Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Попель

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами

Вам видано розчини вихідних речовин — натрій гідрогенкарбонату і алюміній хлориду (варіант 1), натрій тетрагідроксоалюмінату і ферум(ІІІ) хлориду (варіант 2).

Виконайте запропоновані завдання, використовуючи за потреби розчини натрій карбонату, натрій гідроксиду, барій нітрату, амоніаку і сульфатної кислоти.

ВАРІАНТ І

Завдання 1. Доберіть реактиви і здійсніть хімічні перетворення сполук Карбону згідно зі схемою NaHCO3 → Na2CO3 → ВаСО3→ СО2.

Завдання 2. Добудьте алюміній гідроксид із алюміній хлориду (кількома способами).

ВАРІАНТ II

Завдання 1. Доберіть реактиви і здійсніть хімічні перетворення сполук Алюмінію згідно зі схемою Na[Al(OH)4] → Аl(OН)3 → Al2(SO4)3 → Al(NO3)3.

Завдання 2. Добудьте ферум(ІІІ) гідроксид із ферум (III) хлориду (кількома способами).

Перед виконанням кожного завдання продумайте свої дії та складіть план експерименту. Над стрілками в схемі завдання 1 запишіть формули реактивів.

Послідовність дій, спостереження, висновки і хімічні рівняння в молекулярній та йонно-молекулярній формах запишіть у таблицю:

Послідовність дій

Спостереження

Висновок

Завдання...

...

...

...

Рівняння реакцій:

  • 270. Які перетворення в завданні 1 варіанта 1 можна здійснити без використання хімічних реактивів? Напишіть відповідні хімічні рівняння.
  • 271. Який реагент потрібно додати до розчину натрій гідрогенкарбонату, щоб добути барій карбонат? Складіть рівняння реакції.
  • 272. Як із алюміній нітрату добути алюміній сульфат за допомогою однієї реакції? Напишіть відповідне хімічне рівняння і зазначте умови проведення досліду.
  • 273. Чи можна здійснити реакцію за участю натрій тетрагідроксоалюмінату, серед продуктів якої буде алюміній нітрат? У разі позитивної відповіді складіть молекулярне і йонно-молекулярне рівняння.
  • 274. Складіть план експерименту зі здійснення таких хімічних перетворень:

а) MgCO3 → Mg(HCO3)2 → MgCl2 → Mg(NO3)2;

б) Zn → ZnCl2 → Zn(OH)2 → Na2[Zn(OH)4] → ZnSO4;

в) CuO → CuSO4 → Cu(NO3)2 → Сu(ОН)2 → (СН3СOO)2Сu.

Укажіть над стрілками формули реагентів і напишіть хімічні рівняння в молекулярній та йонно-молекулярній формах.