Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Пометун

§ 16. Які події називають Українською революцією

Обговоріть у класі

Які події суспільного життя, на вашу думку, називають революцією? Як ви вважаєте, що може спонукати багатьох людей одночасно прагнути змін?

Досліди

Розглянь світлини, на яких зображено початок Української революції 1917-1921 рр. Які це були події? Що могло їх спричинити? Якими могли бути наслідки?

Події початку революції у Києві. 1 квітня 1917 року.

Події початку революції в Харкові. 19 квітня 1917 року.

1. Чому розпочалася революція в Україні

Поміркуйте

Випишіть з тексту нові для вас поняття. Складіть речення з кожним із них. Порівняйте свої припущення щодо причин революції з текстом.

Слово «революція» латинського походження і означає «поворот, зміни». Однією із найвизначніших подій в історії України дослідники вважають Українську революцію — низку подій, пов’язаних із національно-визвольною боротьбою українського народу у 1917-1921 рр.

Революції передували події Першої світової війни (1914- 1918 рр.). У цій війні українці воювали у складі двох ворогуючих між собою армій, оскільки у той час українські землі були розділені між Російською та Австро-Угорською імперіями7.

Світовою називають війну, яка охоплює більшість держав світу та різні континенти.

Досліди

На основі схеми з’ясуй, чому війна спричинила масові протести населення.

 • Загибель і каліцтво військових і цивільних людей
 • Руйнування міст і сіл на території України, інших країн Європи
 • Занепад сільського господарства, призупинення виробництва, голод і безробіття через призов чоловіків — основної робочої сили у містах і селах
 • Відсутність опалення та електропостачання, обмежене курсування транспорту в багатьох містах, закриття магазинів, знецінювання грошей, різке зростання цін на продукти харчування

Республіка (від латинських слів «справа» та «загальна») — держава, де правління здійснює вищий орган влади, обраний народом.

Страждання, відчай і зневіра змусили людей протестувати проти війни та імператорської влади — вони вимагали проголошення республіки та рівних прав усіх громадян.

2. Як розгорталися події Української революції

Поміркуйте

Назвіть історичних діячів і дати історичних подій, пов’язаних з перебігом Української революції.

На початку 1917 року розпочалася революція в Росії.

В Україні люди також прагнули перетворень. На українських землях, що перебували під владою Російської імперії, у березні 1917 року в Києві було створено орган національної влади — Українську Центральну Раду (УЦР), очолювану Михайлом Грушевським.

7 Імперія — це держава, більшу частину якої складають завойовані землі

Автономія (з грецької — «власний закон») — самоврядування, право на самостійний розвиток.

На початку революції населення сподівалося на вихід України з війни. Селяни бажали мати власну землю, а робітники — гідну оплату праці й поліпшення умов життя. Люди прагнули жити у країні, де б панували справедливі закони й забезпечувалися права на навчання українською мовою, розвиток української культури тощо.

Українська Центральна Рада намагалась вирішити ці проблеми мирним шляхом. В універсалах — офіційних документах — вона проголосила спочатку автономію України у складі Росії, а згодом — незалежність Української Народної Республіки (УHP).

Досліди

Чому цей документ вважають найважливішим за часів революції? Поясни.

З IV Універсалу УЦР 22 січня 1918 року

Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, не від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу...

Із різних причин Центральна Рада не змогла вирішити більшості нагальних на той час питань. Не розв’язали їх Українська держава на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським та відновлена Українська Народна Республіка з очільниками Володимиром Винниченком та Симоном Петлюрою.

Революційні події охопили і землі України, що входили до Австро-Угорщини. У Львові, в листопаді 1918 року було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУНР) на чолі з Євгеном Петрушевичем.

Визначною подією революції став Акт Злуки — об’єднання двох Українських республік — УHP і ЗУНР, проголошений у Києві 22 січня 1919 року. Нині цю дату відзначаємо як День Соборності України.

Протягом 1917-1921 рр. українські землі зазнавали нападу численних завойовників. У 1919 р. внаслідок військової агресії територія України була окупована більшовицькою Росією, а у 1922 р. стала частиною новоствореної держави Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР).

Досліди

Як на світлинах відображено події Української революції? Назви та опиши кожну з цих подій.

1. Будинок Педагогічного музею в м. Києві, де засідала Центральна Рада (нині - Київський міський будинок вчителя)

2. Газетна шпальта з текстом Четвертого універсалу УНР

3. Учасники Української революції на Софійській площі у м. Києві

3. Як зберігається Українська революція в пам’яті народу

У 1921 році Україна була вже іншою, ніж до революції, країною: змінилися влада, кордони та й саме суспільство. Незважаючи на те, що тоді не вдалося відстояти незалежну державу, революційна боротьба вплинула на наступні покоління українського народу. Пам’ять про Українську революцію зберігається в літературно-мистецьких творах, назвах вулиць і площ, в пам’ятниках і символах нашої держави.

Досліди

Чому в містах, селищах нашої країни є пам’ятники діячам Української революції? У який ще спосіб зберігається пам’ять про неї?

1. Пам’ятник голові УЦР Михайлу Грушевському. м. Львів. 1994 р.

2. Пам’ятник голові Генерального Секретаріату, першого українського уряду УЦР Володимиру Винниченку, м. Кропивницький. 2010 р.

3. Погруддя президента ЗУНР Евгена Петрушевича. м. Буськ, Львівська обл. 2008 р.

4. Історична гра “Українська революція 1917-1921”

5. Афіша історичного фільму “Крути 1918”

6. Пам’ятний знак Борцям за волю України 1917-1921 рр. Тернопільська область, Чортківський район, с. Товстеньке

Перевір себе

 • 1. Що таке революція?
 • 2. Чого прагнуло населення України під час революції?
 • 3. Коли було проголошено незалежність УНР та Злука УНР і ЗУНР?
 • 4. Склади хронологічну таблицю подій Української революції, про які ти дізнався/дізналася з параграфу.

Дата

Подія

 • 5 Уяви, що ти мешкаєш в Україні у 1917-1921 рр. Про що можна було прочитати у газетах того часу? Придумай кілька заголовків уявних статей про події в Україні часів революції.

А ще ти можеш

 • 1. Склади сенкан, перший рядок якого — Українська революція.
 • 2. Чи є у твоєму селі, селищі, місті пам’ятники або назви об’єктів, пов’язані з Українською революцією? Якщо так, підготуй усне коротке (1-3 хв.) повідомлення або презентацію про це.