Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Пометун

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 27. Які релігії і храми є в Україні

Обговоріть у класі

Часто в Інтернеті повідомляють про свята, що відзначають люди, які сповідують різні релігії. Про що свідчить така інформація?

Досліди

Що таке релігія? Хто такі віряни? Що можна вважати релігійною пам’яткою?

Чи є у твоєму місті, селі, селищі пам’ятки різних релігій? Які саме?

1. Які релігії поширені в Україні у минулому й тепер

Поміркуйте

Наведіть приклади релігійного розмаїття в Україні в минулому і сьогоденні.

Із давніх давен людина вірила, що крім світу, в якому вона живе, є інший, наповнений надзвичайними силами, які можуть допомагати їй або карати її.

Однією з найдавніших форм релігії, поширеною за первісних часів та античності, було язичництво (його ще називають багатобожжя). Люди вірили, що є багато богів та інших потойбічних істот, які керують певними сферами життя та явищами природи, і можуть бути як добрими, так і злими.

Уже в І столітті виникла християнська релігія, яка стала основною на території Європи.

Релігія — віра і поклоніння людини певному Богу (богам) і пов’язані з цим уявлення про світ і цінності. Передбачає дотримання вірянами певних релігійних звичаїв та обрядів, правил життя і поведінки.

Світові релігії: буддизм, християнство (православ’я, католицизм, протестантизм), іслам.

У 988 р. київський князь Володимир Великий увів християнство в Русі-Україні.

Від 1596 року на українських землях існує греко-католицька церква як один із основних напрямів християнства. Нині в Україні спільно мешкають та взаємодіють люди різної віри. Переважна кількість вірян — це християни, зокрема православні.

Історичні джерела містять відомості про те, як у містах і селах поруч жили і працювали, приміром, християни, мусульмани та іудеї. У різні історичні періоди взаємини між ними різнилися: мирне повсякдення змінювалось жорстким протистоянням і навіть вигнанням людей іншої віри. У новітній час люди поступово усвідомили необхідність і важливість толерантного ставлення до представників і представниць різних релігій.

Досліди

Чому, на твою думку, Конституція України, як і конституції багатьох держав світу, закріплює наведене право? Як ти його розумієш?

Конституція України

Стаття 35

Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої...

2. Чому Софійський собор належить до світової культурної спадщини

Поміркуйте

На основі тексту та ілюстрацій визнач, як давні митці підкреслили велич Софійського собору.

Софійський собор в Києві — одна з найголовніших християнських святинь України. Він був зведений за Князя Ярослава Мудрого у першій половині XI ст. і присвячений Софії — Премудрості Божій. Ярослав Мудрий започаткував тут майстерню для переписування та перекладу книг і зібрав першу бібліотеку, в якій налічувалося понад 900 томів рукописних книг. У соборі працювала також школа для хлопчиків і дівчаток.

Софійський собор увінчують 13 куполів (бань), що символізують земне життя Ісуса Христа та його дванадцяти учнів-апостолів. У центрі собору — мозаїчне17 зображення Богоматері Оранти (з грецької — «молюся»). Майже тисячоліття воно залишається неушкодженим, тому в народі Оранту називають «Непорушна стіна».

В усіх давніх приміщеннях собору збереглися фрески18. Вони переповідають не лише біблійну, а й земну історію. Це живописні свідчення життя людей Русі-України, що дійшли до наших днів.

Нині Софійський собор внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО19.

Досліди

Опиши Софійський собор. Яке враження на тебе створює собор? Чому?

Софійський собор, м. Київ, сучасне фото

Внутрішні приміщення собору

17 Мозаїка — зображення чи візерунок, виконані з кольорових каменів, шматочків скла тощо

18 Фреска (з італійської — «свіжий») — розпис спеціальною фарбою на вологому тиньку(штукатурці).

19 ЮНЕСКО — Всесвітня організація освіти, науки та культури при Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Фреска у соборі «Родина Ярослава Мудрого», XI ст.

Зображення Богоматері у вигляді Оранти (мозаїка), XI ст.

3. Як релігійне розмаїття відображається у пам’ятках архітектури

Поміркуйте

Як релігійне розмаїття відображено у пам’ятках?

Серед пам’яток архітектури важливе місце належить релігійним спорудам, призначеним для поклоніння Богу, проведення релігійних обрядів і свят. Зведені у різні часи, вони були осередками освіти і місцями розв’язання найважливіших питань релігійної спільноти.

Досліди

Розглянь зображення різних релігійних споруд, що належать релігійним спільнотам України. На основі світлин розкажи про релігійне розмаїття України.

1. Православний Спасо-Преображенський собор, м. Чернігів. XI ст.

2. Католицький храм. Костел Святого Станіслава, м. Чортків. XVII ст.

3. Протестантський храм. Лютеранська кірха Христа Спасителя, м. Бердянськ. XX ст.

4. Мусульманська мечеть Джума-Джамі, м. Евпаторія, Крим. XVI ст.

5. Єврейська синагога, м. Ужгород. XX ст.

Перевір себе

  • 1. Назви релігії, поширені в Україні.
  • 2. Які події відбулися у 988 і 1596 роках? Зістав ці дати зі століттям і тисячоліттям.
  • 3. Як називають будівлі для молитви у різних релігіях?
  • 4. Поясни причини релігійного розмаїття в Україні. Для цього скористайся інформацією цього та попередніх параграфів.
  • 5. Обговоріть, яких правил слід дотримуватися під час відвідин храму або будівель для молитов.

А ще ти можеш

  • 1. Чому в різних народів існує прислів’я: «Усі дороги ведуть до храму»? Що, на твою думку, воно означає?
  • 2. Напиши листа уявному однолітку, який мешкає за кордоном, із запрошенням відвідати Софійський собор та поясни, чому це варто зробити.