Основи здоров’я. Повторне видання. 9 клас. Поліщук

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Емоційне благополуччя

§ 13. Природа та види емоцій. Поняття емоційної зрілості. Саморегуляція. Методи самоконтролю

На цьому уроці ви дізнаєтеся про:

 • роль емоцій у житті людини;
 • значення емоційного благополуччя для здоров’я та прфесійного успіху;
 • саморегуляцію та самоконтроль.

Пригадайте!

Яке значення мають емоції та почуття в житті людини?

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте народну мудрість: «Хто встає з гнівом, той сідає зі шкодою»?

Що таке почуття та емоції. Уже змалечку дитина вчиться спілкуватися. Так, навіть малюк, побачивши, що йому всміхаються, усміхнеться у відповідь. Саме в спілкуванні формується майбутня особистість. Спілкування — це обмін думками, почуттями, переживаннями з іншими людьми. Воно є життєвою потребою людини будь-якого віку. У спілкуванні людей дуже важливу роль відіграють почуття та емоції. Кожному/кожній із вас знайоме почуття любові до близьких людей, природи, тварин (мал. 33). На жаль, людині також притаманні почуття ненависті, гніву, заздрощів. Отже, почуття — це сильні й тривалі емоційні стани, які відображають ставлення людини до конкретної події чи особи.

Мал. 33. Домашній улюбленець

Зміну настрою, почуттів та психічного стану людини зумовлюють емоції — реакція людини на її ставлення до навколишнього світу. Зовнішнім проявом емоцій є поведінка, вираз обличчя, або міміка, слова, жести, вигуки. Під впливом емоцій у людини змінюється погляд, голос тощо.

Пригадайте свій стан, коли вам повідомили радісну звістку або коли батьки подарували омріяну річ. Від радості ви, можливо, підстрибували, плескали в долоні, вигукували слова: «Як чудово!», «Дякую!» та ін. Такі емоції називають позитивними. Вони поліпшують не тільки настрій, а навіть і фізичний стан людини (мал. 34).

Мал. 34. Позитивні емоції

Людина постійно відчуває зміни свого емоційного стану. Протягом дня позитивні емоції можуть змінюватися негативними. Наприклад, ви невдало виконали контрольну роботу, посварилися з друзями, захворіла близька людина. Негативні емоції пригнічують людину, погіршують її фізичний стан (мал. 35).

Мал. 35. Негативні емоції

Роль емоцій у житті людини. Спілкуючись із друзями, близькими або навіть незнайомими людьми, ви мимоволі впливаєте на їхній емоційний стан, а отже, і на здоров’я. Наприклад, відомо, що добре слово лікує, підбадьорює, надає співрозмовнику впевненості у своїх силах. І навпаки, злі слова можуть глибоко вразити людину, змусити її страждати. Емоції дуже впливають на психічну діяльність людини та на ті фізіологічні процеси, що відбуваються в її організмі. Коли людина перебуває в стані гніву чи страху, її організм певною мірою реагує змінами в нервовій, серцево-судинній, дихальній та опорно-руховій системах. Негативні емоції та стресові ситуації часто порушують психічну діяльність людини, зумовлюють появу низки гострих захворювань. Унаслідок руйнування захисних механізмів (пригадайте, що таке імунітет) виникають хронічні хвороби. Іноді людина, перебуваючи в стані емоційного збудження або гніву, може вдатися до дій і вчинків, не властивих їй (пізніше шкодуючи про вчинене). Тому контролювання емоцій — уміння володіти й керувати ними — дасть вам змогу зберегти здоров’я та запобігти багатьом хворобам. Люди, у яких переважають позитивні емоції, є привабливими для оточення. Вони вміють керувати своїми почуттями, емоціями, настроєм. Потрібно оптимістично сприймати світ, мати почуття гумору, отримувати задоволення від праці, радіти своїм успіхам та успіхам інших людей.

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте народну мудрість: «Мовчанка гнів гасить», «Хочеш у сварці гору взяти — скажи, що винен», «Один не схоче — двоє не поб’ються»?

Вираження емоцій і почуттів. Кожній людині доводиться хоча б раз у житті червоніти — ніяковіючи або від сорому. У людини, яка гнівається, також можна спостерігати почервоніння шкіри обличчя та шиї або її збліднення. Те саме відбувається, коли людина відчуває страх або під час раптового нервового потрясіння. Почуття проявляються в міміці й у виразних рухах усього тіла. Залежно від того, що відчуває людина, у неї змінюється мова, інтонація, тембр голосу, прискорюється серцебиття та дихання.

Працюємо разом

Об’єднайтесь у групи. Рольова гра. Змоделюйте ситуацію, яка спричинила б прояву сильного емоційного збудження: а) страху, б) гніву, в) радості:

 • за умови, коли людина не вміє контролювати свої почуття;
 • коли людина вміє це робити.

• Обговоріть, що ви відчували, коли зображали певні ситуації.

Значення почуттів, емоцій у житті та діяльності людини надзвичайно велике. Під час рольової гри ви вкотре переконалися, що одні почуття були вам приємні, інші — навпаки. Інакше кажучи, ставлення людини до дійсності може проявлятися в позитивних почуттях — задоволенні, радості, щасті, веселощах, любові. Негативне ставлення виражається в почуттях невдоволення, страждання, горя, печалі, суму, відчаю тощо. Мабуть, ви також зрозуміли, що емоції та почуття можуть бути виражені по-різному: інтенсивність вираження емоцій значною мірою залежить від самої людини — її вихованості, рівня культури особистості, традицій і звичаїв. Ви також здогадалися, що ваше здоров’я залежить і від того, які почуття та емоції переважають у вашому житті.

Я вважаю так. А ти?

Дослідіть, чи розумієте ви мову міміки. Перед вами дев’ять виразів облич, у яких передано різні емоційні стани людини (мал. 36, с. 80). Визначте їх, скориставшись запропонованими формулюваннями: незадоволення, сором’язливість, відсутність емоцій, презирство, щастя, нудьга, гнів, смуток, підступність. Порівняйте свою відповідь із наведеною в додатку 8 (с. 190). Якщо ви зуміли відгадати більшість емоційних станів, це означає, що ви вмієте «читати по обличчях», вам легко зрозуміти людину, з якою ви спілкуєтеся. Коли ж ваш результат невтішний — вам треба бути більш спостережливими.

Мал. 36. Різні емоційні стани людини

Що таке емоційна зрілість. Емоційна зрілість — важлива характеристика, від якої залежить успішність людини в усіх сферах життя. Якщо людина неспроможна контролювати свій емоційний стан, вона не усвідомлює можливостей та обмежень своєї особистості. Тому, хто не може контролювати свої емоції, складно розуміти емоції інших людей. Ознаками емоційної зрілості є здатність:

 • правильно розуміти власні емоції, а також емоції інших людей;
 • використовувати свої емоції для мислення та вирішення проблем;
 • контролювати свої емоції та впливати на емоції інших людей.

Поміркуйте

Як ви розумієте вислів: «Підраховуйте радощі, які дарує вам життя, а не свої смутки»? (Д. Карнегі, американський письменник).

Саморегуляція та самоконтроль. Щоб зберегти власне здоров’я та здоров’я людей, з якими ви спілкуєтеся, учіться стримувати негативні емоції, не дозволяйте негативним почуттям заволодіти вами. Пам’ятайте, що здоров’я також погіршують почуття провини, розчарування, невпевненості в собі, надмірна вразливість. Якщо ви виявили в себе схильність до таких почуттів, починайте діяти.

Запам’ятайте!

Саморегуляція — це вміння особистості керувати станом свого здоров’я, емоціями, почуттями, психічним станом, діями, вчинками, поведінкою.

Самоконтроль — це сукупність властивостей саморегуляції.

Рушійною силою саморегуляції є воля, що пов’язана з увагою, мисленням, пам’яттю, уявою, почуттями людини, звичками. Сильна воля — це не тільки вміння чогось забажати й добитися, а й уміння змусити себе відмовитися від чогось, коли це потрібно.

Вам уже відомо про те, як шкідливо впливають на здоров’я людини такі негативні почуття, як заздрість, мстивість, ненависть. Адже вони вражають насамперед нас самих. Наприклад, заздрість не сприяє спокою та не допомагає наблизитися до того, чому заздриш.

Саморегуляція має бути не зовнішньою, а внутрішньою. Варто засвоїти принцип «не хвилюватися через те, чого змінити не можеш». У неприємній ситуації найдоцільніше свою схвильованість обернути на ентузіазм і з ним узятися подолати перешкоди.

Коли гамується внутрішнє збудження, зникає потреба в зовнішній саморегуляції. Як же цього навчитися?

Способи саморегуляції. Уявіть, що хтось із вашого оточення образив вас. Зрозуміло, це на вас діє негативно не тільки морально — на ваш настрій, а й фізично — на ваше здоров’я. Як ви відреагуєте на образу? Дехто з вас може вдатися до фізичної сили, інші використають фізичну діяльність, яка послаблює внутрішнє напруження (біг, енергійна ходьба, бокс тощо). Але є спосіб, навчитися якого найважче, — не злитися. Як цього досягти?

У момент спалаху негативної емоції зумійте переконати себе, що причина, яка її породжує, абсолютно не варта того, щоб через неї хвилюватися. Адже мине день чи тиждень — і ви взагалі про неї забудете. Так навіщо ж нервувати?

Подумайте про те, що хвилювання — загроза вашому здоров’ю. Збагніть, що роздратування, злість і крик — не найкращі порадники в будь-якій ситуації. Зберігаючи спокій, швидше можна вирішити будь-яку проблему, ніж давати волю своїй люті.

Зважте й на те, що кожній людині властиво помилятися. Може, ваш опонент сьогодні помилився й завтра шкодуватиме, що так учинив? Ви також часом помиляєтеся. Чому ж вас так дратують помилки інших?

Керувати своїми почуттями й психічними станами можна, використовуючи такі способи: переключення уваги, самопідбадьорювання, самопереконання, самонавіювання та ін.

Переключення уваги полягає в тому, що ви самостійно можете раптово спрямувати свою увагу з об’єкта думки, який вас хвилює, на інші об’єкти, яких у цій ситуації навіть немає, але вони можуть викликати позитивні переживання.

Самопідбадьорювання — це звернення до себе, аби зміцнити віру в себе, умовити не хвилюватися, повірити в успіх («Я все зможу, я всього доб’юся» тощо). Можна себе картати («Що, став (стала) розмазнею?»; «Чого розкис (розкисла)?») або вдатися до самокритики в присутності інших, що набагато ефективніше.

Самопереконання — це вміння переконати себе в здатності регулювати свої настрої, почуття, вчинки.

Самонавіювання побудоване на тих самих механізмах, що й самопідбадьорювання. Власне, слово як подразник спрямоване на психіку.

Працюємо разом

Об’єднайтесь у групи й обговоріть способи саморегуляції. Рольова гра. Змоделюйте ситуацію, у якій той чи інший прийом допоможе вам володіти собою.

Самопереконання. Пригадайте життєву ситуацію, що трапилася з кимось із вас, і знайдіть аргументи, за допомогою яких спробуйте переконати себе в тому, правильно чи неправильно ви вчинили.

Змоделюйте конфліктну ситуацію та спробуйте переключити думки на інші теми й справи, які б відвернули вас від конфлікту, заспокоїли.

Самонавіювання. Змоделюйте ситуацію, коли необхідно подолати в собі страх перед труднощами, невпевненість у власних силах, нерішучість. Подумки або вголос повторюйте певні судження. Наприклад, щоб подолати нерішучість, можна запропонувати таке судження: «Ненавиджу в собі нерішучість. Я повинен (повинна) і можу її позбутися».

Самопідбадьорювання. Пригадайте складну ситуацію з вашого життя, коли ви розгубилися, зневірилися у власних силах і можливостях. Знайдіть аргументи та судження, які допоможуть повернути впевненість у собі (наприклад: «Я зможу це зробити, для мене не повинно бути перешкод, я маю сили та можливості, щоб гідно вийти із цієї ситуації»).

Кроки до успіху

Життя має приносити радість, тобто його найпозитивніші емоції, яких нам так не вистачає в повсякденні. Емоції та почуття здійснюють сигнальну й регулювальну функції, спонукають людину до знань, праці, учинків або стримують її.

Людські емоції та почуття найяскравіше виражають духовні запити та прагнення людини, її ставлення до дійсності. Сильні негативні емоції можуть спричинити тривалий стрес. Загалом стрес — це реакція організму в несподіваній і напруженій ситуації. (Пригадайте вивчене раніше.)

Тривалі стреси виснажують організм, знижують його захисні сили, що може призвести до хвороб, безсоння, головного болю, розладів у роботі серця та шлунка. Невід’ємною умовою збереження здоров’я є вміння володіти емоціями, зокрема приборкувати негативні, правильно організовувати свій режим дня й активно відпочивати. Загартовування організму, активний відпочинок, прогулянки з друзями, заняття улюбленою справою значно поліпшують емоційний стан людини. Видатний педагог К. Ушинський писав: «Ні слова, ні думки, навіть вчинки наші не виражають так ясно нас самих і наше ставлення до світу, як наші почування».

Доведіть, що ви знаєте

 • 1. Що таке емоції? Яка їхня роль у житті людини?
 • 2. Які ознаки емоційно зрілої людини?
 • 3. Які вам відомі способи саморегуляції?

Домашнє завдання

Разом із дорослими, думка яких для вас важлива, виконайте запропоновані релаксаційні вправи. Обговоріть, як вони можуть допомогти вам зняти емоційне напруження.

Вправа 1. У вільні хвилини опановуйте послідовне розслаблення різних груп м’язів, дотримуючись таких правил:

 • кожна вправа складається з трьох фаз: напружити — відчути — розслабити;
 • напруженню відповідає вдих, розслабленню — видих. Можна працювати з такими групами м’язів: обличчя (лоб, очі, губи, зуби); потилиці; грудної клітки; стегон і живота.

Вправа 2. Уявіть, що перед вами на відстані 10-15 см висить пушинка. Дихайте тільки носом і так повільно, щоб вона не коливалася.

Вправа 3. Оскільки в ситуації роздратування, гніву ми забуваємо робити нормальний видих, — глибоко видихніть; затримайте дихання так довго, як зможете; зробіть кілька глибоких вдихів; знову затримайте дихання.

Вправа 4. Способи, пов’язані з використанням образів.

На центральну нервову систему впливають почуття та уявлення. Із цим пов’язане використання образів. Щоб використати образи для саморегуляції, спеціально запам’ятовуйте ситуації, події, у яких ви відчували себе комфортно й розслаблено, спокійно, — це ваші ресурсні ситуації. Для цього запам’ятовуйте:

 • зорові образи події (що ви бачите: хмари, квіти, ліс);
 • слухові образи (які звуки ви чуєте: спів птахів, дзюрчання струмка, шум дощу, музику);
 • відчуття в тілі (що ви відчуваєте: тепло сонячних променів на своєму обличчі, бризки води, запах квітучих яблунь, смак полуниці).
 • Якщо ви відчуваєте напруженість або втому:
 • сядьте зручно, закрийте очі;
 • дихайте повільно й глибоко;
 • згадайте одну з ваших ресурсних ситуацій;
 • проживіть ситуацію заново, згадуючи все, що її супроводжувало: зорові, слухові й тілесні відчуття;
 • побудьте всередині цієї ситуації кілька хвилин;
 • відкрийте очі й поверніться до роботи.

Шукаємо інформацію до наступного уроку

Знайдіть інформацію та підготуйте повідомлення про умови ефективного навчання.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.