Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Пометун - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 23. Раннє Відродження і гуманізм

1. ПРИЧИНИ ПОЯВИ РАННЬОГО ВІДРОДЖЕННЯ І ГУМАНІЗМУ

Використовуючи текст і схеми, назвіть основні чинники, що сприяли появі Відродження, і поясніть на прикладах кожний із них.

Протягом майже всього Середньовіччя панувало уявлення про людину як пасивного виконавця Божої волі. Однак у XIV ст. такі погляди вже суперечили швидкому розвитку середньовічного суспільства. У пошуках нових ідей мислителі насамперед звернулися до античності.

Захопившись творами Стародавніх Греції та Риму, вчені розшукували в монастирських бібліотеках праці стародавніх авторів, переписували й вивчали їх, розкопували античні статуї, відновлювали античні традиції. В античних творах вони побачили розвинуту, сильну людину, здатну змінювати світ на краще. Ці ідеї, суголосні часу, були відроджені й поширені. Водночас досліджувалася й духовна спадщина інших народів.

На цьому підґрунті в XIV ст. у містах Північної та Центральної Італії починається період, названий Відродженням, або французькою — Ренесансом.

Античність (від латинського — «давній») — цивілізація Давньої Греції та Давнього Риму.

Відродження — епоха в історії Європи (XIV-XVI ст.), для якої характерні інтерес до людини та її внутрішнього світу, повернення до античних цінностей, світський (нецерковний) зміст культури.

Період XIV-XV ст. називають Раннім Відродженням.

Батьківщиною Відродження стала Італія — спадкоємиця античної культури.

Причини зародження ренесансу

• Наявність античної спадщини

• Зростання, могутність і самостійність італійських міст

• Поява меценатів, городян, зацікавлених у розвитку культури

Раннє Відродження в Італії

Учені, художники, мислителі Раннього Відродження сформулювали у своїх творах новий погляд на людину, закликали шанувати розум, намагалися довести, що людина здатна вдосконалювати світ, у якому живе. Таких митців сучасники назвали гуманістами, а їх ідеї — гуманізмом.

Гуманізм (від латинського — «людяний, людський») — течія в західноєвропейській культурі, яка визнає людину вищою цінністю, проголошує повагу до її природних прав.

Цікаво, що саме в той час і з’явилося поняття Середньовіччя та сформувалося уявлення про цей період як час занепаду між античністю й Відродженням.

2. ОСНОВНІ ІДЕЇ РАННЬОГО ВІДРОДЖЕННЯ ТА ГУМАНІЗМУ

Який зв'язок існує між поняттями Відродження і гуманізм?

Італійське Відродження подарувало світу видатних митців і вплинуло на інші європейські країни. Діячі Відродження визначили основні ідеї гуманізму.

Ставлення гуманістів до людини

• Людина — найвища цінність, найкраще і головне творіння Бога.

• Ідеал гуманістів — «універсальна людина» — всебічно розвинена особистість, яка досягла досконалості в різних сферах науки, у літературі, філософії, мистецтві.

• Право кожної людини на індивідуальний, вільний розвиток, чуттєві радощі, звичайні земні потреби.

• Повага до людської гідності.

Важливо зрозуміти, що діячі Відродження не ставили під сумнів християнську віру, проте влада церкви, яка раніше охоплювала всі сфери життя людини, поступово звужувалася до вирішення здебільшого релігійних питань. На зміну релігійному ідеалу аскета8 приходить новий герой — енергійна, самостійна, освічена людина.

У цей період поступово руйнувалася така риса життя середньовічної людини, як корпоративність, тобто жорстке усвідомлення себе тільки частиною певного колективу, наприклад, селянської громади, цеху, рицарського ордену, університету або купецької гільдії. Твори гуманістів допомагали людині відчути себе самоцінною, неповторною індивідуальністю. Недарма саме в цей період з’явився трактат відомого гуманіста Італії Джованні Піко делла Мірандоли «Промова про гідність людини».

8 Аскет — у давнину християнський подвижник, який виснажував себе постом, пустельник, у переносному сенсі — людина, яка вкрай обмежує свої життєві потреби, веде суворе життя.

Зіставте уривки із творів папи Інокентія III та італійського гуманіста Джованні Піко делла Мірандоли. Як вони ілюструють різницю релігійного та гуманістичного світоглядів?

ІЗ ТВОРУ ПАПИ ІНОКЕНТІЯ III «ПРО ЗНЕВАГУ ДО СВІТУ»

Усі шляхи людини сповнені праці та скорботи, і навіть не відпочиває розум її... Навряд чи є що-небудь, що людина зрозуміла б повністю, що вона осягнула б ясно. Хіба тільки те знають цілком, що нічого не знають зовсім.

Папа Інокентій III (середньовічне зображення)

ІЗ ТВОРУ ДЖОВАННІ ПІКО ДЕЛЛА МІРАНДОЛИ «ПРОМОВА ПРО ГІДНІСТЬ ЛЮДИНИ»

О дивне і піднесене призначення людини, якій дано досягнути того, що вона прагне, чого вона бажає. Бог створив людину, щоб вона пізнавала закони Всесвіту, любила красу, захоплювалася її величчю... Людина може зростати та удосконалюватися за власною волею. У ній є початки найрізноманітнішого життя.

Джованні Піко делла Мірандола (середньовічна мініатюра)

3. ДАНТЕ АЛІГ’ЄРІ Й ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА

Чому твори Данте і Петрарки називають гуманістичними?

Письменники-гуманісти не тільки копіювали античні зразки, а й самі створювали прекрасні твори, що стали безсмертними.

Данте Аліг’єрі (1265-1321) — видатний італійський поеті мислитель, один із творців літературної італійської мови. Його основний твір — «Божественну комедію» — вважають провісником Відродження.

Предки Данте брали участь у заснуванні Флоренції та Хрестових походах, батько був впливовим політиком, тож не дивно, що й Данте брав участь в управлінні рідним містом. Він став першим серед мислителів, хто виступив за незалежність королівської влади від папства. Але в історії він назавжди залишиться автором «Божественної комедії».

Власне, Данте назвав свою поему просто «Комедією». За тогочасною традицією, це були твори із сумним початком і щасливим фіналом. «Божественною» цей твір назвав пізніше італійський письменник-гуманіст Джованні Боккаччо, підкресливши таким чином її велич, досконалість і значення. У трьох частинах («Пекло», «Чистилище», «Рай») Данте описує свою мандрівку до Бога. Цей твір є енциклопедією знань щодо епохи Середньовіччя. Головна ідея автора: розум і знання можуть допомогти людині пізнати свої гріхи, а любов дає можливість пізнати вищу істину. Вона відображена в останніх рядках поеми:

Були ж у мене крила надто кволі;

Але яскравість сяйва тут прийшла,

І міць зростала розуму і волі.

Уяву сила зрадила була,

Та, мов колеса, ясні і веселі,

Жадобу й волю долі повела

Любов, що водить Сонце й зорні стелі9.

Як у скульптурі й живописі втілено ставлення нащадків до поета?

Доменіко ді Мікеліно. Данте з «Божественною комедією» (фрагмент фрески, 1465)

9 Текст цитується в перекладі Є. Дроб’язка.

1. Лука Сігнореллі. Портрет Данте (XIV ст.)

2. Сандро Боттічеллі. Портрет Данте (1478 р.)

3. Пам’ятник Данте у Флоренції (1865 р.)

4. Ежен Делакруа. Ладья Данте (1822 р.)

5. Сальвадор Далі. Данте (1956 р.)

Франческо Петрарка (1304-1374) — великий італійський поет доби Відродження, учений, філософ та історик. Саме його вважають першим гуманістом, оскільки він наважився протиставити богослов’ю знання про людину. Петрарка уславився збіркою ліричних віршів-сонетів «Книга пісень», зверненими до своєї коханої Лаури. Як і Данте, Петрарка не називав земну любов гріхом, а вважав її Божим дарунком.

У своїй творчості Франческо Петрарка поєднав теми античності й Середньовіччя. Закоханий в античну культуру, він розшукував і відроджував твори давніх митців, наслідував великого оратора Цицерона, писав біографії відомих греків і римлян. Захоплені талантами поета, мешканці Риму поклали на голову Петрарки лавровий вінок. Так колись на Капітолійському пагорбі давні римляни увінчували своїх великих сучасників.

Яке враження справляє на вас сонет?

СОНЕТ ПЕТРАРКИ10

Де погляд ніжний, де чарівний вид;

Де постать горда, де струнка постава,

Де мова та бентежна й величава,

Що завдає негідникові стид?

Де сміх, що жалить того, хто набрид?

Де та душа, що, мов зоря яскрава,

Висока й гідна владарського права,

Небесну нам осяяла блакить?

Я вами дихаю, для вас палаю,

Я народивсь для вашого єства,

Без вас мені нема й не треба раю;

Як радість відійшла моя жива,

В словах надію я плекав безкраю,

Та вітер порозвіював слова.

Невідомий італійський художник XVII ст. Портрет Петрарки

1. Що таке Відродження? Який період називається раннім Відродженням?

2. Кого й чому називаємо гуманістами?

3. Які митці уславили літературу італійського Відродження?

4. Які ідеї гуманістів вам запам’яталися? Спробуйте пояснити, чому.

5. Висловте судження щодо причин і наслідків появи та розвитку гуманістичних ідей.

6. Про які зміни у світосприйнятті різних верств населення, на вашу думку, свідчать шедеври раннього Відродження?

Ознайомтеся з уривком до одного з творів Дж. П. делла Мірандоли: «Шановні отці! Я прочитав у творах арабів, що коли Абдаллу Сарацина запитали, що йому здається найдивовижнішим у світі, він відповів, що немає нічого кращого за людину». Поміркуйте, як це співвідноситься з ідеями гуманістів.

10 Текст наводиться в перекладі Д. Павличка.