Основи здоров'я. 8 клас. Поліщук

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 27. Права, обов'язки та правова відповідальність неповнолітніх. Види правопорушень

На цьому уроці ви дізнаєтеся:

 • про права, обов'язки й правову відповідальність неповнолітніх;
 • про види правопорушень.

Пригадайте!

Що таке право, закони та підзаконні нормативні акти?

Хто є неповнолітніми. Неповнолітні — це особлива категорія людей, які мають здатність рости й дорослішати. При цьому вони повинні мати умови для повного та всебічного розвитку особистості. Неповнолітньою вважається дитина у віці 14-18 років, тобто це дитина, яка не досягла віку, з яким закон пов'язує її повну цивільну дієздатність — можливість реалізовувати в повному обсязі передбачені Конституцією України й іншими законами права, свободи та юридичні обов'язки.

Іноді ви можете почути синоніми до цього терміна: дитина, підліток, частково дієздатний тощо. У Конвенції про права дитини, прийнятій ООН 20 листопада 1989 p., проголошено, що «людство зобов'язане дати дітям усе найкраще, надійно забезпечити дитинство, що гарантує в майбутньому розвиток повноцінних громадян».

Запам'ятайте!

Дитина — це маленька людина, яка має певні потреби, але не має достатніх сил, розуму й досвіду, щоб захистити себе. Неповнолітні — це особи, які не досягли віку, установленого законом, для досягнення повної дієздатності.

Пригадайте!

На попередньому уроці ми розглядали з вами деякі права, гарантовані Конституцією та законами України. Ці права стосуються як повнолітніх, так і неповнолітніх осіб. Пригадайте їх.

Права неповнолітніх. Система прав дитини є складовою прав людини. Численні права дитини подібні до прав людини (право на життя, ім'я, отримання громадянства, вільне висловлювання думки тощо). Зокрема, Конвенція про права дитини формулює громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні права неповнолітніх (мал. 74).

Мал. 74. Кожен із вас має права

Конвенція містить серед поданих категорій прав такі основні права дитини:

 • право на життя, виживання та вільний розвиток;
 • право на ім'я та набуття громадянства;
 • право знати своїх батьків і користуватися батьківською турботою;
 • право не розлучатися з батьками всупереч їхньому бажанню; право підтримувати контакти з обома батьками;
 • право на об'єднання із сім'єю, яка перебуває в іншій державі;
 • право залишати будь-яку країну й повертатися у свою країну;
 • право на захист у випадку незаконного переміщення й повернення з-за кордону;
 • право вільно висловлювати свої думки з усіх питань;
 • свобода думки, совісті, релігії;
 • свобода асоціацій і мирного зібрання;
 • право на повну інформацію, яка сприяє благополуччю дитини;
 • право на користування послугами системи охорони здоров'я;
 • право користуватися благами соціального забезпечення;
 • право на освіту;
 • право на відпочинок і розваги;
 • право на захист від економічної експлуатації;
 • право на захист від незаконного зловживання наркотичними засобами й психотропними речовинами, від усіх форм сексуальної експлуатації і сексуальних розбещень;
 • право на гуманне ставлення, на захист від незаконного та свавільного позбавлення волі.

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте вислів: «Ми повинні бути рабами законів, щоб стати вільними» (Цицерон)?

Які бувають обов'язки неповнолітніх. Обов'язок особи — це юридично визначена та юридично гарантована вимога до поведінки людини. Обов'язки, як і права, є необхідним засобом, за допомогою якого здійснюється правовий вплив на суспільні відносини.

Сьогодні ми розглянемо основні (конституційні) обов'язки громадян України, які стосуються й неповнолітніх осіб.

• Обов'язок дотримуватися Конституції України та законів України. Це один із найважливіших обов'язків людини й громадянина, передбачений ст. 68 Конституції України.

• Обов'язок захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів. Цей обов'язок передбачений ст. 65 Конституції України.

Отже, військовий обов'язок неповнолітніх осіб полягає у виконанні таких дій:

 • своєчасна приписка неповнолітніх до призовних дільниць (яким у рік прописки виповнилося 17 років);
 • відвідування лікувально-профілактичних і лікувальних закладів, згідно з рішенням комісії з приписки для допризовників;
 • дотримання правил військового обліку;
 • дотримання порядку проходження підготовки до військової служби.

• Обов'язок охорони культурної спадщини, відшкодовування завданих збитків передбачений ст. 66 Конституції України. Він спрямований насамперед на збереження матеріальних і духовних цінностей українського народу, його культурний розвиток.

• Обов'язок не заподіювати шкоди природі передбачається ст. 66 Конституції України. Необхідність забезпечити охорону довкілля є одним із найголовніших завдань як держави, так і кожної людини. Обов'язок дотримання вимог екологічної безпеки, раціонального природокористування й охорони екологічного середовища став загальнонаціональним завданням.

• Обов'язок поважати честь і гідність інших людей, не посягати на їхні права та свободи. Цей конституційний обов'язок є найголовнішою умовою дотримання законності й правопорядку в суспільстві та державі, він закріплений у ст. 68 Конституції України.

• Обов'язок здобуття повної загальної середньої освіти. Разом з визначенням права кожної особи в Україні на освіту ст. 53 Конституції України передбачає обов'язок кожного мати повну загальну середню освіту. Цей обов'язок забезпечується насамперед державою та батьками неповнолітніх (мал. 75).

Мал. 75. Освіта — понад усе!

• Обов'язок піклування про дітей передбачено ст. 51 Конституції України.

Так, неповнолітня особа, сама будучи дитиною та потребуючи захисту й допомоги своїх батьків, народивши дитину, уже зобов'язана виховувати й утримувати її, за невиконання цього обов'язку може наступити передбачена законодавством відповідальність. Цей обов'язок передбачає виконання таких дій:

 • забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я;
 • зареєструвати народження дитини;
 • надати дитині прізвище, ім'я та по батькові;
 • виховувати дитину;
 • утримувати дитину.

• Обов'язок сплати податків і зборів (ст. 67 Конституції України).

Неповнолітні особи, разом з іншими суб'єктами права, можуть виконувати обов'язок сплати податків і зборів у таких випадках:

 • працевлаштування;
 • зайняття підприємницькою діяльністю;
 • отримання у власність майна (шляхом дарування чи спадкування).

Працюємо разом

Об'єднайтеся в групи. Обговоріть обов'язки неповнолітніх. Наведіть приклади з особистого життя, літературних джерел або змоделюйте ситуацію, коли вам доводилося виконувати обов'язки.

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте вислів: «Роби так, щоб вільний прояв твого свавілля був сумісним із свободою кожного, відповідно до спільного закону» (І. Кант)?

Правомірна поведінка та правопорушення. Кожного дня ми спостерігаємо за поведінкою багатьох людей (мал. 76). Вона має різні форми прояву, мотиви, цілі й наслідки, може регулюватися нормами права або бути поза сферою правового регулювання (наприклад, дружба, захоплення музикою чи спортивними іграми). Поведінка людини завжди спрямована на безпосереднє задоволення її потреб і досягнення певних особистих інтересів. Ви вже знаєте, що та поведінка людей, яка регулюється нормами права, є правомірною поведінкою. Вона має багато ознак — це й дотримання правил дорожнього руху, виконання трудових обов'язків, здобуття освіти, оплата проїзду в громадському транспорті, участь у виборах.

Мал. 76. Нестандартна поведінка — не привід для правопорушення!

Поведінка людей не завжди є правомірною, адже вони іноді порушують установлені норми права, тобто діють протиправно. Протиправну поведінку називають правопорушенням.

Пригадаємо, що правила, які регулюють поведінку людей, колективів чи організацій, у своїй сукупності становлять соціальні норми. Соціальна норма — це правило поводження членів суспільства. Людина може або дотримуватися цих норм, або відступати від них. Правопорушення є видом антисоціальної поведінки. Правопорушення є порушенням права, його норм і закону. Здійснити правопорушення — означає «переступити» право.

Запам'ятайте!

Правопорушення — це винна, протиправна та шкідлива поведінка особи, що спричиняє юридичну відповідальність.

Працюємо разом

Об'єднайтеся в групи. Розгляньте запропоновані життєві ситуації, обговоріть їх. Що демонструють наведені ситуації — правомірну поведінку чи правопорушення?

Ситуація 1. Туристи після відпочинку біля багаття пішли додому, залишивши пляшки, сміття та непогашений вогонь.

Ситуація 2. Діти перейшли дорогу в призначеному місці та на зелене світло світлофора для пішоходів.

Ситуація 3. Після футбольного матчу фанати команд суперників учинили бійку, у результаті постраждали випадкові перехожі.

Ситуація 4. Учні під час навчальних занять курили за школою.

Ситуація 5. Водій автомобіля не пропустив пішоходів на «зебрі».

Ситуація 6. Діти пішли в парк підгодувати птахів і розвісити саморобні годівнички.

Про види правопорушень. За ступенем тяжкості та характером наслідків розрізняють такі види правопорушень:

Цивільні проступки — невиконання (неналежне виконання) зобов'язань, заподіяння шкоди майну (наприклад, пошкодження автомобіля під час дорожньо-транспортної пригоди) або моральної шкоди (наприклад, потурання честі та гідності людини, її діловій репутації).

Адміністративні проступки — посягання на встановлений законом суспільний порядок: громадський спокій, правоохоронні норми, правила дорожнього руху, правила виконавчої та управлінської діяльності (наприклад, безквитковий проїзд у тролейбусі, перевищення швидкості водієм, невиконання посадових обов'язків державним службовцем).

Дисциплінарні проступки — порушення трудових чи службових обов'язків (наприклад, запізнення працівника на роботу або прогули уроків).

Кримінальні злочини — передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні діяння — дія або бездіяльність (наприклад, грабіж, шахрайство чи навмисне вбивство).

Правопорушення завжди тягне за собою юридичну відповідальність, й одна прикра помилка — правопорушення — здатна значною мірою негативно вплинути на все майбутнє життя людини.

Що таке юридична відповідальність. Жити в суспільстві й бути вільним від нього неможливо: у будь-яких життєвих ситуаціях людина повинна погоджувати свої вчинки з нормами та цінностями суспільства, з інтересами інших людей. Діючи згідно з ними, вона діє відповідально. Суспільство постійно контролює діяльність людини, адекватно реагуючи на різні варіанти поведінки — заохочуючи людину чи караючи порушника. Тому відповідальність можна охарактеризувати як суспільні стосунки між людиною й інстанцією, що контролює її поведінку, наприклад державою, суспільством. Завдяки їй у суспільстві й забезпечуються організованість і порядок.

Для того щоб забезпечити дотримання правомірної поведінки та боротися з правопорушеннями, існує юридична відповідальність.

Запам'ятайте!

Юридична відповідальність — це вид соціальної відповідальності, що полягає в обов'язку відповідати за порушення норм права й застосуванні державою до правопорушника певних заходів примусу, передбачених законодавством.

Юридична відповідальність залежить від віку правопорушника, незнання законів не позбавляє його відповідальності.

За різні види правопорушень передбачено різні види юридичної відповідальності:

дисциплінарна (порушення навчальної та трудової дисципліни) — не обмежена віком;

адміністративна (несплата за проїзд, уживання спиртних напоїв у невстановлених місцях, голосна музика в нічний час та інші порушення громадського порядку) — настає з 16 років, коли правопорушникам 14-16 років — відповідають батьки;

цивільна (завдання матеріальної шкоди підприємствам та організаціям) — настає з 15 років, якщо правопорушник має власні кошти; якщо коштів правопорушник не має або не досяг 15 років, за вчинення правопорушення відповідають батьки;

кримінальна (за кримінальне правопорушення) — настає в 16 років, в особливо тяжких випадках — з 14.

Правова відповідальність неповнолітніх і види покарань. Іноді неповнолітні у віці від 14 до 16 років учиняють злочини, за скоєння яких підлягають кримінальній відповідальності. Серед них: умисне вбивство, умисне тяжке тілесне ушкодження, диверсія, бандитизм, терористичний акт, зґвалтування, хуліганство тощо. За вчинення цих злочинів неповнолітні відбувають покарання.

Я вважаю так. А ти?

Обговоріть види покарань, подані в таблиці, які можуть бути застосовані до неповнолітніх. Як можна їх уникнути? Чи можна визначити, яке з цих покарань є найтяжчим?

Види покарань неповнолітніх

Вид покарання

Строк покарання (розмір штрафу)

Особливості накладання покарання

Штраф

До 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Застосовується лише до неповнолітніх, що мають самостійний дохід, власні кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення.

Громадські роботи

30-120 год, не більше

2 год на день

Можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 років.

Виправні роботи

2 місяці — 1 рік

Можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 років, відрахування в дохід держави в розмірі 5-10 % із заробітку.

Арешт

15-45 діб

Для неповнолітнього, який на момент винесення вироку досяг 16 років.

Позбавлення волі

До 10 років (можливе до 15 років)

Неповнолітні відбувають покарання в спеціальних виховних установах.

Кроки до успіху

Україна, як і будь-яка інша демократична держава, дбає про інтереси неповнолітніх. Задля цього виявляють певні чинники, які створюють загрозу життю й нормальному розвиткові неповнолітніх у сучасних умовах, і визначають шляхи їх подолання. Неповнолітні становлять таку вікову групу, якій притаманне пізнання навколишнього світу, нові знайомства та прагнення до незалежності від опіки дорослих. Здебільшого неповнолітні сумлінно виконують відомі їм правила поведінки. Але є чимало фактів, коли, добре розуміючи ці правила, вони порушують їх. Так буває, якщо підліток утрачає самоконтроль, дає волю негативним емоціям. На жаль, через відсутність життєвого досвіду підліток не спроможний правильно оцінити ситуацію, що склалася, і, як наслідок, уступає в конфлікт, що може призвести до порушення закону. Найчастіше причиною правопорушень є несформовані вольові якості — самовладання, терплячість, самостійність, наполегливість, рішучість, витримка тощо. Людина від народження наділена правами, а з часом набуває обов'язків перед суспільством і правової відповідальності за власні дії. Реалізовувати свої права, не порушуючи при цьому прав та інтересів інших, — це ваш обов'язок. Досягти такого балансу можна не тільки завдяки високій правовій свідомості, грамотності чи через страх перед відповідальністю, а передусім тоді, коли ви у своїх діях будете керуватися совістю, порядністю, людяністю, добрими намірами, чесністю та повагою до інших.

Доведіть, що ви знаєте

 • 1. Хто є неповнолітніми?
 • 2. Яка поведінка є правомірною, а яка неправомірною?
 • 3. Що таке юридична відповідальність?
 • 4. Назвіть види правопорушень.

Домашнє завдання

Обговоріть із батьками та близькими людьми матеріал, який ви вивчали на уроці. Як повинен поводитися підліток у разі затримання його поліцією?

Шукаємо інформацію до наступного уроку

Візьміть інтерв'ю у працівників правоохоронних органів на тему «Що таке допустима самооборона та які її межі».