Основи здоров'я. 8 клас. Поліщук

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 16. Принципи запам'ятовування. Розвиток пам'яті й уваги

На цьому уроці ви дізнаєтеся:

  • про розвиток пам'яті й уваги;
  • про принципи ефективного запам'ятовування, концентрації уваги.

Пригадайте!

Що таке пам'ять і яке її значення?

Що таке пам'ять. Здавна людство цікавило питання, що ж таке пам'ять і звідки в деяких людей такі неймовірні успіхи в запам'ятовуванні. Чому одній людині для запам'ятовування потрібно 10 хвилин, а іншій — годину? Чому хтось запам'ятовує все, а хтось — тільки уривки?

Історичні факти свідчать, що римський філософ Сенека міг повторити 2000 різних слів у тому ж порядку, у якому їх почув тільки один раз. Французький фізик А. М. Ампер легко відтворював довгі уривки з енциклопедії навіть через 50 років після їх прочитання. Геніальний Л. ван Бетховен складав музику на ходу й не нотував на папері до того часу, поки п'єса повністю не «записувалася» у нього в голові.

Пам'ять — це процес запам'ятовування, збереження й наступного пригадування або впізнавання того, що людина раніше сприймала, переживала чи робила.

Запам'ятовування — процес, спрямований на збереження в пам'яті отриманих вражень, це передумова їх зберігання.

Збереження — процес активної переробки, систематизації та узагальнення матеріалу, оволодіння ним.

Відтворення та впізнавання — це встановлення передусім сприйнятого. Різниця між ними полягає в тому, що впізнавання відбувається при повторній зустрічі з об'єктом, при повторному його сприйнятті, відтворення ж — за відсутності об'єкта. Психологи стверджують, що пам'ять потрібно не поліпшувати, а організовувати й виховувати. Для цього треба мати певне уявлення про природу нашої пам'яті та її види.

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте вислів: «Без пам'яті ми були б істотами миті. Наше минуле було б мертвим для майбутнього. Сьогодення незворотно зникало б у минулому» (С. Рубінштейн, український психолог)?

Види пам'яті. З урахуванням часу збереження інформації визначають короткочасну, довготривалу й оперативну пам'ять (мал. 40).

Мал. 40. Чи зможу я це запам'ятати?

Довготривала пам'ять проявляється тоді, коли новий матеріал запам'ятовується на тривалий проміжок часу й навіть назавжди. Вона допомагає нам на все життя запам'ятати таблицю множення, зберігає спогади дитинства, масу слів, завчених у школі на уроках іноземної мови, і багато чого іншого, про що часом людина й не здогадується.

Короткочасна пам'ять проявляється в тих випадках, коли людина запам'ятовує матеріал, щоб згадати його через короткий час. Подальше його збереження вважається недоцільним. Призначення короткочасної пам'яті — не запам'ятовувати, а фіксувати навколишній світ.

Оперативна пам'ять — це та, яка певний час зберігає інформацію, що надійшла в мозок і сприйнята як найцікавіша й значуща. Якщо під час подальшого «сортування» (відбору) інформація виявиться гідною уваги, вона перейде в довготривалу пам'ять, якщо ні — «випаде». Щоб виробити ті або інші способи запам'ятовування, потрібно встановити, який вид пам'яті у вас переважно розвинений.

Запам'ятайте!

Можливості короткочасної пам'яті дуже незначні — вона має невеликий об'єм. За її допомогою запам'ятовується 5-7 одиниць інформації чи предметів, слів, букв або цифр. Правило було сформульоване американським психологом Дж. Міллером у 1956 р. Згідно з ним, кількість об'єктів, які середньостатистична людина може тримати в робочій пам'яті, — 7 + 2 одиниці запам'ятовування — «магічне число» Дж. Міллера.

Рухова, емоційна, словесно-логічна й образна пам'ять. З урахуванням того, як засвоюється інформація та який характер сприйняття, на якому базується пам'ять, виокремлюють чотири її види — рухову, емоційну, словесно-логічну й образну.

Рухова пам'ять — це рухові навички та звичайні рухи. Люди мають рухову пам'ять. Однак проявляється вона в усіх по-різному. Кожна людина має свій темп, стиль руху під час ходіння, письма, у праці, грі, спорті тощо.

Емоційна пам'ять — про почуття й переживання (радість, смуток, образа й захоплення). Позитивні або негативні почуття не зникають безслідно, а запам'ятовуються й відтворюються за певних умов. Емоційна пам'ять впливає на формування особистості людини. Вона дає їй змогу регулювати свою поведінку залежно від раніше пережитих почуттів.

Словесно-логічна, або змістова, пам'ять — це запам'ятовування й збереження в пам'яті, а потім відтворення прочитаних або почутих думок у словесній формі. Думки не існують поза мовою, поза тими чи іншими словами та висловами.

Образна пам'ять, або пам'ять на уяву, допомагає запам'ятовувати й відтворювати у свідомості образи реального світу. Завдяки образній пам'яті ми згадуємо ніжність близької нам людини, запах квітів і шум морського прибою, смак яблука та звучання фортепіано.

Образна пам'ять буває зоровою, слуховою, дотиковою, нюховою та смаковою.

Я вважаю так. А ти?

Об'єднайтеся в пари й наведіть приклади з власного життя, коли проявлялися різні види пам'яті.

Творче завдання. Наведіть свої приклади рухової, емоційної, словесно-логічної й образної пам'яті (мал. 41).

Мал. 41. Приклади рухової, емоційної, словесно-логічної й образної пам'яті

Механічна, смислова, довільна та мимовільна пам'ять. За характером зв'язків у матеріалі, що запам'ятовується, пам'ять буває механічна та смислова. Механічне запам'ятовування ґрунтується на повторенні матеріалу без його осмислювання. Воно вимагає значних зусиль і багато часу. Осмислене запам'ятовування відбувається тоді, коли людина усвідомлює прочитане, намагається зрозуміти, про що йдеться, і запам'ятати зміст навчального матеріалу.

За характером мети діяльності розрізняють довільну та мимовільну пам'ять. Мимовільне запам'ятовування відбувається тоді, коли людина не ставить собі за мету щось запам'ятати. Довільна пам'ять пов'язана із свідомим запам'ятовуванням.

Характеристики пам'яті. Швидкість — кількість повторень, необхідних для повного запам'ятовування певного обсягу матеріалу (для заучування ролі мені необхідно прочитати текст п'ять разів).

Точність — кількість правильно відтвореної інформації в разі згадування (розв'язуючи задачу, я не зробив жодної помилки).

Обсяг — кількість збереженої інформації (з двох заданих віршів я відразу зможу завчити один).

Міцність — час збереження інформації (я пам'ятаю це правило з молодших класів).

Прийоми раціонального запам'ятовування. Для того щоб краще й надовго щось запам'ятати, треба використовувати не менше п'яти повторень: перше повторення необхідно зробити зразу ж після запам'ятовування, друге — через 20-30 хв, третє — через 8-9 год, четверте — через добу (24 год), п'яте — через 2—3 тижні. Для кращого запам'ятовування можна використовувати спеціальні прийоми, які отримали назву на честь богині пам'яті Мнемозіни — мнемотехніка. Це прийоми, засновані на використанні образного мислення, асоціацій та уяви. Користуючись ними, можна запам'ятати в півтора-два рази більше, ніж звичайним способом.

Слово мнемотехніка грецького походження. Дві з половиною тисячі років тому грецький учений Симонід описав мнемонічний прийом: якщо треба утримати в пам'яті багато різних відомостей, потрібно подумки уявити місто, поділене на велику кількість вулиць. На кожній вулиці своя кількість будинків, а в кожній квартирі — кімнати. І в кожній з них «напоготові» той чи інший спогад.

Головний сенс мнемотехнічних прийомів полягає в тому, що матеріал запам'ятовування глибше аналізується, структурується й більше усвідомлюється. Так, для запам'ятовування історичних дат можна використати порівняння за подібністю й контрастом з відомими подіями, для запам'ятовування іноземних слів — з уже засвоєними словами або зі словами рідної мови тощо.

Наприклад, для запам'ятовування порядку планет Сонячної системи — Меркурія, Венери, Землі, Марса, Юпітера, Сатурна, Урана, Нептуна, Плутона — можна застосувати таке речення: «Маленький Василько З Маленьким Юрком Співали Українські Народні Пісні».

Так, послідовність кольорів спектра веселки можна запам'ятати за допомогою фрази «Чистого Повітря Життя Здорового Бажав Старий Філософ», де початкові букви слів кодують назви кольорів — червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий.

Можна використовувати смислове кодування. Коди часто застосовують для запам'ятовування цифр, коли велике число, наприклад банківський рахунок або номер телефону, розбивають на частини й кожній частині присвоюють своє значення.

Наприклад, 2384110002354 — 23 серпня (8 місяць) 41 року — день народження моєї бабусі, яка подарувала мені 1000 гривень, а 23 травня (5 місяць) виповнилося 4 роки моєму брату.

У наш час вироблено багато мнемонічних прийомів. Це своєрідні хитрощі, що полегшують запам'ятовування за допомогою штучних асоціацій.

Усі ці системи запам'ятовування будуються на асоціаціях — на поєднанні того, що ви намагаєтеся втримати в пам'яті, з тим, що вам уже відомо.

Випробовуємо себе

Вправи на розвиток пам'яті й уваги

Об'єднайтесь у групи та виконайте вправи.

Тренування концентрації уваги

Візьміть текст (газетна стаття, підручник, науковий текст) і виконайте завдання: так учитайтеся в зміст тексту, щоб не сприймати зовнішні подразники (робочий шум у класі).

Тренування розподілу уваги

Читаючи текст, одночасно намагайтесь утримувати в зоні активного сприйняття події, що відбуваються навколо (що роблять учні класу, учитель, що відбувається за вікном тощо).

Тренування переключення уваги

Покладіть перед собою два тексти (можна з різних підручників) і читайте по черзі з кожного по реченню. Перевірте, чи вдається вам сприймати тексти без спотворення змісту.

Тренування уваги

Покладіть на стіл десять різних предметів (ручку, гумку, олівець, зошит, пенал, книжку тощо). По черзі кожний учасник групи відвертається від предметів, а інші за 30 с міняють предмети місцями. Спробуйте визначити, які зміни відбулися.

Дослідження слухової, зорової, моторно-слухової та рухової пам'яті

1. Один з учнів групи зачитує ряд слів. Їх треба запам'ятати. Після команди «записуйте» учні групи записують слова, які запам'ятали.

Літак, лампа, яблуко, олівець, дерево, качка, млин, собака, листок, кімната. Шість правильно відтворених слів свідчать про добре розвинену слухову короткочасну пам'ять.

2. Учитель пропонує всім учням сприймати очима написані на дошці слова, наприклад: кіт, небо, море, казка, дерево, коса, дзвоник, машина, вікно, сарай. Учні відтворюють ті слова, які запам'ятали. Шість правильно відтворених слів свідчать про задовільний розвиток зорової пам'яті.

3. Учні групи по черзі кладуть на стіл по одному предмету. Завдання одного з учнів — запам'ятати, хто що поклав, і повернути кожному його предмет.

4. Один з учнів групи показує фізичні вправи в певній послідовності. Інші учні намагаються точно відтворити послідовність рухів.

Підготовка до Державної підсумкової атестації (ДПА)

Багато хто з вас на власному прикладі переконався, що в певні моменти життя можливості нашої пам'яті здатні викликати подив і захоплення. Під час контрольних робіт і ДПА спостерігається активізація уваги та пам'яті, збільшується їх продуктивність, що після закінчення цих заходів видається просто неймовірним. Ви знаєте, що всі складові здоров'я людини взаємопов'язані між собою. Тому потрібно пам'ятати, що, постійно перевантажуючи якусь одну систему організму, ми зумовлюємо зниження працездатності та стресостійкості іншої. Так, на фоні психічного перевантаження можуть виникати фізичні розлади та депресія, підвищуватися тривожність, як наслідок перевтоми. Що ж потрібно робити, щоб уникнути всіх вищенаведених проявів?

Для цього необхідно навчатися володіти собою в критичних ситуаціях, розуміти й уміти корегувати свій емоційний стан, який впливає на самопочуття та поведінку, уміти звільнятися від негативних емоцій. (Пригадайте методи запобігання стресу). У попередніх класах ми навчилися використовувати способи саморегуляції, свідомого вольового управління внутрішніми процесами своєї психіки. Ці самі методи саморегуляції дадуть змогу витіснити негативні емоції й почуття та замінити їх позитивними. Під час підготовки до контрольних робіт і ДПА не забувайте про навички раціонального харчування, їжте більше свіжих овочів, фруктів, пийте соки. Не вживайте заспокійливих засобів, але й не стимулюйте себе міцними кавою та чаєм. Не забувайте, що зосередженість на одному виді діяльності не може продовжуватися безперервно. При одноманітних подразниках вона коротша — від 2 до 20 хв. При різноманітних подразниках і значному емоційному піднесенні вона продовжується до 40 хв. Тому робіть перерви для відпочинку через кожні 35-40 хв. Корисним є 10-хвилинний відпочинок.

Робіть фізичні вправи, переключайтеся на інші види діяльності — це допоможе вам швидше відновити сили для навчання.

Хороший результат ДПА значною мірою залежить від гарного самопочуття. Тому ввечері, напередодні ДПА, припиніть повторювати навчальний матеріал, краще прогуляйтеся перед сном на свіжому повітрі. Нічний сон повинен бути повноцінним (не менше 9 год), а кімната добре провітреною. Ранкова зарядка допоможе вам зняти напруження, а водні процедури (контрастний душ) сприятимуть хорошому настрою. У жодному разі не відмовляйтеся від сніданку. За допомогою способів саморегуляції (пригадайте вивчене раніше) мобілізуйтеся на відчуття внутрішньої впевненості у власних силах і знаннях.

Що таке карта пам'яті. Українською мовою термін “mind map” перекладають як «інтелектуальна карта», чи «ментальна карта», «карта пам'яті», «карта думок». Саме поняття вперше ввів Тоні Б'юзен (Tony Buzan) у 1970 р. Спочатку “mind map” означало: «хороша форма для нотаток». Ще будучи студентом, Тоні запропонував його як альтернативний спосіб ведення конспектів, оскільки простий запис речень на папері не давав бажаного результату. На сьогодні інтелектуальні карти вийшли за межі конспектування й значно розширили сфери застосування: вони вважаються хорошим інструментом для організації думок і навіть для покращення інтелекту.

Щоб скласти інтелектуальну карту, потрібно в центрі сторінки написати головне слово (вислів). Навколо нього прописують другорядні за значенням слова чи словосполучення й з'єднують їх із головним, наприклад стрілками (див. схему 3). У результаті має вийти схема, подібна до павутини або дерева. Її можна доповнювати різноманітними елементами, позначками, геометричними фігурами відповідно до тексту-наповнення. Інтелектуальні карти охоплюють і допомагають записати, запам'ятати, з'єднати й вивести інформацію візуально.

Схема 3. Зразок оформлення ментальної карти

Кроки до успіху

Французький письменник Ф. де Ларошфуко в XVI ст. писав: «Кожен скаржиться на свою пам'ять, і ніхто ще не пожалівся на нестачу розуму». Водночас розум і пам'ять органічно пов'язані між собою та взаємозумовлені. Слабка пам'ять — це слабка увага й розпорошена спостережливість, спрямована одночасно на кілька предметів. Тому треба систематично розвивати вольову увагу й навички концентрації думки спеціальними вправами. Людина тільки тоді матиме вагомі успіхи, коли буде достатньо наполегливо докладати зусиль для запам'ятовування необхідного, загалом і в деталях.

Розвиток пам'яті потребує постійних тренувань. Регулярна й напружена робота пам'яті стає звичкою, створює умови для формування продуктивної пам'яті. Тренуючи увагу та пам'ять, кожного разу потрібно виявляти наполегливість, волю й упевненість, постійно домагатися поліпшення результатів запам'ятовування. Удосконаленню пам'яті дуже шкодять перенапруження, негативні емоції, пасивність і лінощі.

Важливою умовою ефективного запам'ятовування є дотримання певних правил.

Запам'ятовувати треба тоді, коли ви не втомилися.

Під час запам'ятовування не треба чергувати матеріал, близький за формою та змістом.

Потрібно обробляти інформацію для запам'ятовування, порівнюючи різні дані, використовуючи асоціації (смислові й структурні), визначаючи опорні сигнали.

Треба творчо застосовувати мнемотехнічні прийоми, штучно наділяючи інформативний матеріал смисловими зв'язками, змістом і значенням, залучаючи різні види пам'яті.

Для поліпшення умов запам'ятовування варто зробити матеріал зрозумілим і привабливим. Кожна людина виробляє власні прийоми аналізу й асоціювання матеріалу для запам'ятовування.

Застосування того чи іншого способу запам'ятовування — це довільне асоціювання, пов'язування певних одиниць матеріалу, який треба запам'ятати. Допомагають запам'ятовувати й прийоми аналізу матеріалу: складання плану, порівняння, класифікація, групування та систематизація.

Доведіть, що ви знаєте

  • 1. Що називається пам'яттю?
  • 2. Які ви знаєте прийоми раціонального запам'ятовування?
  • 3. Назвіть правила підготовки до ДПА.

Домашнє завдання

Виконайте завдання з рубрики «Пізнаємо себе» разом з батьками та близькими людьми.

Виконайте тест «Чи уважні ви?» (додаток 10). Результати обговоріть з батьками та близькими людьми.

Пізнаємо себе

Моделювання прийомів ефективного запам'ятовування, концентрації уваги, підготовка до контрольної роботи

Перевірка зорової пам'яті

1. Покладіть на письмовий стіл 5-9 предметів (зошит, ручку тощо) і дивіться на нього 10-15 с, а потім відверніться й запишіть на аркуші, що ви там побачили.

2. Завчасно розкладіть на столі декілька предметів, відвернувшись, замалюйте їх і вкажіть знаходження кожного.

Кількість предметів, їх розташування, які ви запам'ятали з першого разу, — це обсяг вашої зорової пам'яті.

Перевірка слухової пам'яті

Хтось зачитує числа, а ви прослухайте уважно один раз і спробуйте запам'ятати їх: 64, 93, 57, 68, 46, 37, 39, 52, 74, 49.

Запишіть на аркуші паперу ті з них, які ви запам'ятали, по можливості в тому ж порядку. Кількість чисел, які ви запам'ятали, дасть змогу оцінити вашу механічну слухову пам'ять. Порівняйте результати та зробіть висновки, який тип пам'яті у вас переважає.

Хтось протягом 3 с показує подані фігури (їх розташування та зміст можна змінити та намалювати на аркуші паперу). Пропонує роздивитися й запам'ятати, у якому порядку розташовані фігури та в якій фігурі розташоване кожне число. Правильна відповідь свідчить про відмінну концентрацію вашої уваги.

Перевірте, чи вмієте ви швидко запам'ятати вже готові комбінації. Нижче — двадцять рядів чисел. Кожний ряд побудований за своєю особливою математичною закономірністю. Ви повинні прочитати ці ряди, визначити закономірність кожного й усно додати сьоме й восьме числа, які продовжили б ряд, не порушивши його закономірності. Ось приклад рішення:

24 6 8 10 12 (14 16)

2 2 3 3 4 4 (5 5)

На дослід відведено 2 хв.

Шукаємо інформацію до наступного уроку

Напишіть коротенький твір-роздум на тему «Я вважаю, що дружба — це...».Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.