Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Пометун

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 1. Історичний час і простір

§ 3. Що таке історичний час і як його вимірювати

Обговоріть у класі

Прочитайте прислів’я та поясніть їхній зміст.

Чому вони присвячені?

 • Час — не кінь: не підженеш та й не зупиниш.
 • Все на світі — до пори до часу.

Досліди

Розглянь світлини та підписи до них. Розташуй технічні винаходи по порядку: від тих, що відбулися раніше, до тих, що сталися пізніше. Визнач ті, які сталися майже одночасно.

1. Перший автомобіль із бензиновим двигуном Карла Бенца, 1886 р.

2. «Клермонт» - перший пароплав винахідника Роберта Фултона, 1809 р.

3. Перший у світі літак братів Райт, 1904 р.

4. Перший електричний трамвай у Києві, 1892 р.

1. Що таке хронологія

Поміркуйте

З’ясуйте, що таке «хронологія», «хронологічна послідовність», «тривалість» і «синхронність» подій. Як пов’язані ці поняття? Поясніть значення кожного з них на прикладах із власного життя.

Хронологія — наука про історичні події в їх часовій послідовності, що вивчає способи обчислення історичного часу.

Дослідження історії недарма починають з вивчення хронології, адже життя людини, спільнот і суспільства пов’язане з часом. Для кращого розуміння та пояснення зв’язків між минулим й сьогоденням історики вибудовують ланцюжок подій, щоб визначити їхню хронологічну послідовність.

Хронологічна послідовність — це наступність подій рік за роком, століття за століттям: від тих, що відбулися раніше, до тих, що сталися пізніше. Наприклад, коли почалося будівництво пірамід у давньому Єгипті і коли воно закінчилося, що відбувалося напередодні і після його завершення.

Для вивчення історії важлива і тривалість подій, тобто визначення періоду, протягом якого відбувалася та чи інша подія, скільки часу вона тривала. Наприклад, як довго володарював той чи інший правитель, зводили замок тощо.

Історики встановлюють також синхронність — одночасність перебігу подій, тобто визначають, які історичні події відбувалися в один і той самий час.

Використовуй інструменти дослідження

Установлюючи послідовність, тривалість і синхронність подій, став запитання для визначення:

 • 1) послідовності: «Що було раніше або пізніше?»;
 • 2) тривалості: «Коли?» та «Як довго?»;
 • 3) синхронності: «Що відбувалося в один і той самий час?».

Досліди

Повернись до завдання на початку параграфа (стор. 21-22) і визнач послідовність, тривалість (скільки часу всього охоплювали) і синхронність винаходів. За необхідності скорегуй свої попередні відповіді.

Історія є безперервним перебігом подій і змін у житті людей, спільнот, суспільства в хронологічній послідовності. Досліджуючи європейську історію, учені виокремили кілька хронологічно послідовних відрізків часу — періодів її розвитку: первісність, античність, середні віки, новий час. Це дає змогу вивчати кожен період окремо і зіставляти їх між собою.

Ти вивчатимеш історію кожного з цих періодів, подорожуючи з минулого в майбутнє протягом кількох наступних начальних років.

Період — певний проміжок історичного часу.

Досліди

Чим відрізняються різні періоди історії людства, зображені на світлинах? У якій послідовності світлини представляють періоди?

Періоди розвитку людства

1. Первісність

2. Античність

3. Середні віки

4. Новий час

5. Новітній час

2. Як люди вимірюють час

Поміркуйте

Якими одиницями часу люди користуються у повсякденні? На основі тексту поясніть, що таке відлік часу в історії та як історики вимірюють час.

У пошуках відповіді на запитання, як виміряти час, люди зверталися до природи. Спостереження за небосхилом, рухом зір, Сонця і Місяця дали їм змогу обчислити тривалість доби, тижня, місяця, року, століття, тисячоліття.

Здавна дні та роки в історії позначають арабськими цифрами, а століття і тисячоліття — римськими. Арабські цифри насправді придумали у Давній Індії, а європейців з ними ознайомили араби.

Поступово люди встановили порядок літочислення, тобто визначили події, від яких почався відлік історичного часу. У давніх греків це були Олімпійські ігри, а у давніх римлян — заснування міста Рим.

У країнах, де поширене християнство, відлік ведуть від Різдва Христова (P. X.). Тому в історії ти можеш зустріти події, що відбулися до народження Ісуса Христа (до P. X.) та після Різдва Христового (після P. X.).

Використовуй інструменти дослідження

Визначаючи дату історичної події, пам’ятай:

 • якщо цифри року закінчуються на два нулі, то перша або дві перші цифри позначають століття: 500 рік — V століття, 1800 рік — XVIII століття;
 • якщо на місці нулів стоїть хоча б одна цифра, цю дату відносять до наступного століття: 501 рік — VI століття, 1860 рік — XIX століття.

Досліди

Розглянь таблицю і дай їй заголовок. Склади до таблиці запитання і постав їх однокласникам/однокласницям.

I тисячоліття

II тисячоліття

III тисячоліття

I ст.

X ст.

XI ст.

XX ст.

XXI ст.

XXX ст.

1-100 рр.

901-1000 рр.

1001-1100 рр.

1901-2000 рр.

2001-2100 рр.

2901-3000 рр.

3. Як установити послідовність подій за допомогою лінії часу

Рух часу в історії уявляють за допомогою умовної лінії (стрічки) часу. Це пряма лінія, на якій нанесено часові проміжки: праворуч від позначки P. X. позначаються події, що відбувалися після Різдва Христова, ліворуч — попередні роки або століття, і чим далі ліворуч, тим давніша подія.

Досліди

Назви століття і тисячоліття позначених на лінії часу подій. Які є особливості відліку часу на відрізку до P X.?

Перевір себе

 • 1. Що таке хронологія?
 • 2. Як ти поясниш молодшим школярам різницю між роком, десятиліттям, тисячоліттям?
 • 3. Що таке послідовність, тривалість і синхронність історичних подій?
 • 4. Що таке відлік часу в історії? Поясни на прикладах.
 • 5. Закінчи речення: Історією називають науку про людей у часі тому що...
 • 6. Чи міг гетьман Богдан Хмельницький, який жив у XVII столітті, читати «Енеїду» Івана Котляревського, видану в 1798 р. ? Чому?
 • 7. Поясни, як користуватися лінією часу. Познач на ній події, пов’язані з історією твоєї школи.

А ще ти можеш

 • 1. Запиши римськими цифрами число і місяць твого дня народження.
 • 2. Про які періоди історії твого життя або життя твоєї родини чи близьких ти знаєш? Визнач 2-3 таких періоди та поясни свою думку.