Всесвітня історія: підручник для 7 класу "Подаляк 2015" - Нова програма

Всесвітня історія: підручник для 7 класу 'Подаляк 2015' - Нова програма

Відтоді як існує людство, триває й інтерес до минулого - до історії.

Історія не просто розповідає про давні часи. Вона є постійною зміною поколінь, які здійснюють свій внесок у розвиток господарства, суспільства, культури. Перед кожним новим поколінням незмінно постають запитання: яке місце в історії посідає саме воно? У чому сенс його існування? Зрозуміти себе і свій час можна, лише усвідомивши власний зв’язок з попередниками, з’ясувавши, якою була людина в минулому, що вона залишила своїм нащадкам.

Вступ у добу Середньовіччя

Розділ 1 - Перші середньовічні держави

§1. НАРОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ

§2. ФРАНКИ: ВІД ДЕРЖАВИ ХЛОДВІГА ДО ІМПЕРІЇ КАРЛА ВЕЛИКОГО

§3. ТИСЯЧОЛІТТЯ ВІЗАНТІЇ

§4. АРАБСЬКИЙ ХАЛІФАТ

§5. ВПЛИВ ПЕРШИХ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ІМПЕРІЙ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ ІСТОРІЮ. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Розділ 2 - Середньовічний світ Захід Європи

§6. СЕРЕДНЬОВІЧНЕ СУСПІЛЬСТВО

§7. ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА В РАННЬОМУ СЕРЕДНЬОВІЧЧІ

§8. РИЦАРСЬКІ ТРАДИЦІЇ. ЗАМКИ. ЖИТТЯ СЕЛЯН. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

§9. СЕРЕДНЬОВІЧНЕ МІСТО

Розділ 3 - Європейське суспільство і держави в Х-ХV ст.

§10. НАРОДИ І КРАЇНИ СКАНДИНАВІЇ

§11. ХРЕСТОВІ ПОХОДИ

§12. НАСЛІДКИ ХРЕСТОВИХ ПОХОДІВ. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

§13. СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ: ВІД РОЗДРОБЛЕНОСТІ ДО СТАНОВО-ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ МОНАРХІЙ

§14. ФРАНЦІЯ: ВАЖКЕ ЗДОБУТТЯ ЄДНОСТІ

§15. АНГЛІЯ: ВІД АНГЛОСАКСОНСЬКИХ КОРОЛІВСТВ ДО СХОДЖЕННЯ ТЮДОРІВ

§16. СВЯЩЕННА РИМСЬКА ІМПЕРІЯ НА ШЛЯХУ ДО РОЗДРОБЛЕНОСТІ

§17. ІТАЛІЯ ТА ІСПАНІЯ

Розділ 4 - Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя

§18. НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

§19. ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА В ХІ-ХV СТ.

§20. СЕРЕДНЬОВІЧНІ ШКОЛИ ТА УНІВЕРСИТЕТИ. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

§21. АРХІТЕКТУРА І МИСТЕЦТВО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

§22. РАННЄ ВІДРОДЖЕННЯ І ГУМАНІЗМ

§23. УТВОРЕННЯ І РОЗКВІТ ДЕРЖАВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

§24. ПІВНІЧНО-СХІДНА РУСЬ: ВІД НОВГОРОДСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ДО МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

§25. ВИНИКНЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ. КИРИЛО І МЕФОДІЙ. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Розділ 5 - Середньовічний Схід

§26. ТУРЕЦЬКА ДЕРЖАВА: ЧЕРЕЗ ЗАГАРБАННЯ ДО ІМПЕРІЇ

§27. ІНДІЯ: КРАЇНА СКАРБІВ І МУДРОСТІ

§28. ПІДНЕБЕСНА ІМПЕРІЯ

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ