Підручник з Хімії. 10 клас. Попель - Нова програма

20. Розв’язування задач у разі наявності домішок у реагентах

Матеріал параграфа допоможе вам:

• обчислювати кількість речовини, масу або об'єм продукту реакції з використанням відомостей про вміст домішок у реагенті;

• визначати масову частку домішок у реагенті за відомими кількостями речовини, масами або об'ємами реагенту і продукту реакції.

Ви знаєте, що абсолютно чистих речовин не буває. Не лише природні речовини, а й ті, що добуті на заводах, у лабораторіях, містять сторонні речовини, або домішки. У незначній кількості домішки є в хімічних реактивах (мал. 51); вони потрапляють під час виготовлення реактивів, їх зберігання, використання. Тому перед здійсненням хімічної реакції з метою добування заданої маси або об’єму певної речовини потрібно враховувати вміст домішок у реагентах. Для твердих і рідких речовин указують масові частки домішок, а для газів, як правило, — об’ємні частки.

Мал. 51. Вміст домішок у хімічному реактиві

Розглянемо, як проводять обчислення за хімічними рівняннями, якщо реагенти мають домішки. Вважатимемо, що ці домішки не беруть участі в хімічних реакціях.

ЗАДАЧА 1. Який об'єм водню виділиться за нормальних умов під час взаємодії 1,25 г магнію з достатньою кількістю етанової кислоти, якщо масова частка домішок у металі становить 4 %?

Відповідь: V(Н2) = 1,12 л.

ЗАДАЧА 2. У результаті згоряння 6,15 г етанолу, який містив домішку води, утворилося 5,6 л вуглекислого газу (н. у.). Обчислити масову частку домішки в спирті.

2-й спосіб

Відповідь: w(дом.) = 6,5 %.

ВИСНОВКИ

Кількісні розрахунки хімічних перетворень за участю речовин, які містять домішки, здійснюють у два етапи. Спочатку обчислюють масу, об’єм або кількість речовини реагенту без домішок, а потім, за рівнянням реакції, — масу, об’єм або кількість речовини продукту.

147. Яку максимальну масу етанолу можна добути з етену об'ємом 25 м3 (н. у.), якщо цей вуглеводень містить 8 % етану?

148. При дегідратації 16,7 г пропан-1-олу, що містив домішку води, отримали 5,6 л вуглеводню (н. у.). Обчисліть масову частку води у спирті.

149. Чи містив фенол помітну кількість домішок, якщо для реакції з натрієм було взято 23,6 г фенолу, а добуто 29 г феноляту?

150. Яку максимальну масу етаналю можна добути з 20 г кальцій карбіду, що містить 12 % домішок?

151. Який об'єм водню за нормальних умов виділиться під час взаємодії 2 г літію з достатньою кількістю мурашиної кислоти, якщо масова частка домішок у металі становить 3 %?

152. Обчисліть масову частку домішок в етені, якщо для реакції з бромом було взято 3,7 г цього газу, а прореагувало 20 г брому.

153. Знайдіть масу вуглекислого газу, що утвориться внаслідок спалювання 1 т вугілля в надлишку повітря, якщо сумарна масова частка всіх елементів у вугіллі, крім Карбону, становить 10 %.