Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Пометун

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 29-30. Подорожуємо новими шляхами

Пригадати матеріал, опрацьований на уроках із курсу «Досліджуємо історію і суспільство», та продемонструвати навички, набуті упродовж року, вам допоможе уявна гра-подорож, завдання до якої ви можете виконати у зошиті.

1. Як провести гру

 • Оберіть 7 спостерігачів/спостерігачок, які чергуватимуть на «зупинках», між якими подорожують команди. Вони мають оцінювати виконання завдань та спостерігати за часом перебування команд на кожній «зупинці».
 • Кожна із семи «зупинок» матиме табличку з номером та її назвою. На кожній «зупинці» лежатимуть аркуші із завданнями за кількістю команд, які беруть участь у грі, та чисті аркуші паперу, на яких команди виконуватимуть завдання.
 • Перед початком гри спостерігачі/спостерігачки разом із вчителем/вчителькою мають домовитись, як вони оцінюватимуть повне або часткове виконання завдання командами.
 • Кількість аркушів із завданнями і ключами (таблицями тощо) на кожній «зупинці» має відповідати кількості команд.
 • Кожна команда отримує подорожній лист із вказаними назвами «зупинок», порядком їх відвідування та кількістю балів за кожне завдання.

Подорожній лист № 1

(для інших команд відповідно 2, 3, 4...)

Номер зупинки

Назва зупинки

Максимальна кількість балів

Отримані бали

1

Суспільство: люди і спільноти

2

Таємниці часу

3

Подорож історичними місцями

4

Пошук інформації

5

Історична бувальщина

6

Галерея відомих постатей

7

Носії історичної пам’яті

 • Об’єднайтеся в 5-7 команд (по 5-6 мандрівників/мандрівниць у кожній) та отримайте свої подорожні листи.
 • Почніть подорожувати (класом, частиною шкільної будівлі), відвідуючи «зупинки» у визначеній послідовності. Час перебування на кожній зупинці — не більше 7-8 хвилин.
 • Після завершення уявної гри-подорожі здайте подорожні листи вчителеві/вчительці для підрахунку балів та визначення команди-переможця.

2. Завдання для подорожі

ЗУПИНКА 1. СУСПІЛЬСТВО: ЛЮДИ І СПІЛЬНОТИ

Розгадайте кросворд, де всі слова пов’язанні з поняттям «суспільство».

По горизонталі:

 • 4. Наука, що вивчає соціальну сферу життя суспільства — відносини між спільнотами та взаємодію людей.
 • 5. Союз людей спільного походження, мови, віри і звичаїв.
 • 6. Об’єднання осіб, кровно пов’язаних між собою.
 • 8. Людина, яка здійснює комерційну (виробничу, торговельну) діяльність.
 • 10. Науковець, фахівець, який вивчає минуле на підставі усних свідчень, писемних джерел, зображень і матеріальних пам’яток.
 • 13. Слово, яке означає «вільна, озброєна людина».
 • 14. Керівник козацького війська, обраний козацькою радою.

По вертикалі:

 • 1. Національна спільнота поза кордонами держави, яка відчуває духовний зв’язок із нею.
 • 2. Людина, чия діяльність впливала на життя суспільства у минулому.
 • 3. Людина, яка за власним бажанням своєю діяльністю безкоштовно допомагає іншим.
 • 7. Люди, які постійно мешкають у містах.
 • 9. Людина, яка, надаючи безкорисливу допомогу, опікується мистецтвом, освітою.
 • 11. Науковець, фахівець, який вивчає минуле за матеріальними свідченнями за допомогою розкопок.
 • 12. Людина, яка з власної волі надає допомогу (зазвичай коштами).

ЗУПИНКА 2. ТАЄМНИЦІ ЧАСУ

1. Пронумеруйте події, встановивши їх хронологічну послідовність.

НОМЕР

ПОДІЯ

ДАТА

Данило Галицький коронований першим українським королем

1253 р.

Верховна Рада України прийняла Конституцію України

1996 р.

Ольга стала княгинею Русі-України

945 р.

2. Пронумеруйте історичні періоди, встановивши їх хронологічну послідовність. Прочитайте вголос наведені хронологічні рамки цих періодів.

НОМЕР

ПЕРІОД

ДАТА

Первісність

3 млн р. — X ст. до P X.

Новітній час

ХХ — початок XXI ст..

Середні віки

V—XV ст.

Античність

IX ст. до Р. Х. — V ст.

Новий час

XVI—XIX ст.

3. Установіть тривалість подій.

1) Друга світова війна відбувалась у 1939-1945 рр.:

Скільки років тривала війна?

В якому столітті відбулася ця подія?

2) Період Середньовіччя тривав протягом V-XV ст.

Скільки це століть?

А скільки років?

4. Установіть віддаленість подій.

Перша згадка про Україну в літописі датована 1187 р., а проголошення незалежності України — 1991 р. Скільки років минуло між цими подіями?

5. Назвіть, у якому столітті були:

1300 р., 1650 р., 1799 р., 1901 р., 2019 р.

ЗУПИНКА 3. ПОДОРОЖ ІСТОРИЧНИМИ МІСЦЯМИ

Розгляньте карту України на форзаці підручника. Прокладіть маршрут уявної подорожі від свого села/селища/міста до одного із наведених пам’ятних місць. Прокладіть маршрут, зазначаючи його основні пункти в таблиці.

Назва подорожі (наприклад, Київ - Львів)

Напрямок (північ, південь, захід, схід)

Причина подорожі

Пам’ятні місця, які зустрінуться на маршруті

Враження від відвідання пам’ятних місць під час уявної подорожі (1-2 речення)

3. Пам’ятні місця, до яких подорожуємо

 • 1. Національний заповідник «Хортиця»
 • 2. Бахчисарайський палац
 • 3. Національний історико-культурний заповідник «Качанівка»
 • 4. Софійський собор у м. Києві
 • 5. Кам’янець-Подільська фортеця

ЗУПИНКА 4. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ

1. Визначте, до якого типу джерел належать наведені нижче світлини.

1. Оранка землі. Давньоєгипетський розпис. 1200 р. до Р. Х.

2. Колізей - пам’ятник архітектури давнього Риму. 80 р. після P. X.

3. Документ Української революції 1917-1921 рр.

2. Які з наведених нижче джерел ви б віднесли до первинних, а які — до вторинних? Чому?

1. Один із томів «Історії України-Руси» Михайла Грушевського (10-томну працю історик створював з перервами протягом 1895-1933 років).

2. Перший електричний трамвай у Києві, фото 1892 р.

3. Перший номер газети «Зоря Галицька», 5 травня, 1848 р.

4. «Доленосний 1918». Афіша 2-ї серії документального фільму, 2019 р.

3. Прочитайте наведені твердження. Які є фактами, а які — думками (судженнями). Поясніть свою позицію.

 • 1. Я сьогодні не прийшов на перший урок.
 • 2. Лише несумлінні учні пропускають уроки.
 • 3. Ти знову пропустила найцікавіший урок!
 • 4. Мені більше подобається приходити на другий урок.
 • 5. Сьогодні за розкладом п’ятий урок в нашому класі — історія України.

ЗУПИНКА 5. ІСТОРИЧНА БУВАЛЬЩИНА

Кожна із п’яти подій має свою інформаційну картку, в якій її опис подано за рубриками: ЩО? ДЕ? КОЛИ? ХТО? ЯКІ НАСЛІДКИ/ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ?

Пригадайте основні історичні події, висвітлені в підручнику. Заповніть ті комірки в картках, де інформація відсутня. Розташуйте представлені історичні події в хронологічній послідовності.

Інформаційна карта №1

ЩО

Друга світова війна

ДЕ

Україна у складі СРСР

КОЛИ

ХТО (діячі)

українські військовослужбовці, цивільне населення

ЯКІ НАСЛІДКИ/ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ

Голокост, Рух опору, людські втрати, зруйновані міста, занепад господарства, зміна кордонів та території

Інформаційна карта №2

ЩО

Голодомор як геноцид українського народу

ДЕ

КОЛИ

1932-1933 рр.

ХТО (діячі)

українські селяни

ЯКІ НАСЛІДКИ/

ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ

Штучно створений голод, внаслідок якого мільйони людей загинули, втратили родини, були позбавлені звичного способу життя

Інформаційна карта №3

ЩО

ДЕ

у складі СРСР

КОЛИ

24 серпня 1991 р.

ХТО (діячі)

Верховна Рада України

ЯКІ НАСЛІДКИ/ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ

становлення суверенної держави Україна

Інформаційна карта №4

ЩО

Запорозька Січ

ДЕ

За порогами Дніпра

КОЛИ

XVI-XVII ст.

ХТО (діячі)

Гетьмани Петро Конашевич-Сагайдачний, Богдан Хмельницький

ЯКІ НАСЛІДКИ/ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ

Інформаційна карта №5

ЩО

Українська революція — низка подій, пов’язаних із національно-визвольною боротьбою українського народу

ДЕ

українські землі у складі Російської імперії

КОЛИ

1917-1921 рр.

ХТО (діячі)

ЯКІ НАСЛІДКИ/ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ

Перехід України під владу більшовиків і входження в СРСР

Піднесення національно-визвольного руху

ЗУПИНКА 6. ГАЛЕРЕЯ ВІДОМИХ ПОСТАТЕЙ

1. Доберіть відповідний підпис до кожного із шести портретів.

 • A) Наталія Полонська-Василенко. Історикиня, археологиня, авторка двотомної «Історії України», перша в Україні жінка — доктор історичних наук.
 • Б) Петро Конашевич-Сагайдачний. Український полководець і політичний діяч, кошовий отаман Запорозької Січі, організатор успішних походів запорозьких козаків проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства.
 • B) Галшка (Єлизавета) Гулевичівна. Українська благодійниця, фундаторка Київської братської школи, від якої веде історію Києво-Могилянська академія. Опікувалась розвитком духовності та освіти.
 • Г) Княгиня Ольга. Одна з перших правительок Русі-України, яка здійснила важливі зміни для зміцнення держави.
 • Д) Михайло Грушевський. Відомий історик, автор 10-томної «Історії України-Руси», голова Центральної Ради - органу національної влади під час Української революції 1917-1921 рр.

Відповіді внесіть у таблицю.

1

2

3

4

5

2. Упізнайте діяча, чий портрет залишився без підпису, і сформулюйте підпис 1-2 реченнями.

ЗУПИНКА 7. НОСІЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ

1. Зіграйте в історичне лото. Зіставте зображення та підписи до них.

 • A) Пам’ятник Данилу Галицькому, м. Тернопіль
 • Б) Пам’ятник жертвам Голодомору 1932-1933 рр., м. Бердичів
 • B) Пам’ятник Володимиру Винниченку, голові Генерального Секретаріату, першого українського уряду періоду Української революції (1917-1921), м. Кропивницький
 • Г) Пам’ятник запорозьким козакам, які брали участь в обороні австрійської столиці у XVII ст., м. Відень (Австрія).
 • Д) Пам’ятник Івану Федорову, м. Львів

Відповіді внесіть у таблицю.

1

2

3

4

5

2. Заповніть пропущені слова у реченні.

Пам’ятники споруджують для ...

Коли я бачу такий пам’ятник, я ....

Люди мають ставитись до пам’ятників ... і ...

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст