Здоров’я, безпека та добробут. 6 клас. Поліщук

§ 6. Оцінка інформації та її вплив на прийняття рішення

Засоби масової інформації, реклама, соціальні мережі

На цьому уроці ви дізнаєтеся про:

  • вплив засобів масової інформації та реклами на прийняття рішень;
  • вибір повсякденної поведінки для здоров’я, безпеки й добробуту.

• Пригадайте інформацію про алгоритм прийняття зважених рішень.

Надійність інформації

З дитинства ви перебуваєте в інформаційному полі та вже не можете жити без інформації. Ви сприймаєте й опрацьовуєте її, а потім формуєте свої бажання та рішення. Засоби масової інформації, або масмедіа, — це преса (газети, журнали, книжки), радіо, телебачення, інтернет, кіноіндустрія, реклама (у будь-якій формі), відео- й музичні твори, відео- та комп’ютерні ігри, навіть банкноти й монети.

Засоби масової інформації створюють своєрідний інформаційний світ, у якому людина виробляє певний світогляд щодо способу та стилю життя, типів поведінки тощо.

У світі надзвичайно багато інформації. Тому дуже складно визначити, яка інформація правдива, а яка — хибна. Що ж робити? Не вірити всьому, що ви бачите з екранів телевізора, повідомлень з інтернету чи газет? Звичайно, ні. Краще завжди перевіряти повідомлення, адже інформація буде правдивою лише в тому випадку, якщо не містить істотних помилок, спотворень, є неупередженою та базується на фактах, а не на судженнях.

Факт означає подію, ту, що насправді відбулася. А судження — це особиста думка людини, яку можна підтвердити або спростувати.

Факт (з латин. factum — зроблене) — це перевірене твердження, правдивість якого доведена. Факти можуть бути підтверджені офіційною документацією, очевидцями подій, науковими доказами тощо.

Види фактів

Статистика

Художній факт

Буденний факт (реальні вчинки людей)

Науковий факт: соціологічні дослідження; експертні висновки; статистичні виклади; результати експериментів

Соціальний факт: густота населення; характер комунікацій

Обговоріть ситуацію. Друзі стали випадковими свідками розмови дорослих у транспорті, які обговорювали новини. Часто звучали такі словосполучення: «Факти підтвердилися», «Факти не підтвердилися», «Факти спростовані». Чи правильно учасники дискусії розуміють значення слова факт?

На попередньому уроці ви дізналися про навички критичного мислення, які допоможуть вам знайти спотворену інформацію, відділити факти від суджень, проаналізувати інформацію та прийняти правильне рішення. Вільно користуватися інформаційним простором допоможе медіаграмотність.

Медіаграмотність — це комплекс знань, навичок і вмінь, що дають можливість розуміти, аналізувати та критично оцінювати медіа, їхні сюжети й статті.

Обговоріть останню інформацію, яку ви отримали із соцмереж, телевізійних новин або від друзів. Чого було більше в її змісті: фактів чи суджень? Яка їхня якість? Обґрунтуйте свою думку.

Відрізняємо факти від суджень, протидіємо фейкам

Факт

• Цифри, дати, події, статистика.

• Об’єктивний.

• Можна перевірити.

• Є незмінним після того, як відбувся.

• Може бути основою для судження.

• Сприймаємо незалежно від того, хто його повідомив.

• Медіарубрики: «Новини», «Події», «Розслідування».

• Інформування.

Судження

• Чиїсь думки, домисли, припущення.

• Суб’єктивне (передає точку зору людини).

• Не можна перевірити.

• Може змінюватися залежно від настрою, мети або нових фактів.

• Може базуватися або ні на фактах.

• Сприймаємо від людини, яка його повідомляє.

• Медіарубрики: «Думка», «Редакторська колонка».

• Вплив.

Факти можуть бути підтверджені офіційною документацією, очевидцями подій, науковими доказами тощо.

Часто ви чуєте з масмедіа новини, які можуть бути (рейками (fake news). Фейки викликають сильні емоції та почуття, бо створені на основі сюжетів, які «працюють» із тим матеріалом, що стосується вас (цінності, ставлення, потреби). Наприклад, питання добробуту, здоров’я, війни і миру, майбутнього. Фейки, як правило, містять яскраву картинку, шокуючі світлини, гучний заголовок, які зосереджують увагу, не завжди відповідають змісту повідомлення і часто не містять фактів або маніпулюють ними.

Фейк — це заздалегідь неправдива інформація, метою якої є «спотворення» певного факту, думки та штучне формування в аудиторії ставлення до певного явища або події.

Ознаки фейків: • шокуючий характер новин, потужна емоційність повідомлення; • відсутнє посилання на будь-яке джерело; • узагальнене посилання, апелювання до авторитетів (учені, експерти); • використання беззаперечних тверджень без аргументів; • теорії («всесвітня змова»), «ви ніде про це не прочитаєте»; • заклики до очевидного (абсолютно зрозуміло, очевидно); • «розмитість» трактувань, оцінок (більшою мірою, як правило, по суті).

Обговоріть ознаки фейків. Чи є вони в тій інформації, яка вам трапляється щоденно? Як ви будете протидіяти їм? Аргументуйте відповідь.

Реклама та маніпуляції

Відкривши сторінку в інтернеті, слухаючи популярні пісні, увімкнувши телевізор, навіть отримавши платіжну за комунальні послуги, ви бачите рекламу. Реклама буває комерційна та соціальна. Комерційна реклама допомагає дізнатися про нові товари й послуги, зорієнтуватися в безмежному морі виробництва та споживання, а кінцевою її метою є отримання прибутку. Соціальна реклама спрямована на те, щоб привернути увагу до важливих соціальних проблем, популяризувати загальнолюдські цінності, і не має на меті отримання прибутку.

Реклама не лише інформує — вона здатна формувати й змінювати світогляд і поведінку людей. Це могутній засіб впливу та маніпуляції людиною, приховане управління для досягнення власних цілей. Маніпулятор свідомо застосовує різні способи для того, щоб підпорядкувати собі волю «об’єкта». Для нього неважливо, якими шляхами буде досягнута мета. Головне, щоб ситуацію вирішили на його користь.

Маніпуляції — це способи впливу на людину для отримання вигоди.

На прикладі реклами ви можете навчитися протистояти маніпулятору. А зробити це обов’язково потрібно! Головне — розвивати навички протидії тиску та маніпуляціям.

Секрет дії реклами — використання найтонших особливостей людської психології. Адже найчастіше вона діє не на логічному рівні, не на розум, а на емоції та підсвідомість. Тож ЗМІ відіграють провідну роль у впливі реклами на людину. Адже маніпуляції — невід’ємна частина кожного рекламного ролика.

Рольова гра. Обговоріть прийоми маніпуляцій, що взяті за основу реклами (с. 35). Розробіть правила протидії рекламі. Як навички критичного мислення, керування емоціями та почуттями, аналіз ситуації і прийняття зваженого рішення допоможуть вам критично ставитися до рекламної продукції?

Прийоми маніпуляцій, що взяті за основу реклами

Розгляньте подану схему. Які навички у вас розвинені добре, а над якими ще потрібно працювати, щоб протидіяти маніпуляціям?

• Поясніть, як ви розумієте вислів: «Хто володіє інформацією, той володіє світом» (В. Черчилль).

Кроки до успіху

Щодня людина отримує величезну кількість інформації і не встигає її перевірити, не аналізує зміст текстів, а «перескакує» з одного матеріалу до іншого. Ви вважаєте, що знаєте все, але ця ілюзія якраз і допомагає вами маніпулювати.

Іноді, на жаль, враження та зміст від новини формується лише від побаченого сенсаційного заголовка. Реклама негативно впливає на мислення і поведінку людини, нав’язує готові моделі й стандарти життя. Вона навіює думку, що ви купите ту чи іншу річ, станете щасливішими, привабливішими, успішнішими, що це сприятиме підвищенню вашого статусу. Людина починає оцінювати себе й інших залежно від того, чим вони володіють, а не від їхніх особистих якостей та життєвих цінностей. І, на жаль, формується система цінностей, орієнтована лише на споживання.

Особливо згубно реклама впливає на молодь, дітей та підлітків. Адже зріла людина може протиставити рекламному впливові життєвий досвід, знання, уміння та погляди. Тому молоді важливо навчитися критично ставитися до реклами та протидіяти їй.

Передусім думайте та все піддавайте сумнівам, бо більшість рекламних роликів і текстів не мають елементарної логіки.

Будьте упередженими та прискіпливими, адже головне завдання будь-якої реклами — зробити так, щоб споживач сприймав рекламне твердження як свою особисту думку.

Пам’ятайте! Будь-яку інформацію можна перевірити за допомогою пошуку відповідей всього на шість основних запитань: хто? що? де? коли? чому? як?

Запитання та завдання

  • 1. Чим відрізняється соціальна реклама від комерційної?
  • 2. Що таке фейк, маніпуляція?
  • 3. Як протидіяти впливу реклами?

Разом із батьками та близькими людьми обговоріть вивчене на цьому уроці. Скористайтеся додатком 1 (с. 184). Розробіть проєкт «Увага! Реклама», для цього ознайомтеся з поданою нижче інформацією.

Коли дивитеся ЗМІ, то... .

У вас виникає запитання, навіщо вони мені це показують.

Власник — кому це вигідно?

Джерела — чи можна перевірити?

Картинка — чи відповідає зміст зображенню?

Емоції — чи апелюють до ваших емоцій?

Очевидці — чим діляться очевидці (емоціями чи фактами)?

Експерти — чи є фахівцями (що ми про них знаємо)?

Як відрізнити фейкову інформацію від правдивої?

Перевірити новину на відповідність журналістським стандартам.

Знайти підтвердження факту в трьох незалежних джерелах.

Перевірити джерело — воно існує чи його вигадали.

Проаналізувати, чи є в журналістському матеріалі коментарі описаної події або ситуації.

Протестувати матеріал на емоції.

Новини із соціальних мереж перевірити найважче.

Викликати сумніви має новина, що містить сенсаційний заголовок.