Підручник по Всесвітній історії. 9 клас. Полянський - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник по Всесвітній історії. 9 клас. Полянський - Нова програма

Перед Вами — підручник із всесвітньої історії, створений відповідно до нової програми (2017 р.) на засадах компетентнісного підходу, який використовують у багатьох країнах світу.

У сучасному динамічному й комп’ютеризованому світі вже недостатньо засвоїти тільки певний обсяг знань. Завдання школи — допомогти Вам підготуватися до майбутнього дорослого життя, набути потрібних умінь і навичок, вибрати майбутню професію, знайти місце в суспільстві.

Компетентність у будь-якій справі означає поєднання знань, умінь і практичних навичок, а також морально-етичних цінностей і громадянських якостей. Компетентнісний підхід полегшить Вам на нинішньому етапі навчальну, а в майбутньому й професійну діяльність. Компетентність включає обізнаність, комунікацію, самовираження, ініціативність і практичність, роботу з цифровими носіями, соціальні й громадські навички, а також уміння вчитися. Завдяки компетентнісному підходу Ви ввійдете в доросле життя з міцним запасом знань, зможете застосувати на практиці свої вміння, з’ясуєте, які завдання здатні виконувати.

Вступ

Розділ I. Європа в час французької революції та наполеонівських воєн

§ 1. Французька революція наприкінці XVIII ст.

§ 2. Франція в 1794-1815 рр. Віденський конгрес і Священний союз

Матеріал до практичного заняття 1. Утвердження принципів громадянської рівноправності: від Декларації прав людини і громадянина до Цивільного кодексу Наполеона

Розділ II. Європа й Америка в добу революцій та національного об’єднання (1815–1870)

§ 3. Індустріальна революція

Матеріал до практичного заняття 2. Наслідки індустріальної революції

§ 4. Велика Британія

§ 5. Франція в період Реставрації Бурбонів і Липневої монархії

§ 6. «Весна народів»

§ 7. Об’єднання Німеччини

§ 8. Об’єднання Італії

§ 9. Російська імперія в першій половині XIX ст.

§ 10. Сполучені Штати Америки

§ 11. Утворення незалежних держав у Латинській Америці

Розділ III. Модернізація країн Європи й Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. «Пробудження Азії»

§ 12. Основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку світу в останній третині XIX — на початку XX ст.

Матеріал до практичного заняття 3. Еволюція європейського соціалістичного руху: від радикальних до поміркованих форм і легальної парламентської діяльності

§ 13. Франція

§ 14. Німеччина наприкінці XIX - на початку XX ст.

§ 15. Велика Британія у вікторіанську добу

§ 16. США в другій половині XIX — на початку XX ст.

§ 17. Російська імперія в другій половині XIX — на початку XX ст.

§ 18. Австро-Угорщина в другій половині XIX — на початку XX ст.

§ 19. Японія в другій половині XIX — на початку XX ст.

§ 20. Китай у другій половині XIX — на початку XX ст.

§ 21. Спроби модернізації Османської імперії наприкінці XIX — на початку XX ст.

Матеріал до практичного заняття 4. Британське володарювання в Індії. Народи Африки під владою європейських колонізаторів

Розділ IV. Міжнародні відносини (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)

§ 22. Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX ст.

Розділ V. Розвиток культури й повсякденне життя наприкінці XVIII — на початку ХХ ст.

§ 23. Освіта, наука, технічний прогрес і культура в період «довгого» XIX ст.

Матеріал до практичного заняття 5. Зародження масової культури

Узагальнення до курсу «Основні ідеї, здобутки й виклики “довгого” XIX ст.»

Хронологічна таблицяПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.