Основи здоров'я. 8 клас. Поліщук

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

 • Соціальне благополуччя
 • Безпека в побуті й навколишньому середовищі

Соціальне благополуччя

§ 17. Соціальні аспекти статевого дозрівання. Спілкування хлопців і дівчат. Принципи рівноправного спілкування

На цьому уроці ви дізнаєтеся:

 • про соціальні аспекти статевого дозрівання;
 • про необхідність побудови стосунків між дівчатами та хлопцями на основі дружби й поваги;
 • про принципи рівноправного спілкування між статями.

Пригадайте!

Що таке фізіологічна та соціальна зрілість?

Що таке статеве дозрівання. Пригадаємо, що таке індивідуальний розвиток людини. Це розвиток конкретного індивідуума протягом усього його життя від народження.

Кожна людина народжується з ознаками статі (так звані первинні статеві ознаки). Вони закладаються ще в утробі матері, формуються впродовж усього періоду дитинства та визначають статевий розвиток. Уже з дитинства ви усвідомлюєте свою належність до певної статі.

Після досягнення певного віку (у дівчат — це 11-13 років, у хлопців — 12-15 років) настає період статевого дозрівання, коли організм починає готуватися до продовження роду. Період прискореного статевого розвитку та досягнення статевої зрілості називають періодом статевого дозрівання.

Процес статевого дозрівання супроводжується істотними змінами в роботі всіх фізіологічних систем, зокрема центральної нервової системи.

Коли описують зміни в поведінці молодих людей, які дорослішають, зазвичай використовують терміни «підлітковий період», «отроцтво», «юність». Поняття ж «статева зрілість» більше описує фізичне перетворення дитини на зрілу дорослу людину.

Я вважаю так. А ти?

Об'єднайтеся в пари й обговоріть, чи маєте ви такі життєві навички. Чи можна вважати, що досконале володіння цими життєвими навичками є ознакою соціальної зрілості людини?

1. Самостійно прогнозувати свою поведінку в різних життєвих ситуаціях.

2. Знаходити необхідну інформацію та аналізувати її, коли потрібно приймати рішення у важливій життєвій ситуації.

3. Мобілізувати себе для виконання власного рішення, від якого хотіли б відмовитися («утомився», «не хочу», «важко»).

4. Самостійно відстежувати результати власних досягнень.

5. Об'єктивно оцінювати свої думки, дії та вчинки.

6. «Отримувати уроки» з власної поведінки в різноманітних ситуаціях.

Взаємозв'язок фізіологічного, психологічного та соціального аспектів дозрівання людини. Ви вже знаєте, що фізіологічна зрілість — це фізіологічне дозрівання всіх систем організму з індивідуальними термінами розвитку в кожному конкретному випадку, а соціальна зрілість — це стійкий стан особистості, що характеризується цілісністю, передбачуваністю, соціальною спрямованістю поведінки в усіх сферах її життєдіяльності.

Поступовий розвиток організму підлітка, фізіологічні та психологічні зміни, які відбуваються в цей період, мають важливе значення для формування зрілої особистості. У хлопців і дівчат формуються моральна стійкість, самоконтроль, відповідальність за свої вчинки — усе це вказує на ознаки психологічної зрілості.

Психологічна зрілість — це такий рівень розвитку психіки людини (інтелекту, волі й моральності) та її культури, за якого вона здатна до розумного, вольового управління своїми почуттями, поведінкою, повністю усвідомлює відповідальність за них.

Фізіологічна та соціальна зрілість не настають одночасно. Соціальна зрілість зазвичай формується пізніше. Досягнення етапу зрілості соціального й психічного розвитку не означає, що людина перестає спілкуватися з іншими людьми. Протягом усього життя людина продовжує оцінювати власний досвід і свою поведінку, зіставляючи їх із досвідом інших людей. Близькі люди стають лише її порадниками, арбітрами, опонентами в справах, у яких вона сама приймає життєво важливі рішення, керуючись власною думкою.

Моделюємо ситуацію

Поміркуйте про запропоновані життєві ситуації з позиції людини, яка є соціально зрілою. Змоделюйте розвиток кожної ситуації, обговоріть її наслідки. Які поради ви можете дати учасникам?

Ситуація 1. 16-річна дівчина зустрічається з чоловіком, якого кохає (він старший за неї на 10 років і має сім'ю). Але він каже, що може повірити в почуття дівчини лише тоді, коли вона погодиться мати з ним статеві стосунки.

Ситуація 2. Хлопцю 16 років. Його однолітки розповідають, що вже мали статеві стосунки з дівчатами й тепер уважають себе дорослими, а з нього насміхаються й говорять, що з ним нецікаво спілкуватися.

Ситуація 3. 16-річна дівчина та 18-річний хлопець кохають одне одного, хочуть створити сім'ю та мати дітей.

Висловлюємо свою думку

Обговоріть, як ви розумієте вислів: «Дорослішати — це означає не тільки мати право робити все, що забажаєш, а й відповідати за свої вчинки».

Про принципи рівноправного спілкування хлопців і дівчат. Молодість — найпрекрасніша пора людського життя. Це час відкриттів. Ви багато спілкуєтеся з однолітками, прагнете краще зрозуміти себе й одне одного. Мабуть, ви часто замислюєтеся над тим, чому стосунки між учнями вашого класу такі різні: дружні, недружні, ворожі, доброзичливі, довірливі, товариські, егоїстичні тощо. Які мають бути стосунки й спілкування між дівчатами та хлопцями? Насамперед рівноправними. Про це ми й поговоримо.

Приятельське спілкування виникає між добре знайомими людьми, на основі спільних інтересів і неодмінно ґрунтується на особистій симпатії, доброзичливості, зустрічах, обміні думками, щирості, довірливості, взаємних послугах. Приятелі не ставлять один перед одним яких-небудь серйозних вимог щодо виправлення та вдосконалення особистих якостей, однак не терплять брехні, пліток і зради. Якщо через певні обставини стосунки перериваються, то без особливо болісних переживань: найчастіше одні приятелі замінюються іншими.

Товариське спілкування складається між людьми в процесі спільної діяльності на основі єдності інтересів, життєвих завдань; між однокласниками, тими, хто систематично зустрічається протягом тривалого часу (відвідуючи спортивну секцію), добре знає один одного й у потрібний момент надає взаємну, безкорисливу допомогу. Товаришування потребує принциповості в стосунках, людяності, чуйності, взаємодопомоги та взаємопідтримки. Стосунки будуть повноцінними, згуртовуватимуть колектив, якщо товариші в спілкуванні не виявляють байдужості до недоліків і моральних вад (мал. 42).

Мал. 42. Товариське спілкування

Спілкування на засадах дружби передбачає найтісніші взаємини між людьми, які ґрунтуються на єдності поглядів, інтересів і життєвих цілей. Воно виявляється не тільки в спільній діяльності та спілкуванні, яке нерідко зумовлюється зовнішніми обставинами, а й у духовному спілкуванні, взаємній особистій зацікавленості. Початковою формою дружби може бути товаришування, збагачене особистою приязню.

Дружба — це глибока й стійка особиста прихильність, яка витримала перевірку часом і загартована в труднощах, це союз людей, спілкування між якими стає їхньою моральною потребою. Велике значення в дружбі мають індивідуальні моральні якості — прямота, чесність, щирість, відданість, довіра, вірність, безкорисливість і взаємна вимогливість. Пошуки друга (подруги) — одна з важливих моральних проблем підліткового віку. Адже у відвертому, щирому обміні думками, в обговоренні життєвих цілей і планів часто формуються переконання, відбувається самопізнання та самовизначення особистості, конкретизуються завдання в самовихованні. У дружбі ви випробовуєте себе, пізнаєте внутрішній світ — свій та інших.

Працюємо разом

Об'єднайтесь у групи та наведіть приклади з життя, літературних джерел, коли такі індивідуальні моральні якості дружби (наведені нижче) випробовували її міцність або за їхньої відсутності дружба виявлялася несправжньою.

Безкорисливість передбачає готовність допомогти своєму другові. Вона надає стосункам благородства й чистоти, а взаємна допомога та підтримка позбавляють будь-якої вигоди.

Щирість, чесність і прямота дають можливість друзям ділитися найпотаємнішими думками та мріями. Кожний живе не тільки своїми інтересами, а й друга: радіє успіхам, переживає через його невдачі, радить, допомагає та заспокоює.

Відданість, вірність і довіра сприяють зміцненню певності в тому, що в біді друг ніколи не залишить, знайде можливість допомогти й підтримати. Трагедії в житті трапляються тому, що у важку хвилину в людини поруч не було справжнього друга, який міг би взяти на себе частку тягаря, що виявився непосильним для одного.

Взаємна довіра може допомогти в досягненні великих успіхів, які були б неприйнятні, коли б кожен діяв поодинці.

Взаємна вимогливість перетворює дружбу на велику активну силу — вона не дає змоги миритися з недоліками, вимагає їхнього виправлення. Справжня дружба невіддільна від прагнення бачити друга сильнішим, розумнішим і культурнішим.

Невимогливість створює лише видимість благополуччя, послаблює стосунки друзів.

Любов, або кохання, — одне з почуттів, що хвилює кожну людину протягом усього життя, особливо в юності. Психологічна та соціальна незрілість особистості не перешкоджають виникненню почуття любові. Про перше кохання розповідають численні твори світової художньої літератури, майже кожна доросла людина проносить його через усе життя. З книжок, пісень, кінофільмів і розповідей близьких людей ви вже знаєте, що кохання — величезна цінність, тому люди чекають і прагнуть його (мал. 43).

Мал. 43. Перша закоханість

Раннє кохання подібне до дружби. Воно виявляється в прагненні бути разом, у радості спілкування, в усвідомленні духовної близькості, в очікуванні взаємної ніжної уваги. Кохання змушує вимогливіше ставитися до себе, іноді й «переглянути» свою поведінку, породжує велике бажання стати розумнішим, сильнішим і кращим. І в цьому прагненні до самовдосконалення полягає його велика моральна цінність.

Запам'ятайте!

Раннє кохання породжує нові моральні обов'язки юнака й дівчини, які можна сформулювати в таких вимогах:

 • розглядати перше кохання як почуття, що потребує особливого самоконтролю та дисципліни (а не як некеровану стихію, що ламає всі норми й правила поведінки); усвідомлювати відповідальність перед собою, коханою людиною, близькими й перед суспільством;
 • усвідомлювати необхідність стримувати почуття й не допускати фізичну близькість між коханими до настання соціальної зрілості й економічної готовності створити сім'ю, нести відповідальність за всі наслідки своїх взаємин;
 • терпляче й доброзичливо ставитися до виявів уваги рідних до змін у вашій поведінці;
 • пам'ятати, що посилена увага рідних зумовлена турботою про ваше теперішнє й майбутнє. Самому (самій) прагнути знайти форму й нагоду тактовно розповісти про характер ваших взаємин, про їхній благодатний вплив на вас, про відсутність небезпеки, що загрожувала б вам, заспокоїти;
 • бережливо ставитися до кохання й до коханої людини, не ставити її в незручну ситуацію, оберігати від образ сторонніх і самому (самій) не давати до цього приводу.

Але, на жаль, іноді бувають і такі наслідки раннього кохання, як небажана вагітність, легковажний шлюб, нереалізовані плани, утрачені мрії та здоров'я. (Про це мова піде на наступному уроці).

Кроки до успіху

Взаємини між хлопцями та дівчатами, жінками й чоловіками — найскладніші в людській природі. Чоловік і жінка, як представники чоловічої та жіночої статі, створені для продовження біологічного роду. Але в сучасному людському суспільстві в них є ще й багато інших інтересів, тому нинішні стосунки між чоловіком і жінкою стали глибшими, наповненими духовним змістом. Інтимним стосункам передує кохання, взаємна симпатія, вірність і пошана. Іноді перше кохання не завжди вдало «вписується» у ваше життя. У вас з'являються таємниці від батьків і друзів, від учителів і товаришів. Деякі вчинки ви не хочете пояснювати й змушені вдаватися до брехні — постає небезпека відчуження між близькими й дорогими один одному людьми. У цих умовах інтерес і піклування батьків і вчителів сприймаються з недовірою, іноді — навіть вороже, як небажане втручання в особисті справи. Однак ви потребуєте допомоги дорослих, які б могли розумно й тактовно допомогти розібратися в нових і складних почуттях, застерегти від небажаних наслідків. Найкраще звернутися до близьких людей, яким ви небайдужі, або до вчителя, шкільного психолога чи лікаря. (Пригадайте, що ви знаєте про клініки, дружні до молоді).

Доведіть, що ви знаєте

 • 1. Що таке спілкування на засадах дружби?
 • 2. Чому в правильних стосунках у коханні зацікавлене все суспільство, адже кохання — справа лише двох?
 • 3. Які вам відомі соціальні аспекти статевого дозрівання?

Домашнє завдання

Обговоріть із батьками та близькими людьми таке питання: «Чи можна уникнути помилок у коханні?»

Шукаємо інформацію до наступного уроку

Напишіть короткий твір-роздум на тему «Я вважаю, що любов — це...».