Історія України. Повторне видання. 9 клас. Пометун

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. Повторне видання. 9 клас. Пометун

У періоді, який ви починаєте вивчати, не так багато пригод і героїки, чимало матеріалів з економічного розвитку, імен і дат. Але ми впевнені, якби діячі та діячки того часу жили нині, вони були б лідерами думок: вели б сторінки в соцмережах, займалися б спортом, ходили б на вечірки та, безумовно, захищали б нашу країну на Сході, бо вони зробили все, щоб у ХХІ ст. на карті світу була незалежна Україна. Розгляньмо добу «довгого» ХІХ ст. як тривалий процес їхньої боротьби за збереження і примноження багатства української мови та культури, відродження державності і консолідацію української нації.

Працюючи із цим підручником, ви дізнаєтеся, як змінювалося життя українських земель наприкінці ХVІІІ — на початку ХХ ст.: якою була імперська політика Росії та Австрії, як розвивалася економіка, що робили видатні діячі та діячки українського національно-визвольного руху. Аналізуючи історичні джерела, ви зможете творчо переосмислювати фактичний матеріал, інформацію з історичних джерел, аби розвивати критичне мислення і вчитися.

Вступ. Ранній Новий час в історії України

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 1. Політика Росії щодо українських етнічних територій. Козацтво після ліквідації Задунайської Січі

§ 2. Соціально-економічне становище Наддніпрянщини в першій половині XIX ст.

§ 3. Початок українського національного відродження. Формування української національної свідомості

Практична робота. Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства

§ 4. Польський національно-визвольний та російський опозиційні рухи на теренах України

Розділ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у перешій половині XIX ст.

§ 5. Соціально-політичний розвиток західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 6. Початок українського національного відродження на західноукраїнських землях

§ 7. Європейська революція 1848-1849 рр. в українських регіонах Австрійської імперії

Практична робота. Галицько-руська матиця

Розділ 3. Культура України наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Практична робота. Повсякденне життя

§ 8. Умови розвитку культури. Освіта і наука України наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 9. Розвиток української літератури наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 10. Розвиток музики, театру, образотворчого мистецтва й архітектури наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Розділ 4. Наддніпрянська Україна в другій половині XІX ст.

§ 11. Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська) війна 1853-1856 рр. на українських землях

§ 12. Ліквідація кріпацтва та реформи 1860—1870-х років

§ 13. Модернізація у промисловості і сільському господарстві. Соціальна структура населення в пореформену добу

§ 14. Суспільно-політичне життя Наддніпрянщини наприкінці 50 — на початку 60-х років XIX ст.

§ 15. Український національний рух у 1870-1890-х роках

§ 16. Суспільно-політичні рухи в Наддніпрянській Україні в 90-х роках XIX ст.

Практична робота. Особливості українського національного відродження (на основі творів діячів українського руху)

Розділ 5. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

§ 17. Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.

§ 18. Суспільно-політичне життя в 1860—1870-ті роки

§ 19. Суспільно-політичне життя західноукраїнських земель у 70-90-х роках XIX ст.

Розділ 6. Україна на початку XX ст. перед викликами модернізації

§ 20. Особливості соціально-економічного розвитку

§ 21. Політизація та радикалізація українського національного руху

§ 22. Посилення політичної напруженості

§ 23. Наддніпрянська Україна в 1907-1914 рр.

Практична робота. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини

Розділ 7. Повсякденне життя і культура України в середині XIX — на початку XX ст.

§ 24. Зрушення в соціокультурному житті України в середині XIX — на початку XX ст.

§ 25. Особливості розвитку культурного життя в середині XIX — на початку XX ст.

§ 26. Розвиток живопису та архітектури

Практична робота. Повсякденне життяПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.