Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Пометун

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 2. Чому люди пам’ятають свою історію

Обговоріть у класі

Що означає слово «історія»? Складіть 1-2 речення із цим словом.

Досліди

Як зображення ілюструють різні значення слова «історія»? Які саме?

Колись, у незапам’ятні часи, де саме — невідомо, трапилась така велика посуха, що...

1. Що таке історія

Поміркуйте

Які значення слова “історія” були вам відомі раніше, а які є новими? Поясніть на прикладах.

Пригадайте, як ми переповідаємо одне одному історії, що трапилися з нами. Або як письменники чи режисери уводять нас у світ цікавих історій. І це оповіді про щось таке, що приваблює слухачів, читачів, глядачів. Утім, і кожне село чи місто, кожна будівля чи заняття людей, держава чи регіон має свою історію.

Слово «історія» давньогрецького походження. Воно означає дослідження, повідомлення, оповідь про події.

Співці та збирачі легенд, які подорожували світом, описували і прославляли події минулого, свідками яких були, або ж переповідали історії, про які дізналися від інших. Згодом люди почали записувати відомості про важливі події та особистостей, які впливали на суспільне життя. Такі спогади, розповіді, документи поступово нагромаджувалися й упорядковувалися. З них виникла окрема галузь людських знань — наука «історія», що накопичує, досліджує і зберігає відомості про минуле людства.

Історія — наука, що вивчає минуле людства на підставі усних, письмових свідчень, зображень і матеріальних пам’яток (житла, одягу, знарядь праці тощо).

2. Що досліджує наука історія

Досліди

Роздивись назви книг і поясни, яким історичним дослідженням вони присвячені. Чим можуть зацікавити тебе історичні книги?

Поміркуйте

Які існують різновиди історичних досліджень? Назвіть їх і поясніть зміст на основі тексту.

Історична наука вивчає різні події та періоди життя людства в минулому. Вона досліджує життєвий шлях народів, спільнот і видатних людей. Мають свою історію, наприклад, іграшки і новорічні прикраси, одяг і книжки, техніка і навіть морозиво. Історія вивчає також розвиток різних наук: фізики, хімії, біології і навіть історію самої історії!

Людей, які обрали своєю професією вивчення минулого, називають істориками. «Батьком історії» в Європі вважають давньогрецького вченого Геродота, який жив понад 2000 років тому. Багато мандруючи, він записував розповіді про тогочасні воєнні події, держави та побут людей і назвав ці записи «історіями». Згодом люди у різних країнах почали записувати події рік за роком (літо за літом). В Україні такі записи називали літописами, а в інших країнах Європи — хроніками. Це теж були початки науки історії.

Історики вивчають не лише літописи і хроніки, а й рештки старих будівель, давні знаряддя праці, посуд, прикраси, гроші, походження назв місцин та імен. Вони з’ясовують причини і наслідки подій, порівнюють розповіді про минуле різних людей.

Історія — особлива наука, що допомагає розуміти сьогодення та прогнозувати майбутнє.

Досліди

Одним із видатних українських істориків був Дмитро Іванович Яворницький. Уяви себе істориком-біографом. Розглянь зображення і припусти, що відображає кожна з ілюстрацій. Порівняй свої припущення з текстом нижче і дай назву кожному зображенню.

ДМИТРО ІВАНОВИЧ ЯВОРНИЦЬКИЙ (1855-1940)

Кілька фактів про людину

Дмитро Іванович Яворницький (1855-1940). Ще в дитинстві, за словами Дмитра Івановича, читання «Тараса Бульби» «кинуло» в його «серце ціле полум’я страсті» до всього, що було пов’язане із Запорозькою Січчю. Тож майже все життя він провів, подорожуючи місцями, де жили й воювали козаки.

Д. Яворницький був дуже талановитою людиною. Як археолог здійснював розкопки і замальовки козацьких пам’яток. Як етнограф збирав історичні пісні і думи, легенди та перекази про життя і подвиги запорожців. Як архіваріус невтомно працював в архівах. Він залишив по собі тритомну «Історію запорізьких козаків» та майже 150 історичних праць!

За порадою Яворницького художник Ілля Рєпін почав працювати над картиною «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Дмитро Іванович консультував Рєпіна з козацької теми та сам позував в образі козака-писаря. Яворницький надихнув на створення опери «Тарас Бульба» і композитора Миколу Лисенка.

3. Чому вивчати історію важливо

Досліди

Користуючись інфографікою, розкажи, чому важливо вивчати історію. Наведи приклади до кожної причини. Яка з них найважливіша для тебе? Яке своє віконце інфографіки ти можеш запропонувати?

Перевір себе

  • 1. Що означає слово «історія»? Поясни на прикладах.
  • 2. Що вивчає наука історія?
  • 3. Хто такі історики?
  • 4 Як минуле присутнє в нашому житті сьогодні?
  • 5 Чому давній мислитель Цицерон назвав історію вчителькою життя?

А ще ти можеш

  • 1. Склади «хмаринку слів» до слова «історія».
  • 2. Візьми інтерв’ю у 2-3 людей твого оточення за поданими запитаннями: Яка подія минулого має для них особливе значення? Яку подію в житті країни вони вважають найвизначнішою? Запиши назви цих подій у зошит. Порівняй отримані відповіді і подумай, чому вони різні.