Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Пометун

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ШАНОВНІ П’ЯТИКЛАСНИКИ ТА П’ЯТИКЛАСНИЦІ!

Вітаємо вас на порозі неймовірних відкриттів та цікавих подорожей у минуле людства та світ людей, що вас оточує! Вони допоможуть вам навчитись досліджувати історію та суспільство, дізнатися, як змінювалось людство протягом тисячоліть, як жили і працювали люди в минулому, як захищали свою Батьківщину та створювали неповторну культуру і як вони роблять це сьогодні. Ці знання та вміння допоможуть вам стати освіченими людьми й гідними громадянами України.

У підручнику запропоновано рубрики, які розкажуть вам, як працювати з текстами та завданнями.

Запитання під рубрикою Обговоріть у класі запрошують вас до колективного обговорення, адже що більше думок лунає, то цікавіше засвоювати матеріал.

Завдання під рубрикою Досліди пропонують вам попрацювати самостійно, в парах чи у групах, зробити власні маленькі відкриття і знайти відповіді, яких немає у текстах і які в кожного і кожної з вас можуть виявитися різними.

Під рубрикою Поміркуйте вміщено запитання і завдання, пов’язані з текстом. Їх слід виконувати під час читання індивідуально або в парах, а результати представляти після ознайомлення з текстом.

Рубрика Використовуй інструменти дослідження містить рекомендації, які допоможуть вам виконати дослідницькі завдання і розвинути вміння досліджувати життя людей і суспільства в минулому і сьогоденні.

Рубрика Перевір себе покаже, як ви засвоїли новий матеріал. Зверніть увагу, що запитання тут поділено на дві частини: спочатку подано простіші, а потім (виділені курсивом) — складніші. Рубрика А ще ти можеш містить додаткові дослідницькі завдання на вибір, які можна виконати вдома. Рубрика Узагальнюємо і практикуємо запрошує тебе до участі у навчальному проекті, що підсумовує розділ курсу.

Під другим QR-кодом наприкінці кожного параграфа ви знайдете завдання під рубрикою «Оціни себе та своїх однокласників/однокласниць», що допоможуть вам підбити підсумки уроку.

У тексті підручника вам траплятимуться по-різному виділені слова:

 • поняття жирним шрифтом, як-от, приміром, університет, потрібно запам’ятати і вміти їх пояснювати. Допоможуть вам у цьому визначення у рамках;
 • імена та назви, без яких неможливо відтворити історичну розповідь, виділено жирним курсивом.

Сподіваємося, що новий предмет і цікаві уроки вам сподобаються!

На допомогу вчителеві та вчительці

Щоб розширити та поглибити можливості паперової версії підручника, а також зробити уроки цікавими, скористайтеся електронним додатком. Він може стати у пригоді вам під час підготовки до уроків та учням у набутті вмінь працювати з додатковою інформацією, працювати з відеоматеріалами, виконувати різноманітні завдання.

Електронний додаток містить:

 • електронний зошит;
 • відеоматеріали до уроків;
 • календарно-тематичне планування.

Бажаємо успіхів!

Автори

Вступ. Людина. Суспільство. Історія

§ 1. Як люди живуть у спільнотах і суспільстві

Обговоріть у класі

Чим люди схожі, а чим різняться?

Досліди

Яку основну ідею відображено в цій ілюстрації? Як би ти почувався/почувалася в такій компанії людей? Чому?

1. Чому кожна людина неповторна особистість

Поміркуйте

Чому кожна людина неповторна й унікальна? Що означає розуміти свою гідність та поводитись гідно?

Людина є частиною живої природи. Але на відміну від інших живих істот вона наділена свідомістю — розумінням навколишнього світу, себе й інших людей, здатністю пояснювати те, що її оточує, та змінювати довкілля. Вона вміє винаходити нові знаряддя праці, способи виготовлення одягу і пересування у просторі, спілкуватись, писати книги і малювати.

Утім, люди різні за зовнішністю, характером, бажаннями і потребами. У кожній людині багато особливого, неповторного, унікального, що вирізняє її з-поміж інших людей. Життя і здібності людини — цінність для неї самої, спільноти та всього людства. Самоповагу, усвідомлення власної цінності, знання своїх прав — все це називають гідністю людини.

Водночас здавна відомий вислів: «Поводься з іншими так, як би ти хотів, щоб поводились з тобою». Отже, цінуючи і поважаючи власну неповторність, людина має поціновувати її і в інших людях. Тож допомагати й підтримувати одне одного, визнавати якості й таланти інших — це теж гідність людини.

Досліди

Прочитай фрагмент із книги Лариси Денисенко про диварликів. Знайди в тексті слова та словосполучення, якими дівчинка Леся, яка випадково опинилася на острівці, пояснює диварликам, що таке гідність.

Як диварлики віднайшли у собі гідність

(фрагмент)

... Леся хоче розповісти нам про одну річ... про гггг... про гггг, — Шепотінник не міг пригадати слово...

— Мені йшлося про гідність.

— Ну і що це?

— Самоповага та повага до інших. Не можна залякувати тих, хто від природи створений дуже боязким. Не можна жбурлятись образами в інших. Не можна шукати болючі місця, щоб бити по них ногою або словом. Коли ти копаєш когось ногою, то завдаєш фізичного болю. А коли дошкуляєш образливим словом — то болю морального. Ви ж робите боляче, невже не зрозуміло?

— Тю. Вони також нас ображають!.. — виправдовувалася Вередунка.

— Ви умисно завдаєте іншим болю. Штовхаєтеся, ображаєте. Певно, думаєте, що ви — сильні та круті? — гмикнула Леся.

— Так воно і є! — потвердила, пританцьовуючи, Вередунка.

Мережана Жанна помахала комусь рукою. До них ішли Затинака та Кульгавка.

— О, йдуть наші калічки. Один кульгає на язика, інша — на ногу, — загиготів Задирака.

Леся дуже розлютилася через поведінку Задираки та Вередунки...

... — У кожного з нас є болюче місце. І воно болить ще дужче, коли інші штрикають образами, чи не так? Замість того, щоб підтримати та допомогти.

Всі схвально кивнули. Вередунка чи не перша...

(Лариса Денисенко)

2. Що об’єднує людей у спільноти і суспільство

Обговоріть у класі

Що таке спільнота? Наведіть приклади спільнот, до яких належите ви й представники вашої родини. Що притаманно цим спільнотам? А що таке суспільство?

Досліди

Яким бачать суспільство автори кожної з ілюстрацій? Що, на твою думку, в їхньому баченні спільного, а що — відмінного?

Поміркуйте

Поставте 2-3 запитання щодо нових для вас положень цього тексту.

Соціальний — пов’язаний із соціумом, стосується людей та їхніх спільнот.

Людина — істота соціальна. Люди живуть спільнотами з давніх часів. Одними із перших людських спільнот були роди (об’єднання кровно пов’язаних осіб) та племена (союзи людей, які мають спільне походження, мову, віру і звичаї). Але й сьогодні об’єднують людей у спільноти певні ознаки, як-от: життєві умови, потреби та інтереси, звичаї, релігія, мова. За цими ознаками кожна людина ідентифікує (уподібнює, ототожнює) себе з тими чи іншими спільнотами.

Прикладами спільнот є сім’я, клас або школа, місцева громада (наприклад, села) чи громадське об’єднання (наприклад, організація «Пласт»). Існують і віртуальні спільноти в мережі Інтернет. Можна зустріти також назви дуже великих спільнот — приміром, народ України або ж людство планети Земля. Люди та спільноти у взаємовідносинах і взаємозв’язках між собою утворюють суспільство.

Досліди

Придумай 3-4 запитання для інтерв’ю щодо спільних рис учнів і учениць вашого класу. Опитай кількох з них. Запропонуй класу висновки: що спільного тобі вдалося знайти. Обговоріть разом, як ви можете використати результати цього дослідження.

Перевір себе

 • 1. Чому кожна людина унікальна? Наведи приклади.
 • 2. Чому кожна людина гідна поваги?
 • 3. У які спільноти об’єднувались люди в минулому і об’єднуються сьогодні?
 • 4. Складіть кластер до слова «суспільство». Представте його класу, розпочавши зі слів: «Суспільство — це...». Назвіть та поясніть кожне підібране вами слово.
 • 5 Які риси характеру можуть допомогти людині почуватися і поводитися гідно?

А ще ти можеш

 • 1. Якими якостями наділені люди твого оточення. Як ти себе з ними ідентифікуєш (приміром: родичі, друзі тощо)? Запиши власні міркування та обговори із представниками твоєї родини.
 • 2. Постав людям твого оточення запитання: «Що таке гідність людини?» Запиши почуте в зошит. Що спільного в міркуваннях цих людей?
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст