Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Пометун

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 4. Як пов’язані історія і простір

Обговоріть у класі

Чому Землю називають спільним домом природи і людства? Як пов’язані місцевість, де живе людина, і спосіб її життя?

Досліди

Розглянь схему. На конкретних прикладах поясни, з чого складається простір життєдіяльності людини.

1. Яким є простір життєдіяльності людини

Поміркуйте

Скористайтеся текстом та схемою (стор. 24) і закінчіть речення: Мій простір життєдіяльності має бути..., тому що...

Життєдіяльність людини різноманітна: це праця і відпочинок, свята і повсякдення, спілкування та усамітнення.

Як жива істота людина є невід’ємною частиною живої природи на Землі. Взаємодія природи і людини стали частиною повсякденного життя, традицій, сюжетом для багатьох казок, байок та прислів’їв.

Водночас людина належить до соціального простору — простору суспільства. Її оточують інші люди, людські спільноти, з якими вона обмінюється знаннями, досвідом, спілкується, працює, підтримує родинні та дружні стосунки.

Окрім природного і соціального просторів, людина перебуває в особистому (власному) просторі. Це не лише місце проживання з особистими речами, а й коло друзів, власні думки, переживання, враження. Особистий простір є найбільш значущим для людини. З роками він змінюється і розширюється.

У поєднанні природного, соціального й особистого просторів формується простір життєдіяльності людини.

Простір життєдіяльності — це існування людини в особистому, соціальному і природному середовищах, їх взаємозалежність і тісна взаємодія.

2. Що розуміють під простором у географії та історії

Обговоріть у класі

Як життя людей у минулому і сьогодні залежить від місцевості, у якій вони проживають? Наведіть приклади.

Поміркуйте

Поясніть, чим відрізняються географічний та історичний простори.

Однією з природничих наук, що вивчає простір життєдіяльності людей як територію, на якій вони мешкають, є географія. Вона визначає сторони світу, особливості клімату, вивчає гори, річки, рівнини, корисні копалини, розташування житла та підприємств. Ці відомості допомагають зрозуміти, як заняття людей, їхні оселі, одяг, харчування, традиції і звичаї пов’язані з тим географічним простором, де вони мешкають.

Для історика географічний простір перетворюється на історичний, тобто місце, де відбувались події у минулому. Адже історія — це подорож не лише у часі, а й у просторі. Річки, моря, суходоли розглядають в історії, приміром, як торговельні або воєнні шляхи, а гори чи пагорби — як захист від нападників. Історик оцінить можливості довкілля, скажімо, для землеробства та інших сільськогосподарських робіт, заснування міст та будівництва, наприклад, монастирів, шкіл або оборонних споруд.

З погляду історії важливо, які народи заселяли певну територію у різні часи, як вони забезпечували себе всім необхідним для життя, які знаряддя праці виготовляли і використовували, які легенди, пісні та історії складали.

Досліди

Порівняй зображення людей на давніх ілюстраціях. Як зображення допомагають зрозуміти вплив природного середовища на спосіб життя людей?

Оранка землі. Давньоєгипетський розпис. 1200 р. до Р. Х.

Сім’я стародавніх германців на початку IV ст. (історична реконструкція)

3. Як пов’язані людина і довкілля

Обговоріть у класі

У чому полягає зв’язок людини і природи? Чи завжди поведінка та спосіб життя людини є дружніми щодо природи?

Поміркуйте

Визначте кілька причин, чому людська діяльність у минулому і сьогодні часто шкодить природі.

Взаємодія природи й людини почалася з незапам’ятних часів. Завдяки природі людина з’явилася і змогла існувати. Вона збирала плоди і полювала на дрібних тварин, навчилась користуватися вогнем і будувати житла з природних матеріалів. Однак, на відміну від тварин, люди, господарюючи, почали змінювати природне середовище, пристосовувати його для свого існування: зводити будинки, прокладати дороги, обробляти ґрунт і вирощувати врожай. Це призводило до змін у рослинності і тваринному світі, ґрунтах і кліматі.

Нині на нашій планеті зменшуються території з чистим повітрям, прозорими водоймами, неполоханими тваринами і птахами. Унаслідок неконтрольованого знищення природних ландшафтів зникає багато видів рослин і тварин.

Жива природа швидко втрачає своє розмаїття. Підприємства, сільське господарство, автотранспорт постійно забруднюють довкілля сотнями небезпечних речовин.

Упродовж тривалого часу Земля була здатна очищатися від різних видів забруднення. Але тепер вона вже не встигає переробляти величезну кількість відходів і небезпечних речовин. Тому люди мають усвідомити, що збереження життя на планеті залежить від того, як вони дбають про довкілля. Тому сьогодення й майбутнє людства залежить від дій і поведінки кожного і кожної з нас.

Досліди

На основі інфографіки поясни, чому зараз так багато людей занепокоєні станом довкілля.

Перевір себе

  • 1. Із чого складається простір життєдіяльності людини?
  • 2. Що розуміють під простором у географії, а що — в історії?
  • 3. Наведи приклади взаємодії людини і природи в минулому і тепер.
  • 4. Як змінювався вплив людини на природу від далекого минулого до тепер?
  • 5. Які правила дружньої щодо природи поведінки людини ти можеш запропонувати? Виклади свої думки в 3-4 реченнях.

А ще ти можеш

  • 1. Намалюй в зошиті схему «Мій простір життєдіяльності» і напиши у кожній її частині 2-3 іменники, що описують твій життєвий простір.
  • 2. Поясни на власному прикладі, як життя сучасної людини пов’язане з природою.