Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Пометун

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 2. Джерела інформації. Історичні джерела

§ 7. У яких джерелах люди шукають інформацію

Обговоріть у класі

Що називають інформацією? Чому люди потребують інформації? Де її можна знайти?

Досліди

З якими із названих джерел інформації ти стикався/стикалася у своєму житті? В яких ситуаціях життя варто звертатись до того чи іншого джерела?

1. Що таке джерела інформації та які вони бувають

Поміркуйте

Які існують види і форми інформації? В яких життєвих ситуаціях ми їх потребуємо?

Усе наше життя пов’язане з інформацією. Це новини, факти, знання, одержані в результаті пошуку, вивчення, спілкування тощо. Ми отримуємо інформацію, коли розмовляємо з кимось, переглядаємо телепрограми чи фільми, читаємо книжку або спостерігаємо за домашнім улюбленцем. Ми передаємо інформацію, коли пишемо CMC, телефонуємо або розповідаємо одне одному про якісь події. Ми використовуємо інформацію, коли обираємо спосіб розв’язання задачі, плануємо подорож, шукаємо цікавий фільм або книгу.

Інформування повідомляє, роз’яснює, утім, не надає людині готових рішень.

Інформація (від лат. informatio — роз’яснення, уявлення, поняття, переказ) — це відомості про об’єкти і явища навколишнього світу, їх властивості, які підвищують рівень обізнаності людини. Усе, що надає інформацією, називається джерелом.

Досліди

Закінчи речення:

 • Я сприймаю інформацію, коли...
 • Я надаю інформацію, коли...
 • Я опрацьовую інформацію, коли...

2. Що розуміють під текстом та медіатекстом

Поміркуйте

Чому текст є цінним джерелом інформації? Що називають медіатекстом? Для чого люди створюють медіатексти?

Ти вже знаєш, що найпоширеніший вид інформації — це текст. Під ним розуміють будь-яку записану (від руки чи надруковану) мову — літературний твір, історичний документ, закон тощо.

У XX столітті поруч з традиційним друкованим текстом виникли нові різновиди текстів, пов’язані з кінематографом, телебаченням, відео, Інтернетом, мобільними телефонами. Їх називають медіатекстами. Вони створені для передачі іншим людям і поширюються за допомогою технічних засобів.

Приміром, твій електронний лист друзям є особистим повідомленням, а от звернення чи відкритий лист міському голові, розміщений у соціальних мережах, — це вже медіатекст. Тож медіатекст присутній у медіапродуктах, як-от: фільм, відеокліп, газетна стаття, телепередача тощо.

Досліди

1. Проаналізуй зразки медіатекстів, відповівши на запитання. Що це за медіатексти? Про що можна дізнатись із кожного з них?

2. Придумайте у групах заголовок медіатексту для інтернет-публікації про відому подію, що відбулася в класі або школі. Визначте: кому адресоване ваше повідомлення? Про що в ньому йтиметься? Порівняйте ваші ідеї з думками інших. Чи однаковими будуть ваші медіатексти? Чому?

3. Як оцінити достовірність інформації

Поміркуйте

Як визначити достовірність інформації?

Інформація є достовірною, якщо вона відображає реальний стан справ, містить правдиві відомості. Достовірність — це повнота і точність інформації та відсутність у ній помилок. Щоб визначити, чи достовірна інформація, подана в джерелі, слід відокремити факти від думок.

Факт — це дійсне явище, не вигадана подія, тобто те, що сталося, відбулося насправді. Це, наприклад, дати, імена, місця подій в історії чи сучасності. Факти існують незалежно від нашого бажання або ставлення до них. Їх надають органи влади, архіви, пошукові інтернет-системи тощо.

Думка — це судження конкретної людини про щось, висловлення, ставлення до чогось, оцінка нею певної інформації. Вона завжди є відображенням особистого погляду або емоційного ставлення людини до явища, події, іншої людини. Думка часто зустрічається в тексті як коментар або викладення людиною особистого сприйняття чогось.

Якщо інформація достовірна, то відомості можна підтвердити, наприклад, документами, висновками експертів або посиланням на надійне джерело.

Останніми роками невпинно зростає роль Інтернету як джерела інформації. Кожний користувач може знайти для себе в мережі те, що йому потрібно. Однак розміщена в мережі інформація не завжди є достовірною.

Використовуй інструменти дослідження

Щоб оцінити достовірність інформації, розміщену на тому чи іншому сайті, перевір:

 • 1) хто розміщує інформацію на цьому сайті. Найбільш надійними джерелами інформації є сайти державних установ та освітніх і наукових закладів;
 • 2) чи не є вона застарілою;
 • 3) яке джерело розміщене на сайті (наукова стаття, розповідь про подорож, роздуми автора про подію), хто його автор, чи можна вважати його фахівцем у питанні, яке він висвітлює.

Досліди

Визнач, чи є достовірною інформація, розміщена на цьому сайті. Поясни свою думку.

Перевір себе

 • 1. Які є види джерел інформації?
 • 2.У чому відмінність медіатексту від тексту?
 • 3. Чим відрізняються факти від думок?
 • 4. Чому людина потребує інформації? Де вона її знаходить?
 • 5. Які медіапродукти для твого віку ти можеш назвати?
 • 6. Чому для людини важливо вміти розрізняти факти і думки у джерелі інформації? У яких життєвих ситуаціях знадобиться це вміння?

А ще ти можеш

 • 1. До яких джерел інформації належать: стаття у Вікіпедії, звіт міського голови, інтерв’ю директора школи. У яких ситуаціях ці джерела стали б тобі у пригоді?
 • 2. Знайди вдома, в бібліотеці чи в Інтернеті газети і журнали. Випиши назви та час видань. Переглянь сторінки та з’ясуй, чим цікавились читачі.