Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Попель

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Кристалічні ґратки металів

Вам відомо, що порядок розміщення частинок у кристалі будь-якої речовини описують за допомогою кристалічних ґраток. У них є найменший тривимірний фрагмент, що повторюється в різних напрямах. Укладаючи кожний такий фрагмент упритул до іншого, можна відтворити весь кристал (мал. 61).

Мал. 61. Найменший фрагмент у кристалічних гратках

Найменші фрагменти кристалічних ґраток металів мають форму куба чи шестикутної призми (мал. 62). Існують три основні варіанти розміщення в них катіонів:

  1. у вершинах і центрі куба (лужні метали, барій, хром, вольфрам та ін.) — мал. 62, а;
  2. у вершинах і центрах граней куба (алюміній, мідь, срібло, золото, платина та ін.) — мал. 62, б;
  3. у вершинах і центрах верхньої та нижньої граней шестикутної призми, а також у трьох позиціях усередині призми (магній, берилій, цинк та ін.) — мал. 62, в.

Мал. 62. Фрагменти кристалічних граток: а — натрію; б — міді; в — магнію

Розміщення катіонів у кристалічних ґратках заліза і деяких інших металів залежить від температури.