Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Пометун

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 9. Як речі та зображення стають історичними джерелами

Обговоріть у класі

Чи доводилось вам бачити речові та візуальні історичні джерела? Які саме?

Досліди

Хто такі археологи і з якими історичними джерелами вони працюють?

У чому особливості роботи археологів?

1. Як археологи розкривають таємниці минулого

Поміркуйте

На основі тексту поясніть, хто такі археологи та як вони досліджують минуле.

Археологія (від грецьких слів «архео» — давнє та «логос» — вчення) — наука, що вивчає життя людини за матеріальними свідченнями минулого за допомогою розкопок.

Досліджувати сховані під землею і під водою речові джерела допомагає археологія.

Археологи відшукують у землі та на її поверхні свідчення про життя людей в минулому. Досліджуючи залишки посуду, будівель, знарядь праці, зброї, прикрас, вони встановлюють час їх створення, допомагають історикам зробити висновки про розвиток знарядь праці та спосіб життя людей. Завдяки знайденим кісткам тварин, зернам рослин археологи довідуються про те, що вирощували та що споживали люди у давнину. Існує також підводна археологія, що досліджує дно морів, затонулі рештки речей і товарів та суден, що їх доправляли.

Досліди

Розглянь світлини та з’ясуй, що є результатом археологічних розкопок.

Археологічні розкопки

Археологічні знахідки - посуд трипільців - давніх землеробів, які мешкали на території України, Молдови, Румунії приблизно 6 тисяч років тому

Знаряддя праці археологів

Знайдені археологами речові пам’ятки історики порівнюють з інформацією з інших історичних джерел, наприклад, писемних. У такий спосіб учені можуть зробити висновки про те, що відбулося в минулому.

2. Як досліджують речові джерела

Поміркуйте

Складіть кластер до словосполучення «речові історичні джерела».

Речовими джерелами можуть бути побутові речі, знаряддя праці, зброя, одяг, прикраси, монети, будівлі, медичні та музичні інструменти тощо. Такі джерела ще називають пам’ятками матеріальної культури. Вони є свідченням певного періоду часу у минулому, діяльності конкретних людських спільнот, зв’язків між країнами і народами.

Речі та технології у твоєму користуванні є носіями інформації про життя сучасних школярів. Все, що оточує нас сьогодні, із плином часу може стати історичними речовими джерелами, що розповідатимуть майбутнім поколінням про життя й побут людей у наш час.

Щоб зробити обґрунтовані висновки про той чи інший історичний період, речові пам’ятки розглядають разом з іншими джерелами цього періоду, наприклад, писемними, а також порівнюють їх з джерелами попереднього і наступного часу.

Використовуй інструменти дослідження

Досліджуючи зображення речового історичного джерела (вивчаючи його безпосередньо), послідовно відповідай на запитання.

 • 1) Яку річ, предмет, споруду ти бачиш на ілюстрації або досліджуєш безпосередньо?
 • 2) Коли і де було створене?
 • 3) 3 якою метою було створене?
 • 4) Кому могло належати?
 • 5) Які припущення можна зробити щодо життя людей, які виготовляли та використовували ці предмети, речі, будівлі тощо?
 • 6) На які ще запитання може відповісти це речове джерело?

Досліди

Розглянь світлини речових пам’яток. Обери одну з них та досліди її як історичне джерело, використавши запропонований вище інструмент дослідження.

Первісність. Браслет із кісток мамонта, якому приблизно 20 тисяч років (Мізин, Чернігівщина, Україна)

Античність. Театр у Давньому Римі. 13 рік до P. X. Сучасна реконструкція

Середні віки. Обладунки лицарів (XV ст.)

Новітній час. Один із перших комп’ютерів. 70-ті роки XX ст.

Новий час. Ейфелева Вежа. Париж (1889)

3. Про що розповідають візуальні історичні джерела

Досліди

Розглянь світлини Одеського морського порту. Чи зроблені вони в один і той самий час? Чому ти так вважаєш? Про що можна дізнатися з цих світлин?

Одеський порт

Поміркуйте

Читаючи текст, заповни таблицю у зошиті. У першу колонку випиши візуальні джерела, наведені у тексті. Використай власний досвід та знання й заповни другу колонку.

Візуальні джерела/види

Яку інформацію я можу отримати за їх допомогою

Від початку свого існування й дотепер людина намагалася зобразити себе, спільноти, навколишній світ. Серед візуальних джерел зустрічаємо наскальні малюнки первісних людей, герби правителів, живопис, ілюстрації в книжках і комп’ютерну графіку, пам’ятники видатним діячам і обеліски невідомим героям. За допомогою цих пам’яток історики створюють образ певної історичної епохи та відтворюють історичні події.

Із винайденням фотографії у XIX столітті з’явилося нове візуальне джерело — фотодокумент. На відміну від писемних джерел, які могли створювати через певний час після події, фотографії завжди є відбитком того часу, коли вони зроблені.

За візуальним джерелом можна встановити час і особливості його створення, ставлення автора до подій чи людей, яких він зобразив.

Використовуй інструменти дослідження

Дослідити візуальне джерело тобі допоможе послідовне дотримання таких кроків.

1. Уважно роздивись джерело та визнач:

 • Яке візуальне джерело ти споглядаєш (картина, фотографія, реклама, реконструкція тощо)?
 • Ким і коли (у який історичний період) було створене? (Підказка: відповіді на ці запитання ти знайдеш у підписі до ілюстрації).
 • 3 якою метою було створене?

2. Опиши візуальне джерело.

 • Хто, що зображено (історична подія, сцена повсякденного життя, споруди, портрет тощо)?
 • Де відбувається зображене?
 • Хто або що знаходиться на передньому та задньому плані, праворуч, ліворуч? Чи є взаємодія людини і природи?
 • Які деталі допомагають зрозуміти подію, історичний період тощо?

3. Узагальни інформацію про минуле, яку подає джерело.

4. Зроби висновки щодо значущості цієї інформації у порівнянні з відомостями інших джерел.

Досліди

Розглянь зображення як історичні джерела. Обери одне з них та досліди, використавши поданий вище інструмент дослідження.

Наскальні малюнки первісних людей

Вулиця ремісників. Середньовічне зображення

Альберт Едельфельт. Хлопчики грають на березі. Фінляндія, 1884

Поліція штату Коннектикут (США) веде учнів із початкової школи Сенді Хук до безпечного місця після масової стрілянини 14 грудня 2012 року. (Фотограф Шеннон Хікс)

Перевір себе

 • 1. Що таке археологія?
 • 2. Які джерела називають візуальними?
 • 3. Які з предметів, що тебе оточують вдома чи школі, належать до візуальних або речових джерел? Поясни.
 • 4. Чому історичні джерела називають «слідами минулого» або «мимовільними свідками часу»?
 • 5. Які світлини ти запропонував/запропонувала б для фотовиставки з історії твоєї школи? Обґрунтуй свій вибір.

А ще ти можеш

 • 1. У кожну колонку запиши історичні джерела, про які ти дізнався/дізналася з параграфу.

Речові джерела (види)

Візуальні джерела (види)

 • 2. Розглянь зображення гривні нашої держави. Сформулюй 2-3 запитання до цих зображень та запропонуй їх на наступному уроці однокласникам/однокласницям.