Всесвітня історія. Рівень стандарту. 11 клас. Полянський

Тестові завдання для самоконтролю знань

1. М. Хрущов у 1958 р. висунув Заходу ультиматум, щоб війська США, Великої Британії та Франції впродовж півроку були виведені з Берліна, оскільки був стурбований

А кількістю людей, які перебиралися зі Східної Німеччини до ФРН

Б кількістю військ, розташованих у західній частині Берліна

В загрозою випадкового зіткнення між радянськими військами та військами західних країн

Г ядерним арсеналом США

2. За результатами Другої світової війни країни Центрально-Східної Європи

А відновили демократію завдяки вільним виборам

Б оголосили про свій нейтралітет у протистоянні між СРСР і США й не залежали від жодної з наддержав

В потрапили в залежність від США

Г потрапили в залежність від СРСР

3. Країни, у яких насаджувалася сталінська модель соціалізму, — це

А Польща, Румунія, НДР, Болгарія

Б Польща, Югославія, Румунія, Угорщина

В Болгарія, Франція, НДР, Румунія

Г Угорщина, Італія, Польща, Румунія

4. Керівник країни, який відмовився сліпо копіювати радянську модель і впроваджував національну модель побудови соціалізму, зображений на фото

5. Установіть відповідність.

Дата

1 1949 р.

2 1953 р.

3 1956 р.

4 1968 р.

Подія

А масові заворушення в Познані

Б створення Ради економічної взаємодопомоги

В повстання в Берліні

Г «Празька весна»

Д створення «Солідарності» в Польщі

6. Установіть відповідність.

Країна

1 Польща

2 Чехословаччина

3 Росія

4 Югославія

Політичний діяч

А Вацлав Гавел

Б Йосип Броз Тіто

В Лех Валенса

Г Ніколае Чаушеску

Д Борис Єльцин

7. Прочитайте фрагмент з історичного документа.

«Якось посеред ночі наш полк підняли, нічого не пояснивши, видали нам автомати, патрони, гранати й наказали сідати в машини. Їхали довго, цілу ніч, горами. Зупинилися тільки на кордоні в Закарпатській області. Угорських прикордонників там уже не було, і наша колона без затримки поїхала далі... Разом з нами були артилеристи: до тягачів були причеплені гармати». (https://zbruc.eu/node/32744)

Описана в документі подія відбулася в

А 1948 р.

Б 1953 р.

В 1956 р.

Г 1968 р.

8. Період правління в СРСР М. Хрущова, позначений певною лібералізацією суспільного життя, називають

А антисталінізмом

Б волюнтаризмом

В «відлигою»

Г «гласністю»

9. Ліберальний угорський лідер, який прийшов до влади в 1956 р. і почав реформи, — це

А Янош Кадар

Б Матяш Ракоші

В Імре Надь

Г Ерне Гере

10. Радянський лідер М. Хрущов боявся виходу Угорщини з Організації Варшавського договору, бо це

А стало б прецедентом і прикладом для наслідування для інших країн ОВД

Б позбавило б СРСР ресурсів

В скоротило б загальну чисельність військових підрозділів країн ОВД

Г негативно позначилося б на його авторитеті лідера найбільшої соціалістичної держави

11. Зображені на карті події відбулися в

А 1945 р.

Б 1948 р.

В 1956 р.

Г 1968 р.

12. Чехословаччина перебувала під контролем СРСР до подій «Празької весни»

А 10 років

Б 15 років

В 20 років

Г 30 років

13. Александр Дубчек хотів запровадити в Чехословаччині

А «капіталізм з добрим обличчям»

Б «комунізм з добрим обличчям»

В «соціалізм з людським обличчям»

Г «капіталізм із соціалістичним обличчям»

14. Установіть відповідність.

Поняття

1 самоврядний соціалізм

2 «соціалізм з людським обличчям»

3 «оксамитова» революція

4 «шокова терапія»

Визначення

А безкровне повалення комуністичного режиму

Б різновид соціалізму, що передбачав застосування ринкових механізмів в економіці, передання підприємств в управління трудовим колективам, існування дрібної приватної власності, ліберальний порядок в'їзду та виїзду з країни

В життєво необхідні, хоча й болісні реформи, спрямовані на оздоровлення економіки

Г спроба поєднати соціалізм з демократією, наблизити його до потреб особистості

Д політика перетворень, спрямована на оновлення життя країни, що передбачає «гласність» і демократизацію суспільного життя

15. Установіть відповідність.

Політичний діяч

1 Александр Дубчек

2 Йосип Броз Тіто

3 Лех Валенса

4 Вацлав Гавел

Характеристика

А лідер «оксамитової» революції

Б лідер незалежної профспілки «Солідарність»

В лідер Руху неприєднання

Г лідер «Празької весни»

Д лідер «перебудови» і «гласності»

16. Політик, який був президентом двох держав, — це

А Йосип Броз Тіто

Б Лех Валенса

В Вацлав Гавел

Г Михайло Горбачов