Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Пометун - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Готуємося до уроку річного узагальнення

«ВНЕСОК ЦИВІЛІЗАЦІЙ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В ІСТОРІЮ ЛЮДСТВА ТА СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ЄВРОПИ»

Ціле тисячоліття охоплює епоха Середніх віків, яку історики називають ще «середньовічний міленіум». На цьому уроці ви пригадуватимете основні досягнення Середньовіччя, але це — лише частина його реального спадку. У V-XV ст. утворилися нові держави, було закладено основи сучасних націй і демократії, виникла нова світова релігія — іслам. У європейських державах склалися представницькі органи, а в містах — виборні ради та університети. Людство розвинуло матеріальну культуру: почали застосовувати вітряки й водяні млини, з’явилися перші домни, винайшли порох, компас і вдосконалили кораблі. Середньовіччя починалося зі ствердження, що «людина — пасивне знаряддя Бога», а закінчувалося ідеями про унікальність кожної особистості.

Перевірте ваші знання основних понять, дат, географічних об’єктів, досягнень науки, культури епохи Середніх віків, без яких неможливо уявити світову історію та наше сьогодення.

I. Перевірте знання хронології Середньовіччя.

1. Коли тривала епоха Середніх віків?

2. У які століття відбувалося Велике переселення народів?

3. Що було раніше: скликання Генеральних штатів у Франції чи прийняття Великої хартії вольностей?

4. Які дві великі події пов’язані з 1453 роком?

Зверніть увагу, що всі основні дати, опрацьовані вами протягом року, є на синхроністичних таблицях, уміщених на форзацах підручника.

II. Пригадайте географію Середніх віків.

1. Назвіть держави, що виникли в епоху Середніх віків,

2. Назвіть країни, що вивчали в курсі історії Середніх віків і яких зараз не існує.

3. Використайте карту (с. 219) і назвіть провідні держави наприкінці XV ст.

4. Зіставте карти на с. 22 і 219 та проаналізуйте, як змінилася карта Європи протягом Середньовіччя.

III. Перевірте засвоєння основних понять курсу.

1. Згрупуйте за темами слова та словосполучення: варварське королівство, інквізиція, ратуша, халіфат, феод, романський стиль, іслам, Відродження, магістрат, патриціат, християнство, цех, мер, стани, гільдія, індуїзм, плебс, буддизм, єретик, готичний стиль, лихварство, міська комуна, університет, гуманізм.

2. Оберіть із них ті, що використовуються зараз, і ті, що стали історизмами.

IV. Проаналізуйте епоху Середніх віків, послідовно виконуючи завдання.

1. Назвіть речові та писемні історичні джерела, які можна використовувати для вивчення життя людини в епоху Середніх віків.

2. Охарактеризуйте основні етапи, які пройшло людство в епоху Середніх віків.

3. Пригадайте видатні постаті Середньовіччя. Назвіть не менше трьох діячів, які, на вашу думку, назавжди залишилися в історії завдяки своїй діяльності.

4. Назвіть найбільші міста Середньовіччя. Охарактеризуйте причини швидкого зростання середньовічних міст.

5. Поміркуйте, що в епоху Середньовіччя об'єднувало всіх людей, незалежно від їхнього походження, статі, країни тощо.

6. Назвіть об’єднання людей, які утворилися в епоху Середніх віків (етнічні, професійні, навчальні тощо). Чому людина прагнула до об’єднання?

7. Назвіть та охарактеризуйте основні технічні досягнення людства в епоху Середніх віків.

8. Посилаючись на ілюстрації, охарактеризуйте внесок епохи Середніх віків у світову культуру та духовну спадщину.

V. Обговоріть значення епохи Середніх віків та її зв’язок із сучасністю, послідовно виконуючи завдання.

1. Поміркуйте, що об’єднує сучасну та середньовічну людину.

2. Ознайомтеся з положеннями Біблії та Корану. Обговоріть, які цінності є спільними для обох релігій і яке значення вони мають для подальшого розвитку людства.

Біблія

Коран, хадиси

Шануй батька свого і матір свою.

Рай — під стопами матерів.

Тож у всьому — що хочете, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви.

Любов до людини — половина розуму.

Не свідчи неправдиво на ближнього свого.

І не прикривайте істину брехнею.

Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть.

Хто просить у тебе — дай, і від бажаючого позичити в тебе не відвертайся.

Не в тому благочестя, щоб повертати обличчя на Схід і Захід, а благочестя — хто повірив в Аллаха, і в янголів, і в пророків; і давав майно, незважаючи на любов до нього, сиротам, біднякам, подорожнім, близьким; і вистоював молитву, і очищався, і виконував заповіді.

Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, що бачили вас, бо не буде за це вам нагороди від Отця Небесного. Отож, коли чиниш милостиню, не сурми перед себе.

Слова добрі і прощення краще, ніж милостиня, за якою слідує образа.

І якою мірою міряєте, такою і вам мірятиме.

І будьте вірними в мірі, коли відміряєте, зважуйте правильними вагами.

3. Висловіть судження щодо ролі та значення Середніх віків у розвитку європейської цивілізації, враховуючи те, що в Новий час Середньовіччя «передавало» такі риси розвитку, як:

• натуральне господарство;

• станова, ієрархічна структура суспільства;

• панування монархій;

• теоцентризм (від латинського тео — «Бог») — вплив релігії на всі сфери життя суспільства;

• становлення гуманізму та демократії.

4. Обговоріть, як розширилося у вашому уявленні поняття цивілізація після вивчення історії Середніх віків.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст