Досліджуємо історію і суспільство. 6 клас. Пометун

§ 18. Як розвивалася Греція у VIII—VI ст. до н. е.

Обговоріть у класі

Назвіть основні риси грецького суспільства за гомерівських часів.

Досліди

У VIII ст. до н. е. в Греції став розвиватися новий тип поселень. Це місто-держава — поліс. Визнач, із яких частин складалося таке поселення. Чим воно, на твою думку, відрізнялося від міст Стародавнього Сходу?

Грецький поліс. Сучасний малюнок

1. Які зміни відбулись у господарському і культурному житті громадян грецьких полісів

Поміркуйте

Випишіть з тексту нові слова та поясніть їх зміст. Коротко перекажіть текст, спираючись на ці слова.

У VIII ст. до н. е. на місці давніх поселень виникли нові міста, де центром була торгова площа — агора. Навколо неї зводили численні громадські споруди, храми, жертовники. У деяких містах їх розташовували на укріпленому пагорбі — акрополі.

Греки будували міста здебільшого поблизу узбережжя й зручних гаваней. Неподалік від гавані жили моряки та купці, які торгували заморськими товарами. З часом навколо міст розбудували оборонні кам’яні стіни.

Так виникали самостійні общини — поліси. До них входили міста та прилеглі до них невеликі поселення, мешканці яких займалися землеробством, городництвом та садівництвом.

Поліс — територіальна община, що складалася з повноправних громадян-землевласників, мала свою територію, закони, органи управління.

Кожний поліс був державою із власними урядом, військом, скарбницею й грошима. Земля поліса та її надра належали громаді. Громадяни поліса мали право на земельне володіння та право брати участь у народних зборах, а основним їхнім обов’язком була підтримка та захист громади.

Громадянин — людина, пов’язана з певною державою, має права й обов’язки щодо цієї держави і дотримується встановлених у ній законів.

У Греції існували сотні полісів: від найбільших — Афіни, Спарта, Коринф — до маленьких — з населенням у 5-10 тисяч людей. Рельєф Греції перешкоджав зв’язкам між полісами. Доріг між ними майже не було. Часом поліси воювали між собою. Однак їх населення мало спільні культуру, мову, писемність та релігію.

Досліди

Спираючись на текст пункту параграфа й ілюстрацію, опиши, як було влаштовано грецький поліс.

Грецький поліс. Сучасна реконструкція

2. Як і чому відбувалась боротьба демосу й аристократії в давньогрецькому суспільстві

Поміркуйте

Назвіть причини і наслідки боротьби демосу й аристократії в грецьких полісах.

Серед вільного населення грецьких полісів невелику за чисельністю групу становили аристократи — представники і нащадки родової знаті, які володіли великими земельними ділянками, ремісничими майстернями і кораблями.

Аристократія (з грецької «аристос» — найкращий, «кратос» — влада) — привілейований прошарок населення, який мав особливі права та привілеї порівняно з іншими верствами суспільства.

Вільні жителі — землероби, ремісники, торговці — складали демос (народ). Пізніше демосом стали називати бідну, переважно міську, частину населення.

Демос — вільне населення давньогрецьких міст-держав.

У VIII ст. до н. е. влада родової знаті посилилась. Аристократи захопили багато земель. Селяни, не маючи достатньо коштів для обробітку земельних ділянок, щоб прогодувати себе й свою родину, були змушені позичати у знаті зерно. Не повернувши борги, селянин потрапляв у боргове рабство. Майнове становище демосу погіршувалося, а аристократія збагачувалася.

Поступово аристократи зосередили в своїх руках управління полісом, не допускаючи до влади представників демосу. Це викликало незадоволення різних верств демосу, й вони розпочали боротьбу проти аристократії.

Вона була тривалою та складною, почасти доходила до кривавих сутичок. Проте в багатьох полісах демос домігся скасування боргового рабства, а потім — і права брати участь у народних зборах.

Досліди

На основі схеми назви основні вимоги, які висував демос у боротьбі з аристократією. Поясни кожну з них.

3. Якими були перші писані закони в Греції

Поміркуйте

Що означає вираз «драконівські закони»? Чому він з'явився?

У 621 р. до н. е. в Афінах архонт14 Драконт записав давні усні правила, тексти яких виставляли на майданах на видноті. Говорили, що ці закони «записані кров’ю», адже навіть дрібну крадіжку овочів карали стратою. По спливу часу будь-який суворий закон почали називати драконівським законом. Проте греки вважали, що краще суворі закони, які виконують, ніж добрі, яких не додержуються.

14 Архонт — найвищий урядовець в Афінах

В VII—VI ст. до н. е. боротьба між демосом та аристократією набула особливої гостроти і призвела до встановлення тиранії.

Тиранія — форма державної влади, встановлена насильницьким шляхом і заснована на одноосібному правлінні; гноблення, насильство, необмежена влада.

Тирани грецьких полісів спиралися на демос. Тож вони в інтересах демосу приймали закони проти розкоші багатіїв, показово перерозподіляли землі на користь бідних. Переможених представників аристократії часто висилали за межі держави, поповнюючи державну скарбницю їхнім майном. Влада тиранів у грецьких полісах була тимчасовою, проте вона послабляла родову знать та сприяла господарському та культурному розвитку грецьких міст.

Досліди

Заповни комірки й визнач, у чому полягало значення законів Драконта для життя афінського демосу (скористайся словами з довідки).

Значення законів Драконта полягало в тому, що вони сприяли зміцненню..., захищали ... власність, ... дії аристократів у ... .

Довідка: суд, приватний, держава, обмежували.

Перевір себе

  • 1. Як утворились грецькі поліси? Назви і покажи на карті на с. 14 основні з них.
  • 2. Коли і чому почалася боротьба між демосом та аристократією?
  • 3. Яке значення писаних законів в Греції?
  • 4. Хто такі тирани? Чим їхня влада відрізнялася від царської?
  • 5. Чим життя у грецьких полісах відрізнялося від життя в містах Стародавнього Сходу?
  • 6. У чому інтереси тиранії відповідали інтересом демосу?

Виконай завдання до параграфа у робочому зошиті

Оціни себе та своїх однокласників / однокласниць

http://inform1.yakistosviti.com.ua/istoriia/6-klas

А ще ти можеш

Сформулюй та запиши 2-3 відмінності давньогрецького полісу від сучасного міста.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.