Всесвітня історія. Повторне видання. 9 клас. Полянський

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Всесвітня історія. Повторне видання. 9 клас. Полянський

На власному життєвому досвіді Ви вже пересвідчилися, що підручник відіграє важливу роль в успішному навчанні й самоосвіті. Підручник стане Вам добрим помічником, якщо, користуючись ним на заняттях або під час підготовки домашнього завдання, Ви будете дотримуватись певних правил.

Вступ

Розділ І. Європа в час Французької революції та наполеонівських воєн

§ 1. Французька революція наприкінці XVIII ст.

§ 2. Франція в 1794-1815 рр. Віденський конгрес і Священний союз

Матеріал до практичного заняття 1. Утвердження принципів громадянської рівноправності: від Декларації прав людини і громадянина до Цивільного кодексу Наполеона

Розділ ІІ. Європа й Америка в добу революцій та національного об'єднання (1815-1870)

§ 3. Індустріальна революція

Матеріал до практичного заняття 2. Наслідки індустріальної революції

§ 4. Велика Британія

§ 5. Франція в період Реставрації Бурбонів і Липневої монархії

§ 6. «Весна народів»

§ 7. Об’єднання Німеччини

§ 8. Об’єднання Італії

§ 9. Російська імперія в першій половині XIX ст.

§ 10. Сполучені Штати Америки

§ 11. Утворення незалежних держав у Латинській Америці

Узагальнення до розділу І «Європа в час Французької революції та наполеонівських воєн» і розділу II «Європа й Америка в добу революцій та національного об’єднання (1815-1870)»

Розділ ІІІ. Модернізація країн Європи й Америки в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст. Пробудження Азії

§ 12. Основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку світу в останній третині XIX — на початку XX ст.

Матеріал до практичного заняття 3. Еволюція європейського соціалістичного руху: від радикальних до поміркованих форм і легальної парламентської діяльності

§ 13. Франція

§ 14. Німеччина наприкінці XIX — на початку XX ст.

§ 15. Велика Британія у вікторіанську добу

§ 16. США в другій половині XIX — на початку XX ст.

§ 17. Російська імперія в другій половині XIX — на початку XX ст.

§ 18. Австро-Угорщина в другій половині XIX — на початку XX ст.

§ 19. Японія в другій половині XIX — на початку XX ст.

§ 20. Китай у другій половині XIX — на початку XX ст.

§ 21. Спроби модернізації Османської імперії наприкінці XIX — на початку XX ст.

Матеріал до практичного заняття 4. Британське володарювання в Індії. Народи Африки під владою європейських колонізаторів

Узагальнення до розділу III «Модернізація країн Європи й Америки в останній третині XIX — на початку XX ст. Пробудження Азії»

Розділ IV. Міжнародні відносини (друга половина XIX — початок XX ст.)

§ 22. Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX ст.

Узагальнення до розділу IV «Міжнародні відносини (друга половина XIX — початок XX ст.)»

Розділ V. Розвиток культури й повсякденне життя наприкінці XVIII — на початку XX ст.

§ 23. Освіта, наука, технічний прогрес і культура в період «довгого» XIX ст.

Матеріал до практичного заняття 5. Зародження масової культури

Узагальнення до розділу V «Розвиток культури й повсякденне життя наприкінці XVIII — на початку XX ст.»

Узагальнення до курсу «Основні ідеї, здобутки й виклики “довгого” XIX ст.»

Хронологічна таблиця