Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Пометун

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення та практика до розділу 1-2. Історичний час і простір. Джерела інформації. Історичні джерела

СПІВПРАЦЮЄМО В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЄКТІ

Виконайте перший навчальний проект. Пам’ятайте, що проект зазвичай складається із п’яти «П»:

1. Проблема — визначення того, як ви розумієте тему проекту, на яке/які запитання вам необхідно знайти відповіді.

2. Планування:

 • формулювання запитань, на які відповідатимете, висування припущень (гіпотез), які перевірятимете;
 • складання плану з визначенням термінів роботи і відповідальних.

3. Пошук інформації — пошук, аналіз і систематизація інформації у вигляді текстів, таблиць, схем тощо.

4. Продукт — підготовка кінцевого результату проекту: створення сайту, написання звіту або творчої роботи, підготовка комп’ютерної (мультимедійної) презентації тощо.

5. Презентація — демонстрація «кінцевого продукту» однокласникам і однокласницям та/чи батькам доповідачем або групою.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЄКТ «ЧИ МОЖУТЬ СІМЕЙНІ СВІТЛИНИ БУТИ ІСТОРИЧНИМ ДЖЕРЕЛОМ»

Об’єднайтесь у групи по 3-5 осіб (залежно від кількості учнів і учениць у класі). Завдання — створити електронний фотоальбом «Моя сім’я — моя спільнота».

Поміркуйте, із яких сторінок/рубрик складатиметься альбом, і запропонуйте членам групи добрати світлини з цієї теми. Орієнтовними темами сторінок альбому можуть стати:

 • 1. Хто ми? Хто є членами спільноти?
 • 2. Як виглядають місця, де мешкали наші родини в минулому і мешкають зараз?
 • 3. Як навчалися та працювали і навчаються та працюють члени нашої родини?
 • 4. Як проводили і проводять зараз дозвілля члени нашої родини?
 • 5. Які хобі, захоплення мають члени нашої родини або мали у минулому?

Дібравши світлини (до 10-15), попрацюйте з ними як з історичними джерелами, скориставшись інструментом на с. 43 підручника або відповідаючи на запитання:

 • 1. Кого зображено на світлині? Хто ці люди і що вони роблять?
 • 2. Коли і де відбувається подія? Чому ви так вважаєте? (Визначте приблизно, у якому столітті та десятилітті зроблено світлину).
 • 3. Із якою метою було зроблено світлину?
 • 4. Якої інформації бракує, аби повністю дати відповіді на ці запитання?
 • 5. Чи є на світлині підпис, інші написи? Чи можуть вони стати у пригоді під час вашого дослідження? Підписи можуть бути і надрукованими або вирізані з газет та зібрані в слова.
 • 6. Які висновки можна зробити? Про що ще ви хотіли б дізнатися?

Сфотографуйте або відскануйте фотографії для презентації. Складіть детальний опис кожної з них: де, коли (якщо відомо) зроблено світлину, кого зображено.

Розташуйте підписані фото на сторінці/сторінках альбому своєї проектної групи у хронологічній послідовності. Якщо йдеться про різні місцевості і території, додайте в альбом географічну карту і позначте на ній місця, із якими пов’язані світлини.

Поміркуйте, хто доповідатиме і що він/вона говоритиме під час презентації (складіть коротку усну доповідь). Будьте готові допомогти доповідачеві чи доповнити його/її.

Під час презентації проекту іншими групами, ставте запитання, щоб допомогти представити результати їхньої роботи якнайкраще.