Здоров’я, безпека та добробут. 6 клас. Поліщук

§ 5. Важливі рішення для здоров’я, безпеки та добробуту

Критичне ставлення до інформації та прийняття рішень. Алгоритм прийняття зважених рішень

На цьому уроці ви дізнаєтеся про:

  • інформацію та її надійність;
  • критичне ставлення до інформації;
  • алгоритм прийняття зважених рішень.

• Пригадайте, яку інформацію ви отримували протягом тижня. З яких джерел?

Що таке інформація?

Слово інформація утворене від латинського informatio, що в перекладі означає «відомості», «роз’яснення», «виклад».

Інформація — це відомості стосовно осіб, предметів, фактів, явищ, подій та процесів. Вона є невід’ємною складовою життя і діяльності людини.

Пригадайте, як людина сприймає інформацію, як створює уявлення про навколишній світ, у якому існує та орієнтується. Для сприйняття інформації в людини є органи чуття: зір, слух, нюх, смак і дотик. Тому розрізняють такі види інформації: • візуальну (або зорову, з латин. visus — зір); • аудіальну (або слухову, з латин. audio — слухати); • нюхову, смакову й тактильну (або дотикову, з латин. tactus — дотик).

Інформація може існувати як:

• тексти, малюнки, креслення, фотографії; • світлові або звукові сигнали; • радіохвилі; • електричні й нервові імпульси; • магнітні записи; • жести та міміка; • запахи й смакові відчуття; • хромосоми, за допомогою яких передаються ознаки та властивості організму.

Візуальна інформація становить найбільшу частину — приблизно 90 % з усієї, яку отримує людина; аудіальна — 9 % і лише 1 % припадає на інші види інформації. Тому спосіб сприйняття інформації людиною в цілому характеризується як аудіовізуальний.

А ще інформація буває особиста, суспільна та загальнолюдська. Знання й досвід окремої людини — це особиста інформація; науково-технічні та культурні досягнення суспільства — це суспільна; надбання цивілізації в цілому — це загальнолюдська інформація.

Іноді ви чуєте, що якась інформація є закритою і про неї не можна говорити. Розрізняють інформацію відкриту й інформацію з обмеженим доступом (закриту). Відкрита інформація загальнодоступна, інформація з обмеженим доступом містить таємницю, розголошення якої може завдати шкоди державі, громаді, родині або пересічним громадянам.

А от обмеження прав людини на доступ до відкритої інформації заборонено законодавством нашої держави.

Висловте своє ставлення до поданої ситуації. До якого виду належить інформація, свідками котрої стали підлітки, — відкритої чи з обмеженим доступом (закритої)? До яких наслідків призведуть такі дії підлітків?

Після завершення повітряної тривоги підлітки вийшли з укриття і побачили наслідки потрапляння ворожого боеприпасу в об’єкт життєзабезпечення громади. Вони почали знімати на телефон руйнування та ділитися з друзями світлинами й відео.

Якою має бути інформація та як її передають?

Передання інформації здійснюють за допомогою повідомлень.

Повідомлення — це послідовність сигналів різної природи: звуків, символів, зображень, жестів тощо.

Повідомлення — це найпростіший спосіб існування інформації. Якщо повідомлення зафіксувати в певній формі (текстовій, числовій, графічній), вони стануть даними.

Дані — це повідомлення, які зафіксовані в певній формі, зручній для їхнього зберігання, передання та опрацювання.

Коли ви вмикаєте телевізор, дивитеся гаджет, то, звичайно, хочете отримати достовірну, своєчасну, повну, корисну та зрозумілу інформацію. За цими критеріями ви її і оцінюєте.

Достовірна інформація означає, що вона відображає дійсний стан справ. Тільки на основі достовірної інформації можна діяти відповідно до ситуації.

Недостовірна інформація може призвести до неправильного розуміння або прийняття неправильних рішень.

Повна інформація означає, що її достатньо для розуміння події та прийняття рішення.

Неповна інформація може бути причиною помилкового оцінювання ситуації та неправильного вибору дій.

Своєчасна інформація означає, що вона є саме тією, яка потрібна на певний момент.

Несвоєчасна інформація гальмує прийняття рішень, а користуватися застарілою інформацією так само небезпечно, як і недостовірною.

Корисна інформація означає, що вона є значущою для розв’язання поставленого завдання. Корисність інформації залежить від наявних потреб людини.

Одна й та сама інформація за певних обставин може бути для вас корисною, за інших — некорисною.

Зрозумілість інформації означає, що вона є доступною для тих, кому призначена. Тільки зрозуміла інформація має реальну цінність.

Обговоріть останні повідомлення, які ви почули з телевізійних новин, соцмереж, від друзів тощо. Чи відповідали вони критеріям, поданим вище? Якщо не відповідали, то як це вплинуло на їхню якість?

Які бувають рішення?

Рішення — результат інтелектуальної діяльності людини, що приводить до певного висновку або до необхідних дій.

Протягом свого життя кожна людина приймає безліч рішень. Це можуть бути щоденні рішення: якому одягу надати перевагу, яку їжу споживати, відвідати басейн чи зайнятися фізкультурою на свіжому повітрі.

Рішення, які не потребують особливого розмірковування, називають простими: наприклад, якому каналу телебачення надати перевагу, купити тістечко чи морозиво, проїхати в транспорті чи пройти пішки тощо.

Але незабаром ви будете дедалі частіше приймати складні рішення (може, уже вам і доводилося це робити): якому виду спорту надати перевагу й займатися ним задля майбутньої професії; обрати профільність у навчанні з перспективою вступу до коледжу, вишу тощо.

Наслідки щоденних і простих рішень не дуже важливі, на відміну від складних, які впливають на долю людини. Адже прийняття рішень відбувається під впливом багатьох чинників: настрою, емоцій, близьких людей, учителів, друзів, книжок, засобів масової інформації (ЗМІ) тощо.

Вплив може бути як позитивний, так і негативний. Тому потрібно завжди приймати правильні, зважені рішення, а для цього потрібно розвивати вміння та навички критичного мислення.

Назвіть чинники, що найчастіше впливають на рішення, які ви приймаєте.

• Розгляньте інфографіку (с. 28) і визначте, які вміння та навички критичного мислення у вас розвинені добре, а над якими вам потрібно ще попрацювати.

• Чи дотримуєтеся ви алгоритму прийняття рішень? Чи допомагає він приймати правильні рішення? Обґрунтуйте свою думку.

Прийняття зваженого рішення — важливий і відповідальний крок кожної людини. Адже від правильності вибору дуже багато залежить. Навчитися приймати правильне рішення допоможе поданий алгоритм.

Алгоритм прийняття рішення

Етапи прийняття рішень

Обговоріть подані висловлення ваших однолітків щодо прийняття рішення. Чи зможете ви ними скористатися? Аргументуйте відповідь.

— Я завжди розумію проблему, яку розглядаю.

— Я не можу чітко уявити проблему, що потребує вирішення.

— Завжди запитую себе: «Чого я очікую від цього? Які мають бути результати?»

— А я роблю таблицю «за» і «проти», де перераховую всі плюси та мінуси рішення.

— Негайно приймаю рішення, навіть коли мене переповнюють емоції та почуття.

— Я спочатку заспокоююся, опановую хвилювання, гнів, страх, а тоді приймаю рішення.

— Я завжди раджуся з рідними, близькими людьми та друзями.

— Я також після порад і спілкування з рідними та близькими людьми відчуваю впевненість, що роблю все правильно.

• Поясніть, як ви розумієте вислів народної творчості: «Ранок мудріший за ніч». Чому так кажуть?

Кроки до успіху

Після того як ви отримали будь-яку інформацію, її потрібно проаналізувати, оцінити її достовірність і тільки потім прийняти рішення (за допомогою алгоритму).

Давньоримський філософ і поет Сенека зазначав: «Той, ким опановує гнів, заздрість та інші негативні емоції, не може приймати виважені рішення».

Ваші рішення можуть вплинути на здоров’я і безпеку інших людей, тому приймайте правильні рішення. Уміння приймати рішення важливе й потрібне кожній людині. Прийняття правильних рішень — навичка, яку потрібно сформувати та постійно вдосконалювати.

Запитання та завдання

  • 1. Яким критеріям повинна відповідати інформація, необхідна для прийняття зважених рішень?
  • 2. Чому так важливо оволодіти вміннями та навичками, які допоможуть розвинути критичне мислення?
  • 3. Яким критеріям має відповідати інформація?

Разом із батьками й близькими людьми обговоріть вивчене на цьому уроці. Запитайте в них, які рішення стосовно здоров’я та безпеки вони приймали у своєму житті? Обговоріть важливість цих рішень.