. Вода як розчинник

§ 29. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

Практична робота № 5. Виготовлення водного розчину із заданою масовою часткою розчиненої речовини

§ 30. Реакції води з оксидами. Основи, кислоти

§ 31. Виявлення лугів і кислот у розчинах за допомогою індикаторів

§ 32. Значення води і водних розчинів. Кислотні опади

§ 33. Проблема чистої води

Відповіді до задач і вправ

Словник термінів

ГДЗ до підручника можна знайти тут.