Основи здоров’я. Повторне видання. 9 клас. Поліщук

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 12. Критерії та мотиви для вибору професії. Профорієнтація

На цьому уроці ви дізнаєтеся про:

 • критерії професійного самовизначення;
 • необхідність вибору професії згідно з власними бажаннями, здібностями й перспективами на ринку праці.

Пригадайте!

Що таке самовизначення?

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте вислів: «Жити — значить працювати. Робота — це життя людини»? (Вольтер, французький філософ).

Важливість вибору професії. Кожний/кожна з нас у житті робить вибір, обирає школу, спортивну секцію, друзів. І в кожного в основі вибору — свої критерії та уявлення про життєві цінності. Кожна людина має свободу вибору. Вибір існує щоденно, щохвилини. Різний — не складний, а іноді дуже складний, особливо у вашому віці, коли відбувається становлення особистості. Прагнення «знайти себе», стати собою, індивідуальністю — неодмінна ознака юності.

Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії. Адже це не тільки вдале чи невдале рішення юності, а й подальша доля людини — активне, творче, радісне життя або ж пасивне, збайдужіле існування; насамкінець, вдалий вибір професії — одна з основних складових та умов людського щастя, й усвідомлення своєї потрібності в соціумі. Адже всім хочеться не тільки заробляти гроші, а й реалізувати свій потенціал та отримувати справжнє задоволення від діяльності.

Вибір професії та життєві цінності. Обираючи професію, ви намагаєтеся зважити всі «за» і «проти» щодо того чи іншого заняття, яке вас цікавить. А чи замислювалися ви над тим, що є найважливішим для вас у майбутній професії? Заради чого ви будете здійснювати свою роботу? Може, визначальними є життєві цінності й переконання? (Пригадайте вивчене раніше.)

Цінності — це те, що важливо для вас, на що ви орієнтуєтеся, коли приймаєте певні рішення, заради чого ви дієте, витрачаєте свої сили, заради чого живете.

Я вважаю так. А ти?

Розгляньте схему 6 і створіть свій ціннісно-орієнтаційний портрет, обравши цінності, які, на ваш погляд, є важливими для вас.

Критерії та мотиви для вибору професії. На вибір професії молодою людиною впливає багато чинників.

Про позицію батьків, старших членів сім’ї. Дуже часто батьки надають дитині повну свободу вибору, вимагаючи від неї самостійності, відповідальності, ініціативи. Трапляється, що батьки не згодні з вибором дитини й пропонують переглянути свої плани та зробити інший вибір. Поради батьків щодо вибору професії та навчального закладу мають важливе значення. Потрібно знайти правильний вихід із ситуації, що склалася, щоб урахувати ініціативу дитини й активну участь батьків. Діти погоджуються з думкою батьків.

Про роль друзів. Дружні стосунки старшокласників досить міцні, тож і їхній вплив на вибір професії цілком можливий. Інколи порада друга може навіть стати вирішальною в професійному самовизначенні. Особливо це актуально для людей зі стандартизованим мисленням, схильних до наслідування й стереотипів, не спроможних чітко сформулювати власну життєву позицію. Хоча прислухатися до інших усе ж потрібно, щоб побачити спільне та відмінне, дізнатися більше про свої індивідуальні особливості.

Про роль педагогів. Кожний учитель, спостерігаючи за учнями під час навчального процесу, аналізує їхні інтереси, здібності, напрямки мислення й, звісно, може дати дуже цінну пораду. До того ж досвідчений педагог здатний запобігти такій поширеній помилці при виборі професії, як ототожнення шкільного предмета та певної, спорідненої з ним професії. Він допоможе чітко розрізняти ці поняття.

Особисті професійні плани. Це уявлення про етапи освоєння професії та потрібні для цього засоби. Плани формуються залежно від складу розуму й характеру людини. Якщо виникають труднощі, необхідно звернутися до спеціаліста, котрий допоможе побудувати професійний план.

Схема 6

Здібності — це індивідуальні психологічні особливості людини, що проявляються в трудовій або іншій сфері діяльності та є умовою успішності її здійснення. Від здібностей залежить швидкість, глибина, легкість і міцність процесу оволодіння знаннями, набуття умінь і навичок. Однак здібності — це не лише набуті в навчальному закладі знання та уміння. Розвиток здібностей має відбуватися протягом усього життя. Своєрідність своїх здібностей можна оцінити не тільки за успіхами в навчанні, а й за досягненнями в найрізноманітніших видах діяльності.

Рівень домагань суспільного визнання. Плануючи власний трудовий шлях, дуже важливо подбати про реалістичність своїх домагань. Невідповідність внутрішніх образів людини життєвим реаліям неминуче породить зневіру.

Інформованість про професії. Важливо подбати про те, щоб відомості, котрі людина здобуває про ту або іншу професію, не виявилися неповними, однобічними. Захоплення тільки якою-небудь однією перевагою професії може стати причиною серйозних помилок і розчарувань.

Надати допомогу молодій людині в отриманні достовірної інформації мають батьки, педагоги, а найбільше — психологи-консультанти. Вони вживають певні діагностичні заходи щодо вивчення особистості людини, яка обирає професію, а також можуть детально розповісти про вимоги до професії, що вас цікавить.

Уподобання. Вони проявляються в улюблених заняттях та інтересах, на які витрачається більша частина вільного часу.

Значну роль у виборі професії відіграє темперамент. Від нього залежить вплив на діяльність різних психічних станів, зумовлених неприємною обстановкою та емоційними факторами. Також важливу роль у професійному самовизначенні відіграють характер і самооцінка особистості.

Поміркуйте

Як ви розумієте вислів: «Робота — це моя життєва функція. Коли я не працюю, то не живу»? (Ж. Верн, французький письменник).

Алгоритм вибору професії. Потрібно розрізняти близькі за значенням і вживанням слова професія і спеціальність. Професія — рід занять, означена форма трудової діяльності. Спеціальність — окрема галузь науки, техніки, виробництва, у якій людина працює. Люди однієї професії можуть мати різні спеціальності. Наприклад, лікар/лікарка — за професією, ортопед — за спеціальністю; за професією — будівельник, а за спеціальністю може бути столяром, арматурником, зварником, електриком тощо.

Як не помилитись у виборі свого шляху, щоб бути успішним? Давайте визначимо алгоритм вибору професії.

Щоб прийняти правильне рішення при виборі професії, вам необхідно враховувати чимало факторів — власні побажання, психологічні особливості та можливості. (Не забувайте також про потреби ринку праці.) Для цього існує так звана формула вибору професії, яка в загальному вигляді показує первинний алгоритм прийняття оптимального рішення в поєднанні трьох компонентів: хочу — можу — треба (мал. 32).

Мал. 32. Оптимальний вибір професії

Хочу. Намагання особистості, тобто інтереси, нахили, мотиви, плани, професійні наміри. Це те, що ви робите з інтересом, бажанням, за власною ініціативою (як у школі, так і в позаурочний час). Якщо вибрана справа подобається, то ви охоче будете працювати, підвищувати свою кваліфікацію, користуватиметеся авторитетом — і, як наслідок, більше зароблятимете.

Можу. Можливості особистості, тобто стан здоров’я, наявний досвід (знання, уміння, навички), психофізіологічні якості, здібності до різних видів діяльності. Наприклад, в одних справах ви більш успішні, довго можете займатися ними, не втомлюючись, а в інших, навпаки, швидко починаєте нервувати, сердитися, у вас нічого не виходить.

Треба. Потреби суспільства, тобто уявлення про обов’язок, моральні установки, ціннісні орієнтації, знання світу професій і тих перспективних спеціальностей, які користуються попитом на ринку праці, вірогідність працевлаштування за обраною професією. Тому, вибираючи професію, потрібно узгодити свій вибір із потребами суспільства в кадрах, кон’юнктурою ринку праці.

Висловлюємо свою думку

Розгляньте малюнок 32 й обговоріть його. Поясніть, як ви його розумієте.

Проте остаточний вибір своєї професії можна зробити тільки тоді, коли ви, проаналізувавши всі компоненти формули вибору професії та зіставивши їх між собою та з вимогами професії до людини, отримаєте хоча б частковий збіг компонентів.

Працюємо разом

Об’єднайтесь у групи за найбільш значущими для кожного з вас мотивами вибору професії. Назвіть професії, які, на вашу думку, відповідають цим мотивам, й алгоритм, за яким ви їх обиратимете (див. попередній матеріал).

1. Можливість здобути популярність, славу. 2. Можливість продовжувати сімейні традиції. 3. Можливість продовжувати навчання зі своїми товаришами. 4. Можливість служити людям. 5. Заробіток. 6. Суспільне та державне значення професії. 7. Відсутність проблем під час вступу до навчального закладу. 8. Перспективність працевлаштування. 9. Професія дає змогу виявити свої здібності. 10. Спілкування з людьми. 11. Збагачення знань. 12. Різна за змістом робота. 13. Романтичність, благородство професії. 14. Творчий характер праці, можливість робити відкриття. 15. Важка, складна робота. 16. Чиста, спокійна робота.

Кроки до успіху

Учитися розуміти себе потрібно постійно — ще до того, коли настає час здійснювати професійний вибір. Це основа самовиховання. Але якщо вибір професії необхідно робити вже зараз, то, щоб розібратися в собі, ви можете звернутися до професійного консультанта, батьків, близьких вам людей, учителів. Аби переконатися, чи правильно ви обрали професійний напрям і чи відповідають ваші особистісні якості вимогам до професії, пройдіть психологічні тести в професійного психолога.

Важливу роль у виборі професії відіграє власна самооцінка. (Пригадайте тест із § 10.), Якщо ж самооцінка занижена або завищена, що робити в такому випадку? Усе одно спробуйте, відкиньте сумніви, знайдіть групу підтримки — і реалізуйте свою мрію.

А ще ознайомтеся з формулою вибору професії (рубрика «Удосконалюємо себе»), яка, можливо, допоможе вам у здійсненні ваших сподівань.

Удосконалюємо себе

Визначитися щодо вибору професії вам допоможе формула, запропонована М. Бендюковим та І. Соломіним. Вона складається із семи послідовних кроків, які необхідно зробити для того, щоб прийняти певне рішення щодо вибору професії.

Крок 1. Скласти список професій, що вам подобаються й цікаві для вас, які вам підходять.

Крок 2. Скласти перелік вимог до обраної професії в такому порядку:

 • обрана професія та майбутній рід занять;
 • обрана професія та життєві цінності;
 • обрана професія та життєві цілі;
 • обрана професія та ваші сьогоднішні «гарячі» проблеми;
 • обрана професія та реальне працевлаштування за фахом;
 • бажаний рівень професійної підготовки;
 • обрана професія та ваші схильності й здібності;
 • бажані умови роботи, зміст і характер праці.

Крок 3. Визначити значущість кожної з перерахованих вимог. Можливо, є менш важливі вимоги, які можна й не враховувати.

Крок 4. Оцінити свою відповідність вимогам вибраної професії.

Крім вимог, які є у вас до професії, існують і вимоги самої професії. Проаналізуйте, чи розвинені у вас важливі для професії якості, чи відповідають ваші інтелектуальні здібності, психологічні особливості та стан здоров’я вимогам професії, яку ви вибрали.

Крок 5. Підрахувати та проаналізувати результати вибору професії з усього списку, що найбільше вам підходить за всіма пунктами.

Крок 6. Перевірити результати.

Щоб переконатися в правильності своїх роздумів, обговоріть своє рішення з батьками, близькими людьми, друзями, учителями, психологом, соціальним педагогом навчального закладу.

Крок 7. Визначити основні практичні кроки до успіху.

Отже, ви прийняли рішення, тепер важливо визначити:

 • у якому навчальному закладі ви зможете отримати професійну освіту;
 • як далі розвивати в собі професійно важливі якості;
 • як можна отримати практичний досвід роботи із цієї спеціальності;
 • як підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці.

Успіхів вам!

Доведіть, що ви знаєте

 • 1. Які критерії та мотиви впливають на вибір професії?
 • 2. Що вам відомо про алгоритм вибору професії?
 • 3. Чому важливо вибрати професію, яка вам подобається?

Домашнє завдання

Обговоріть із дорослими, думка яких для вас важлива, матеріал уроку й результати тесту «Виявлення професійних схильностей» з рубрики «Пізнаємо себе» (завдання виконуйте на аркуші паперу або в зошиті).

Пізнаємо себе

Виявлення професійних схильностей

(за класифікацією Дж. Голланда)

Люди давно виявили, що професія впливає на людину. Але правильне й інше спостереження: не тільки професійна діяльність формує особистісні особливості, а й кожна людина за своїми особистісними якостями належить до певного типу професій.

Модифікація тесту Дж. Голланда, яка заснована на співвідношенні типу професій до індивідуальних особливостей людини, допомагає вибрати професію з урахуванням насамперед особистісних особливостей.

І етап

Вам необхідно начебто «припасувати» до себе шість тверджень, які стосуються різних типів професій, знайти їхнє місце в таблиці та позначити.

Твердження

Абсолютно правильно

Більш імовірно

Неправильно

Не знаю

1

2

3

4

5

6

Твердження 1. Ви — практик, схильний виконувати конкретні справи. Надаєте перевагу роботі, яка приносить конкретні, вагомі результати не тільки для вас, а й для інших. Вас не лякає фізична праця. Вас цікавить робота з технікою, яка вимагає практичної спрямованості розуму, добре розвинених рухових навичок.

Твердження 2. Ви — більше теоретик, ніж практик. Вам подобається вивчати проблеми, отримувати нові знання. Ви надаєте перевагу роботі, яка приносить радість пізнання, а інколи й радість відкриття, роботу, яка вимагає абстрактної спрямованості розуму, здібностей до аналізу та систематизації інформації, широкого світогляду.

Твердження 3. Ви — «комунікатор», якому подобається працювати з людьми й для людей, тому вас, вірогідно, зацікавить робота, пов’язана з навчанням, вихованням, обслуговуванням клієнтів, наданням допомоги тим, хто її потребує. Вам цікава емоційно насичена робота, інтенсивна взаємодія з людьми й активне спілкування.

Твердження 4. Вам подобається працювати з документами, цифрами, зокрема з використанням комп’ютерних засобів. Робота спокійна, без особливого ризику, із чіткими обов’язками. Вона може бути пов’язана з опрацюванням інформації, з розрахунками, обчисленнями, які вимагають точності, акуратності, ретельності. Вам хотілося б уникнути частого спілкування, необхідності керувати іншими людьми та відповідати за їхні дії.

Твердження 5. Ви — організатор, зорієнтований на активну творчу діяльність. Ви надаєте перевагу роботі, яка забезпечує вам певну свободу, самостійність і водночас — статус у суспільстві, перевагу над іншими, матеріальний добробут; роботу запальну й ризикову, яка вимагає ініціативності, діловитості, волі, уміння брати відповідальність на себе.

Твердження 6. Ви, імовірно, «вільний художник». Вам подобаються види діяльності, котрі дають можливість творчого самовираження, де немає жорсткого режиму, формальності; робота, яка дає простір фантазії, уяві, що потребує наявності естетичного смаку, спеціальних здібностей (художніх, літературних, музичних).

ІІ етап

Припустимо, що після навчання ви зможете виконувати будь-яку роботу, з кожної пари професій потрібно вибрати одну, яка вас задовольняє найбільше (ураховуючи ваші здібності).

Поряд із назвою професії в дужках зазначено код. У бланку відповідей навпроти коду вибраної професії потрібно поставити знак плюс. Підрахуйте кількість таких знаків у кожному рядку. Наприклад, із пари «інженер — соціолог» вас цікавить професія соціолога. Код цієї професії — 2. Значить, у бланку відповідей треба в графі «Вибір» поставити знак плюс навпроти цифри 2. Якщо назва професії не зовсім зрозуміла, скористайтеся словником професій.

Код професії

Вибір (фіксувати знаком плюс)

Сума знаків плюс

1

2

3

4

5

6

інженер (1) — соціолог (2)

механік (1) — дизайнер (6)

філософ (2) — лікар (3)

еколог (2) — бухгалтер (4)

програміст (2) — адвокат (5)

кінолог (2) — літературний перекладач (6)

фармацевт (2) — юрисконсульт (3)

генетик (2) — архітектор (6)

продавець (3) — оператор поштового зв’язку (4)

соціальний працівник (3) — підприємець (5)

викладач вишу (3) — музикант-виконавець (6)

економіст (4) — менеджер (5)

коректор (4) — диригент (6)

інспектор митниці (5) — художник-модельєр (6)

телефоніст (1) — орнітолог (2)

агроном (1) — топограф (4)

лісничий (1) — директор (5)

майстер із пошиття одягу (1) — хореограф (6)

історик (2) — інспектор дорожнього руху (4)

антрополог (2) — екскурсовод (3)

вірусолог (2) — актор (6)

офіціант (3) — товарознавець (5)

кондитер (1) — священнослужитель (3)

повар (1) — статистик (4)

фотограф (1) — адміністратор торговельної зали (5)

страховий агент (3) — архіваріус (4)

тренер (3) — телерепортер (5)

слідчий (3) — мистецтвознавець (6)

нотаріус (4) — брокер (5)

оператор ЕОМ (4) — манекенниця (6)

фотокореспондент (5)— реставратор (6)

бортпровідник (3) — водій (1)

біолог-дослідник (2) — озеленювач (1)

метролог (1) — картограф (4)

радіомонтажник (1) — художник по дереву (6)

геолог (2) — перекладач-гід (3)

журналіст (5) — режисер (6)

бібліограф (2) — аудитор (4)

головний бухгалтер (4) — інспектор карного розшуку (5)

перукар-модельєр (6) — психолог (3)

бджоляр (1) — комерсант (5)

суддя (3) — стенографіст (4)

Підрахуйте кількість знаків плюс. Максимальна кількість цих знаків указує на відповідність одному із шести професійних типів.

Реалістичний тип. Така людина може виконувати конкретні справи, займатися конкретними речами та їхнім використанням, надає перевагу заняттям, які вимагають застосування фізичної сили, спритності. Зорієнтована в основному на практичну працю, швидкий результат діяльності. Схильності до спілкування з людьми, формулювання та викладення думок розвинені менше. Найчастіше вибирає професії механіка, електрика, інженера, агронома, садівника, кондитера, повара й інші професії, які передбачають вирішення конкретних завдань, наявність рухливості, наполегливості, зв’язку з технікою. Спілкування не є провідним у структурі діяльності.

Інтелектуальний тип. Така людина відрізняється аналітичністю, раціоналізмом, незалежністю, оригінальністю, не схильна орієнтуватися на соціальні норми. Володіє достатньо розвиненими математичними здібностями, умінням доступно формулювати та викладати думки, схильністю до розв’язування логічних, абстрактних задач. Надає перевагу професії науково-дослідницького напряму: ботанік, фізик, філософ, програміст та ін., у діяльності яких потрібні творчі здібності й нестандартне мислення. Спілкування не є провідним у структурі діяльності.

Соціальний тип. Така людина гуманна, активна, чутлива, зорієнтована на соціальні норми, здатна до співчуття, уміє зрозуміти емоційний стан іншої людини. Має хороші вербальні здібності, із задоволенням спілкується з людьми. Математичні здібності розвинені слабо. Люди цього типу зорієнтовані на працю, головним змістом якої є взаємодія з іншими людьми, можливість вирішувати проблеми, які передбачають аналіз поведінки та навчання людей. Можливі сфери діяльності: навчання, лікування, обслуговування тощо, які вимагають постійного контакту та спілкування з людьми, здібностей переконувати.

Артистичний тип. Такі люди оригінальні, незалежні в прийнятті рішень, зрідка орієнтуються на соціальні норми та схвалення, мають незвичайний погляд на життя, володіють гнучкістю та швидкістю мислення, високою емоційною вразливістю. Стосунки з людьми будують, використовуючи свої емоції, відчуття, інтуїцію, уяву. Їм притаманна хороша реакція та загострене сприйняття. Люблять і вміють спілкуватися. Професійна схильність найбільшою мірою пов’язана з акторсько-сценічною, музичною, образотворчою діяльністю.

Підприємницький тип. Такі люди винахідливі, практичні, швидко орієнтуються в складній ситуації, схильні до самостійного прийняття рішень, соціальної активності, лідерства; тяжіють до пригод (можливо, авантюрних). Володіють достатньо розвиненими комунікативними здібностями. Не мають схильностей до занять, що вимагають посидючості, довготривалої концентрації уваги. Надають перевагу діяльності, яка потребує енергії, організаторських здібностей. Професії: підприємець, менеджер, продюсер та ін., які пов’язані з керівництвом, управлінням і впливом на інших людей в різних ситуаціях.

Конвенціональний тип. Такі люди практичні, не відходять від задуманого, енергійні, тяжіють до конкретики, зорієнтовані на соціальні норми. Надають перевагу чітко визначеній діяльності, вибирають цілі й завдання, які поставлені перед ними. Зазвичай вибирають професії, пов’язані з канцелярськими й розрахунковими роботами, створенням та оформленням документів, установленням кількісних співвідношень між числами, системами умовних знаків, такі як бухгалтер, нотаріус, топограф та інші, тобто такі професії, які передбачають оброблення інформації, наданої у вигляді умовних знаків, цифр, формул, текстів. Сфера діяльності в таких видах діяльності обмежена, не є провідною, що цілком влаштовує цей тип особистості. Хоча комунікативні й організаторські здібності розвинені слабо, але в таких людей дуже добре розвинені виконавські якості.

• Зробіть висновок про свої професійні переваги.

Шукаємо інформацію до наступного уроку

Протягом навчального тижня з’ясуйте, які емоції переважають у вашому житті. Підготуйте повідомлення про емоції.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.