Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Пометун

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 3. Мандрівки у минуле України

§ 13. Як досліджують історичні події та життя історичних діячів

Обговоріть у класі

Які явища вам відомі? Наведіть приклади явищ природи. Які явища, на вашу думку, називають суспільними?

Досліди

Із наведених слів обери ті, що позначають: 1) природні явища; 2) суспільні явища. Поясни різницю між ними.

Слова: 1. гроза; 2. роса; 3. писемність; 4. книгодрук; 5. свято; 6. вітер; 7. заметіль; 8. традиція.

1. Що таке історична подія, явище і процес

Поміркуйте

Ознайомтеся з текстом і наведіть власні приклади подій і явищ, що вплинули/впливають на розвиток людства, ваше життя. Поясніть свій вибір.

Історичною подією називають те, що відбулося з людьми в минулому, у певний час, у певному місці, за участі конкретних людей (подорож, відкриття, битва тощо).

Віддавна історики прагнули зрозуміти, як жили люди в минулому. Для цього вони з’ясовують, які події та явища тоді відбувалися.

Важливими подіями в житті суспільства у минулому і тепер є, приміром, спорудження Софійського собору в Києві (XI ст.), відкриття Америки Колумбом (1492), вихід друком книги Марка Твена «Пригоди Тома Сойера» (1876), Олімпійські ігри в Токіо (2020(21)) тощо. Різні події в різний спосіб впливають на життя людей. Наприклад, проголошення незалежності держави стосується всього її населення, тоді як будівництво школи в селі — лише його мешканців.

Зрозуміти значущість події можна з часом, визначивши її вплив на долю людей й те, яке історичне явище ця подія відображає.

Явища триваліші за події, охоплюють більші території і відіграють значну роль у житті суспільства. Наприклад, коли історики вивчають таке явище, як війна, вони встановлюють її причини, перебіг і наслідки; порівнюють військову техніку супротивників та результати битв, післявоєнні договори та територіальні зміни. Важливо також зрозуміти, як вплинула війна на людей на фронті і в тилу, на дорослих і дітей тощо.

Найповніше зміни у діяльності людей, у господарському, соціальному та культурному розвитку суспільства відображають історичні процеси. Наприклад, історичним процесом є поступовий перехід людей від первісного суспільства до античності або вплив інтернету на розвиток освіти XXI ст.

Історичне явище — це сукупність подій, що повторюються у певній послідовності і мають спільні ознаки.

Історичний процес — це послідовність взаємопов’язаних історичних подій і явищ, у яких відбилася діяльність багатьох поколінь людей.

Досліди

Поясни схему. Висунь припущення, чому у ній використано математичні знаки/символи. Наведи приклади до кожного з понять.

2. Як вивчають історичні події

Обговоріть у класі

На які запитання мають шукати відповіді історики, досліджуючи історичну подію? Складіть перелік таких запитань.

Поміркуйте

Як історики вивчають події, явища та процеси?

Дослідження історичних подій, явищ і процесів потребує опрацювання багатьох джерел. Насамперед необхідно виокремити їх причини, перебіг та наслідки. Працюючи у такий спосіб, ти фактично складаєш план власної пошукової роботи.

Досліди

Уяви себе дослідником/дослідницею історії. Проаналізуй текст, послідовно відповідаючи на запитання, подані у схемі. Сформулюй 1-2 запитання про вплив на життя людей у XV ст. такого явища, як розвиток мореплавства.

Каравела

У XV ст. в Європі активно розвивалася морська торгівля, тож у мореплавців і купців зростав попит на маневрені, швидкісні кораблі. У цей час одним із найбільш популярних кораблів стала каравела. Завдяки особливій системі вітрил спростилося управління судном, яке до того ж могло рухатися проти вітру.

Правильному курсу каравел сприяли нові карти, удосконалені компаси і астролябії — пристрої для орієнтування у відкритому морі.

Легка каравела давала змогу відкривати нові землі. Розповіді про такі судна швидко поширювалися завдяки нещодавно винайденому книгодрукуванню і сприяли розвитку історії, географії, етнографії, літератури і мистецтва.

3. Як досліджують життя історичних діячів

Обговоріть у класі

Кого називають історичними діячами? Завдяки чому люди стають історичними діячами? Назвіть людей, які, на вашу думку, є історичними діячами.

Поміркуйте

Поясніть термін «історичний діяч/діячка». Що важливо враховувати, досліджуючи діяльність історичної постаті?

Ще за часів Геродота головним змістом «історій» були вчинки людей. Чимало століть поспіль історики описували діяння, насамперед правителів й видатних полководців. Однак люди цікавилися не лише державними і військовими діячами, а й вченими, винахідниками, мандрівниками, художниками, композиторами, письменниками, поетами. Завдяки відкриттям, винаходам і творам вони увійшли в історію.

Людей, чиї здобутки залишили яскравий слід у минулому і чиє життя видається цікавим нині, називають історичними діячами, або історичними постатями.

Іменами видатних особистостей, які змінили суспільство, названо вулиці, театри, бібліотеки, населені пункти. Історичним діячам встановлюють пам’ятники, присвячують літературні, музичні твори, картини та фільми.

Аби дізнатися про діяльність, погляди і характер видатної людини минулого та укласти її життєпис, історики вивчають чимало різних історичних джерел.

Використовуй інструменти дослідження

Досліджуючи історичну постать, послідовно відповідай на запитання:

 • 1) Про кого йдеться?
 • 2) Коли і в якій країни жив історичний діяч/діячка?
 • 3) Про які його/її риси характеру та погляди відомо?
 • 4) Із чим пов’язана основна діяльність цієї історичної особи? До яких історичних подій вона причетна?
 • 5) Які вчинки і дії цієї особи стали тобі відомі?
 • 6) Яким є твоє ставлення до цієї історичної особи?

Досліди

Уяви себе істориком-біографом. Проаналізуй текст та світлини про історичну діячку, користуючись інструментом, поданим вище.

Кілька фактів про людину

Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко (1884-1973)

Її лекції слухали видатні історики. Нею захоплювались. Біографію цієї жінки називають однією з найцікавіших історій XX століття в Україні. Історикиня, археологиня, авторка «найкращого підручника історії» і перша в Україні жінка — доктор історичних наук.

Народилася у Харкові в родині військового історика. Захоплення батька вплинуло на подальший вибір Наталією Дмитріївною професії. Досліджувала історію Півдня України XVIII століття: заселення краю, його устрій і господарство, історія Запорозької Січі.

Велику увагу приділяла архівній справі, відтворюючи майже невідому тоді історію України. Наталія написала понад 200 наукових праць з археології, історії України, історії Української Церкви.

Головною її науковою працею стала двотомна «Історія України». Українець Роман Шупер, який протягом шести років перекладав її німецькою, зазначав: «Це була... перша спроба в німецькій мові... дуже чітко відмежувати історію України від історії Росії чи Білорусі... Я знав її як надзвичайно скромну людину. Дуже така виважена, спокійна жінка».

Її праці вивчають в університетах України і за її межами.

Н. Полонська-Василенко - професорка Українського вільного університету в Мюнхені, 1969 р.

Основна праця Н. Полонської-Василенко

Перевір себе

 • 1. Що таке історичні події та явища? Наведи приклади.
 • 2. На які запитання слід дати відповіді історикам для дослідження історичних подій?
 • 3. Кого називають історичними діячами?
 • 4. Сучасником чи свідком яких історичних подій тобі доводилося бути? Опиши їх за запитаннями, наведеними у пункті 3 параграфа.
 • 5 Як сьогодні вшановують пам’ять про видатних людей (підказка: візьми до уваги топоніміку, пам’ятники, фільми тощо)?
 • 6 Напиши невеликий твір-роздум «Кого з відомих постатей я вважаю історичним діячем і чому».

А ще ти можеш

 • 1. Напиши невеликий твір-роздум (5-6 речень) «Яку подію сьогодення я вважаю важливою і чому»?
 • 2. Уяви, що ти бажаєш написати книгу про минуле. Кого ти обереш її героями, наприклад історичних діячів, мандрівників, військових, спортсменів, лікарів? Чому? Занотуй свої думки 3-4 реченнями, пояснюючи їх.