Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Пометун

§ 5. Як карти розповідають про минуле й сьогодення

Обговоріть у класі

Як знання про розу вітрів, компас та глобус можуть вам стати у пригоді на уроці, присвяченому історичним картам?

Досліди

Що зображують на картах? Спираючись на будь-яку карту з параграфу, поясни, яку інформацію можна з неї отримати та коли нею скористатись.

1. Навіщо потрібні історичні карти

Поміркуйте

Чим історична карта відрізняється від географічної? Що потрібно знати для роботи з історичною картою? Коли слід звертатись до таких карт?

Серед археологічних знахідок у різних куточках Землі можна побачити малюнки на каменях, кістяних платівках, бересті чи дереві, що зображують найближчі околиці. А відтоді, як люди почали пізнавати навколишній світ і подорожувати, вони створили карти — зменшене узагальнене зображення поверхні Землі або її частин на папері.

Сучасні карти дуже різноманітні. Географічні карти наочно передають вигляд певної території, розповідаючи про її природу, корисні копалини, розвиток сільського господарства, транспорту, промисловості.

Історичну карту створюють на основі географічної, поєднуючи історичний і географічний простори. На ній позначають розселення племен і народів, кордони і території держав, перебіг воєн і зміни кордонів, міста і торговельні шляхи, виникнення університетів, друкарень, заводів тощо, зазначають дати подій, яким ця карта присвячена.

Історична карта має легенду — перелік умовних позначень (символів) із текстовими поясненнями до них. Вони дають змогу визначити період і дослідити події, на ній зображені. Наприклад, різними кольорами на карті позначають території держав, стрілками різної форми — напрямок руху учасників подій, а колами і точками — міста і села. Уважно роздивившись легенду карти, ти зможеш «прочитати» її та віднайти на ній потрібну інформацію. При цьому необхідно дотримуватися чіткої послідовності у роботі з картою.

Використовуй інструменти дослідження

Працюючи з історичною картою, послідовно відповідай на запитання.

 • Як називається карта?
 • Як називається зображена держава та її столиця?
 • З якими державами межує?
 • У якому столітті відбуваються події, зображені на карті?
 • Які позначки складають легенду карти?
 • Які події зображено? Знайди відповідні позначки й опиши події: що, де і коли відбулося.

Досліди

Працюючи в парах, назвіть умовні позначки, використані в історичній карті «Русь-Україна за правління Ольги і Святослава». Скориставшись пропонованим інструментом, з’ясуйте, яку інформацію про нашу державу у давні часи можна отримати з позначок і легенди карти.

Наприклад:

2. Як зображено сучасну Україну на різних картах

Поміркуйте

Пригадайте, що ви вже знаєте про державу Україна, її зображення на карті та розкажіть, чим відрізняються географічна та політична карта.

Упродовж своєї історії Україна була невід’ємною частиною європейського географічного та історичного простору, який відображають на різних картах. У 1991 р. Україна стала незалежною державою. Нині із географічних карт можна довідатися про місце розташування нашої країни, її кордони, міста, села і селища, про природні умови, наприклад, про гори, моря і річки, озера і долини тощо.

А на політичних картах ти побачиш розташування столиці України та великих міст, межі областей України та їхні центри, кордони сусідніх з нашою країною держав.

Досліди

Розглянь географічну (фізичну) та політичну карти України і виконай завдання.

 • 1. Порівняй карти, визначивши, що в них спільне, а що — відмінне.
 • 2. Опиши Україну як знавець географічного простору (пам’ятай про річки, моря, гори, називай їх відносно сторін світу).
 • 3. Розкажи про територіальний поділ України, назви центри областей.
 • 4. Назви держави, що сусідять з Україною.
 • 5. Використай інформацію карт і склади кілька речень про Україну та держави, що з нею сусідять.

Перевір себе

 • 1. Які бувають карти? Що зображують на історичних картах?
 • 2. Що називають легендою історичної карти?
 • 3. Чим відрізняються історичні карти від географічних?
 • 4. Як історичні карти допомагають дослідити історію?
 • 5. Обери карту в підручнику. Уяви, що тобі потрібно прокласти на ній маршрут для певної подорожі. Склади її план: визнач на карті точки початку і кінця подорожі; назви річки/моря/гори/міста, які ти зустрінеш на своєму шляху. Обери найкращий шлях для подорожі та поясни його однокласникам/однокласницям.

А ще ти можеш

 • 1. Пригадай основні елементи карти та поясни їх значення.
 • 2. Розпитай дорослих із твого найближчого оточення, які місця України, пов’язані з історичними подіями, вони відвідали. Запиши назви місць і події, що з ними пов’язані, у зошит і знайди їх на карті України. Познач ці події на лінії часу.