Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Пометун

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 8. Де люди шукають інформацію про минуле

Обговоріть у класі

У яких джерелах можна знайти інформацію про минуле? Наведіть приклади.

Досліди

Джерелами інформації про минуле є старовинні книги, різноманітні речі та рештки старовинних будівель, написи та малюнки на скелях, розповіді людей та твори живопису про минуле, зображення (світлини, кінофільми). Чи траплялися тобі такі джерела? Про що ти дізнався/дізналася з них?

1. Що таке джерела історичної інформації та які вони бувають

Поміркуйте

Чому історикам потрібні різноманітні джерела історичної інформації? Обґрунтуйте свою думку. Наведіть приклади.

Щоб дізнатися про минуле, потрібно знайти і дослідити результати життєдіяльності людей — історичні джерела.

В історичній науці використовують різні види історичних джерел:

— писемні — ті, що існують у письмовому вигляді: рукописи, книги, літописи, газети, написи на камені, стінах будівель тощо;

— речові — все, до чого можна торкнутися: від старовинних будівель до пам’ятників і механізмів;

— зображувальні чи візуальні: портрети, світлини, реклама, малюнки, картини, кінофільми тощо;

— етнографічні: орнаменти, традиції, звичаї, пісні тощо.

Досліди

Розглянь світлини історичних джерел. Поясни, до яких видів вони належать. Що вони можуть розповісти про життя людей в минулому?

1. Статуя писця. Давній Єгипет. XXV-XXIV ст. до P. X.

2. Колізей - пам’ятник архітектури давнього Риму. 80 р. після P. X.

3. Офіційне видання органів державної влади

4. Український національний костюм на поштових марках

2. Як розрізняти первинні та вторинні джерела

Поміркуйте

Які історичні джерела називають первинними, а які вторинними?

Проводячи дослідження, історики мають збирати інформацію та докази з різних джерел. Історичні джерела поділяють на первинні та вторинні.

Первинне джерело — це твір чи річ, створені протягом досліджуваного періоду часу, або учасником досліджуваних подій. До первинних джерел належать щоденники, листи, усні історії, світлини, газетні статті, закони, вірші, романи, п’єси, музика, а також усі об’єкти (їх ще називають артефактами), створені людиною у минулому: будівлі, знаряддя праці, зброя, предмети мистецтва, гроші, одяг. Первинні джерела допомагають дослідникам «наблизитись» до того, що відбулося.

У дослідженнях сучасних явищ і подій первинними джерелами можуть бути інтерв’ю, опитування, дані експериментів, офіційні документи чи тексти у масмедіа.

Вторинне джерело зазвичай створено пізніше за певні події. Воно пояснює, тлумачить або узагальнює інформацію первинних джерел і часто використовує її як докази. Підручники, біографії, енциклопедії та словники є вторинними джерелами.

У добре підготовленому історичному дослідженні ти можеш знайти посилання як на первинні, так і на вторинні джерела.

Досліди

Які із наведених джерел є первинними, а які — вторинними? Свою думку поясни. Які можливості для дослідження історії надає кожне з них?

Конституція України

Відео виступу Президента України у Верховній Раді

Фрагмент документального фільму «Легенда ‘про динозаврів»

Ролик з Ютуб-каналу

Енциклопедія історії України

Бізон. Наскальний живопис у печері Альтаміра. Іспанія. 15 тис. років тому

3. Як і де шукають інформацію про минуле

Обговоріть у класі

Уявіть, що ви збираєте інформацію про минуле вашого міста або селища.

До яких джерел ви звернетесь? Яку інформацію шукатимете в них?

Використовуй інструменти дослідження

Досліджуючи минуле, важливо визначити, яка інформація потрібна та до яких джерела треба звернутись. У такому пошуку використовуй інформацію таблиці.

Хочу знайти

Де треба шукати

Що сталося, коли і де?

Хто брав участь у цих подіях?

Історичні словники, довідники та енциклопедії

Чому ці події були важливими?

Яке значення мала діяльність відомої історичної особи?

Підручники та довідники

Збірки історичних документів

Журнали

Як виглядали учасники подій і місця, де це відбувалось?

Фотографії, ілюстрації, фільми

Історичні карти та атласи

Кадри кінохроніки

Як учасники подій та інші люди ставилися до того, що відбувалося?

Новини та інтерв’ю

Біографії, усні історії, листи

Щоденники

Досліди

1. Нижче подано текст із «Енциклопедії історії України» (т. 2, 2004 р.) щодо однієї з пам’яток давнього Києва — Золотих воріт. Яку інформацію, на твою думку, ти можеш отримати з цього тексту? На які з поданих у таблиці запитань насправді відповідає текст?

ЗОЛОТІ ВОРОТА в Києві — головна парадна брама давнього Києва, видатна пам’ятка давньоруської фортифікації. Вперше згадується в «Повісті временних літ» під 1037 в оповіді про будівничу діяльність київського князя Ярослава Мудрого.

Зі сходу та заходу до Золотих воріт підходили потужні дерев’яно-земляні вали Ярослава (висота валів разом з заборолами сягала 16 м). З напольного боку перед брамою тягнулася подвійна лінія ровів, головний з яких був завширшки 15 м.

До середини 18 ст. Золоті ворота функціонували як головна брама міста. Тут знаходилась міська варта, збиралося мито...

2. Розглянь дві світлини Золотих воріт. Яку інформацію можна отримати з кожної з них? Яку світлину, на твою думку, досліджуватиме історик і чому?

Залишки Золотих воріт. З малюнку 1651 р.

Реставровані Золоті ворота. Сучасний вигляд

Перевір себе

  • 1. Закінчи речення: Історичними джерелами можуть бути...
  • 2. Чим відрізняються первинні історичні джерела від вторинних?
  • 3. Де можна знайти інформацію про минуле?
  • 4. Чому історикам потрібно досліджувати різні види історичних джерел? Поясни на прикладах.
  • 5. Коли ти готуватимеш презентацію чи доповідь для уроку з цього курсу ти звернешся до первинних чи вторинних джерел? Чому?
  • 6. Які запитання ти маєш поставити, досліджуючи старовинну будівлю?

А ще ти можеш

  • 1. Обери з переліку джерел первинні та вторинні і заповни таблицю.

Перелік джерел: 1) біографія історичної особи; 2) листи та щоденники, написані історичним діячем; 3) аналіз результатів опитування учнів і висновки щодо стану справ, розміщені на фейсбук-сторінці; 4) новий закон, прийнятий Верховною Радою України; 5) стаття в газеті про новий закон; 6) документальний фільм про історичну подію; 7) фотографії історичної події; 8) музичні записи; 9) наукова книга про музичний стиль.

Первинні джерела

Вторинні джерела