Досліджуємо історію і суспільство. 6 клас. Пометун

§ 29-30. Як постали і розвивались елліністичні держави

Обговоріть у класі

Як виникла імперія Александра Македонського? Що могло статися з нею після його смерті? Чому? Як це могло вплинути на подальший розвиток територій, які входили до імперії Александра?

Досліди

Який народ називав себе еллінами? Як ти думаєш, що означає слово «елліністичний»? Чим відрізняється зображення бога Анубіса елліністичного періоду від його зображення доби стародавнього Єгипту? Чому відбулися такі зміни? Чому, на твою думку, період створення цієї пам'ятки називають елліністичним?

Зображення Анубіса в Александрії

Бог Анубіс. Давньоєгипетське зображення

1. Як виникли елліністичні держави

Поміркуйте

Чому держави, створені внаслідок розпаду імперії Александра Великого, називали елліністичними? Які ознаки відрізняли їх від давньогрецьких полісів?

По смерті Александра Македонського його колишні соратники — діадохи — та їхні нащадки почали воювати між собою.

Досліди

Які держави утворилися після розпаду імперії Александра Македонського? Чому, на твою думку, діадохи-полководці не змогли зберегти єдину державу?

Ці держави називають елліністичними. Їх політичний устрій поєднував елементи управління східних держав і грецьких полісів. Діадохи, наслідуючи давньосхідні традиції, проголошували себе царями, а владу передавали у спадок. Їх шанували як богів, на їхню честь зводили храми. Правителі елліністичних держав, прагнучи зберегти зв’язки з грецькою культурою, запрошували в свої палаци грецьких скульпторів, поетів, філософів, ремісників.

Термін «елліністичний» означає «наслідувати грекам», а елліністичний період (323-30 рр. до н. е.) — поширення грецького способу життя на нові території, злиття грецької мови та звичаїв з культурою Близького Сходу.

Засновані на Сході нові міста жили за грецьким зразком: тут заснували гімнасії, збудували стадіони й іподроми, а народні збори видавали закони й обирали міську раду.

У Єгипті й Вавилоні, Фінікії й Середній Азії поширилася грецька релігія. Повсюди зводили храми Зевса, Афіни, Аполлона. Грецька і місцеві релігії змішалися, люди молилися й приносили жертви Осирісу й Посейдону, Іштар й Артеміді.

Грецькою мовою видавали царські закони, нею спілкувалися різні народи. Східні митці запозичили еллінські зразки в архітектурі, скульптурі та живописі. Еллінська культура тісно переплелася з давньою культурою Сходу, що збагатило обидві цивілізації. В країнах Східного Середземномор’я розквіту досягли науки, ремесла, освіта і мистецтво.

2. Як за елліністичної доби розвивалася культура

Поміркуйте

У чому полягали особливості науки, архітектури, скульптури і мистецтва еллінізму? Проілюструйте свою відповідь прикладами.

Взаємодія грецької та давньосхідної культур породила нову елліністичну культуру, що відрізнялася і від давньогрецької, і від давньосхідної. Характерною особливістю цієї доби став бурхливий розвиток гуманітарних і природничих наук та поступове виокремлення галузей наукового знання.

Досліди

1. Визнач досягнення науки за елліністичної доби і поясни їх значення.

2. Які наукові знання мали архітектори двох споруд, що входять до переліку чудес Стародавнього світу: Фароський маяк та статуя Колоса Родоського?

Маяк на острові Фарос у дельті Нілу, поблизу Александрії-Єгипетської заввишки 135 м, його світло було видно за 60 км

Колос Родоський — гігантська статуя бога Сонця Геліоса на острові Родос в Егейському морі заввишки біля 36 м

Головними центрами елліністичної культури були міста Александрія (Єгипет), Антіохія (Сирія), Пергам (Мала Азія) тощо. Нові міста будували у місцевостях зі сприятливим кліматом, на перехрестях торгових шляхів. Особливу увагу приділяли благоустрою міста.

За елліністичної доби грецькі архітектори створили видатні споруди. Так, у столиці Пергамського царства звели вівтар Зевса та Афіни. Цей величезний мармуровий поміст для жертвоприношень верховному богу греків прикрашав величний рельєф битви богів з гігантами, що символізував перемогу пергамських царів над ворогами. За добу еллінізму з’явилися скульптурні портрети, що передавали індивідуальні риси людини, а також статуї дітей і людей похилого віку. Відомими витворами елліністичного мистецтва є статуї Афродіти (Венери) Мілоської та Ніки Самофракійської, скульптурна група «Лаокоон та його сини».

Досліди

Чому, на твою думку, Пергамський вівтар вважають видатною пам'яткою культури?

1. Пергам. Сучасне фото; 2. Фрагмент барельєфу Пергамського вівтаря; 3. Пергамський вівтар у берлінському музеї Пергамон

3. Якою була Александрія за доби еллінізму

Поміркуйте

Чому Александрію вважали центром науки і мистецтва?

Одним із найбільших центрів елліністичної культури було місто Александрія Єгипетська. Місто засноване Александром Великим у 332-331 роках до н. е. й назване на його честь.

Півмільйонне населення Александрії складали греки, єгиптяни, македоняни, євреї, представники інших народів. Сюди приїжджали купці з багатьох країн. В портових митницях вони сплачували податки за привезені товари.

В Александрії було зведено Мусейон — храм дев’яти муз. Це був дослідницький центр та найбільший музей давнини (від слова «мусейон» і виникло слово «музей») з приміщеннями для занять, анатомічним кабінетом, обсерваторією, алеями, ботанічним і зоологічним садом. Тут жили і працювали кращі вчені й митці того часу.

У III ст. до н. е. незалежно від Мусейону була заснована Александрійська бібліотека — найбільше зібрання книг давнього світу. Вважають, що в ній зберігалося від 100 до 700 тис. папірусних сувоїв. У перші роки існування бібліотеку фінансували державним коштом. Правителі багато зробили для її поповнення. Навіть у порту у прибулих відбирали рукописи для бібліотеки, заміняючи їх на копії.

Досліди

За світлинами доведи, що Александрія Єгипетська була зразком елліністичної міської архітектури.

1. Александрійський маяк. Малюнок XVII ст.

2. Александрія Єгипетська. Сучасна історична реконструкція

3. Александрія Єгипетська. План

4. Александрійська бібліотека. Історична реконструкція

Перевір себе

  • 1. Що таке елліністична культура?
  • 2. У чому особливості розвитку елліністичних держав?
  • 3. Які видатні пам'ятки культури було створено в країнах Східного Середземномор'я? Наведи приклади.
  • 4. Розкажи про досягнення науки в елліністичний період.
  • 5. Уяви, що тобі пощастило відвідати Александрію Єгипетську. Склади розповідь-опис цього міста.

Виконай завдання до параграфа у робочому зошиті

Оціни себе та своїх однокласників / однокласниць

http://inform1.yakistosviti.com.ua/istoriia/6-klas

А ще ти можеш

Закінчи речення: «Особливості елліністичної культури полягають у тому, що... Видатними її пам'ятками вважають... Мені найбільш запам'ятали..., тому що...»

Узагальнюємо і практикуємо

Долучайся до роботи над навчальним проєктом «Порівняй і зроби висновки». Участь у проєкті дасть змогу поповнити знання про культуру і спосіб життя стародавніх греків. Ти також зможеш розвинути вміння інтернет-пошуку, створення комп'ютерних презентацій і виступів перед класом.

https://vse.ee/DiS_6_Zoshyt

http://inform1.yakistosviti.com.ua/istoriia/6-klas